دانلود فایل


دانلود پروژه دیوار آب بند سدها ( بتن پلاستیکی سدها) - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پروژه دیوار آب بند سدها,بتن پلاستیکی سدها,دانلود پروژه بتن پلاستیکی,بتن پلاستیکی,دیوار آب بند سد,دیوار آب بند

دانلود فایل دانلود پروژه دیوار آب بند سدها ( بتن پلاستیکی سدها) دانلود پروژه دیوار آب بند سدها ( بتن پلاستیکی سدها) در 46 اسلاید
هدف :
هدف از این گزارش ارائه تکنولوژی و روش اجرای دیوار آب بند بتن پلاستیک سد جهت دستیابی به اهداف زیر می باشد :
الف) ایجاد دیوار آب بند Cut-off wall جهت ممانعت از فرار آب از بخش تراوای پی سد .
ب ) قطع گـرادیـان هیدرولیکی در زیر بستر هسته رسی سد در این بخش ، جهت ممانعت از وقـوع پدیـده ( Piping ) شسته شدن بـخش ریزدانـه ( ML ) بستر و شکل گیری مسیرهای فرار آب بخصوص در بخش های دارای لای (Silt)، و بخطرافتادن پایداری دراز مدت سد .
ج ) ایجاد دیواری آب بند که در عین غیر قابل نفوذ بودن ، دارای مدول تغییر شکل متناسب با زمین مجـاور بوده که در نتیجه نشست پی ناشی از وزن جسم سد ، بدون ایجاد شکستگـی همـراه با محیط پیرامـون خود تغییر شکل نماید.
مراحل اجرای دیوار آب بند سد بشرح ذیل است :
فرض میشود که پیش از آغاز عملیات اجرائی دیوار آب بند اقدامات ذیل صورت پذیرفته است :
1- کار انحراف آب رودخانه به کالورت انحراف بطور کامل انجام شده است .
2- فراز بند احداثی دارای شرایط مناسب از نظر ناتراوائی جهـت انجام گودبـرداری و رسیدن به بستر
مطلوب جسم سد جهت اجرای اولین لایه هسته رسی ، رس تماسی (Contact Clay ) در شرایط خشک می باشد.

اجرای هسته رسی ) رس اتصال Contact clay ):
ایجاد اتصال قابل اطمینان هسته رسی و دیوار آب بند بتن پلاستیک ، یکی از الزامات اساسی اجرای بخش آب بند هر سد خـاکی می باشد . روش رایج در اجرای این اتصال ، اجرای بخش اولیه هسته رس به ارتفاع حداقل 3-5/2 متـر و پس از آن حفر محـل ایجاد دیوار آب بنـد ، اجرای هادی حفـاری (Guide Wall) ، احـداث پلاتفرم حفـاری می بـاشد . پـس از اجـرای کامل دیوار آب بند ، با بـرداشتن دیوار هـادی حفـاری که بدلیل Rigidity بیشتر خود نسبت به محیط پیرامون ، امکان شکستن در زیر بار خاکریز فوقانی و ایجاد مسیرهای حـرکت آب آتـی را وجـود دارد . اقـدام به ریختـن هسته رسـی بـر دیـوار آب بنـد اجراء شده بتن پلاستیک می گردد.
پس از خـاتمه گود برداری ترانشه و مشخـص شدن محـل محور سد در بستر می بایست عملیات ذیل صورت پذیرد :
1-پیاده کردن محور اجرای دیوار آب بند .
2- اجرای رس تماسی هسته برابر مشخصات فنی طرح در لایه های 25-15 سانتیمتری به ارتفاع حداقل 3-5/2 متر یا برابر طرح مهندس مشاور در صورت نیاز به ضخامت بیشتر رس تماسی .
3-حفر محل احداث دیوار آب بند با بیل مکانیکی و اجرای دیوار هادی حفاری .
4- ایجاد پلاتفرم حفاری از مصالح آبرفتی دارای حدود 20 درصد ریزدانه (GC) به ارتفاع حدود 1 متر بر روی هسته رسی اجراء شده که می بایست کاملا هموار و کوبیده شده باشد .
احداث پلاتفرم حفاری
در این مرحله پس از اجرای دیوار هادی حفاری ،اقدام به احداث پلاتفورم حفاری میـگردد.هدف از احـداث پلاتفرم حفاری ، ایجاد سکوئی می باشد که امکان تردد راحت جراثقال و همچنین ماشین آلات دیگر بویژه تراک میکسر را فراهم آورد سکوی حفاری می بایست از.....................................دانلود پروژه دیوار آب بند سدها,بتن پلاستیکی سدها,دانلود پروژه بتن پلاستیکی,بتن پلاستیکی,دیوار آب بند سد,دیوار آب بند


دانلود پروژه دیوار آب بند سدها


بتن پلاستیکی سدها


دانلود پروژه بتن پلاستیکی


بتن پلاستیکی


دیوار آب بند سد


دیوار آب بند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروشگاه فایل دانلود پروژه دیوار آب بند سدها ( بتن پلاستیکی سدها)

دانلود پروژه دیوار آب بند سدها ( بتن پلاستیکی سدها) در 46 اسلاید. هدف : هدف از این
گزارش ارائه تکنولوژی و روش اجرای دیوار آب بند بتن پلاستیک سد جهت دستیابی به
...

ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک ...

24 مه 2018 ... دانلود ارزیابی کنترل تراوش آب از سدهای خاکی با استفاده از بتن پلاستیک. دیواره
آب بند روشهای طرح اختلاط دیوار آب بند سد كرخه طرح اختلاط بتن ...

دانلود رایگان مقاله مطالعه موردی بتن پلاستیک دیوار آب بند سد سیلوه ...

یکی از رو شهای موثر در آب بندی پی سدهای احداث شده بر روی بسترهای آبرفتی نفوذ
پذیر، استفاده از دیوارهای آب بند بتن پلاستیک می باشد. از الزامات اصلی بتن های ...

طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند سد - آپارات

15 Apr 2018

طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند سد - آپارات

15 Apr 2018

ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی

ارزیابی دیوار آب بند بتن پلاستیك در كنترل تراوش از پی سدهای خاكی. ... جهت دانلود
فایل ها لطفاً عضو سایت گردیده و سپس از طریق منوی ورود کاربران وارد سایت شوید.

مقاله در مورد تحقیق بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار آب بند سدها ...

دانلود تحقیق بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار آب بند سدها تحقیق, بتن, پلاستیک
, و, اهمیت, آن, در, دیوار, آب, بند, سدها, دانلود تحقیق بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار ...

مقاله در مورد تحقیق بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار آب بند سدها ...

دانلود تحقیق بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار آب بند سدها تحقیق, بتن, پلاستیک
, و, اهمیت, آن, در, دیوار, آب, بند, سدها, دانلود تحقیق بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار ...

PDF: بررسی کاهش تراوش از پی سد با استفاده از بتن پلاستیک

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻨﯽ در دﯾﻮارﻫﺎی آب ﺑﻨﺪ ﺳﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذﭘﺬﯾﺮی ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک آﻧﻬﺎ و ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮادﯾﺎن .....
داﻧﻠﻮد ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮان ﻃﺮح اﺧﺘﻼط ﺑﺘﻦ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ دﯾﻮار آب ﺑﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﯽ دوﯾﺮج. ﭼﮑﯿﺪه
:.

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺘﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ

ﺑﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺳﺪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻛﻲ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﺷﻬﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺍﻭﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ. ﺯﻩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﭘـﻲ ... ﺑﺘـﻦ ﭘﻼﺳـﺘﻴﻚ ﺍﺯ ﺟﻤﻠـﻪ
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺁﺏ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩ. ﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ .... ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺁﺏ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺁﺏ ﺑﻨﺪ ﺑﺘﻦ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﮔﺮﺍﺩﻳﺎﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﻟﻴﻜﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ. ﺣـﺪﻭﺩ. ١٠٠.

مقاله بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار آب بند سدها - آسمان فایل

15 آگوست 2016 ... استفاده از بتن پلاستیک برای ساخت دیوار آب بند در پی سدهای خاکی ... آن در دیوار
آب بند سدها را به قیمت ۳۹۰۰ تومان از سایت آسمان فایل دانلود نمایید.

فروشگاه فایل دانلود پروژه دیوار آب بند سدها ( بتن پلاستیکی سدها)

دانلود پروژه دیوار آب بند سدها ( بتن پلاستیکی سدها) در 46 اسلاید. هدف : هدف از این
گزارش ارائه تکنولوژی و روش اجرای دیوار آب بند بتن پلاستیک سد جهت دستیابی به
...

دانلود مقاله بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار آب بند سدها با نگرش به ...

بتن پلاستیک و اهمیت آن در دیوار آب بند سدها با نگرش به سد خیرآباد 17 ص نمونه ای
از فایلهای پر دانلود فروشگاه اطلس فایل می باشد، سایت ما با داشتن سروری قدرتی و
...

مجموعه کتاب های Manhattan GMAT Prep Set - ویرایش پنجم

پاورپوینت خرابی پیش رونده ناشی از آتش سوزی

دانلود پاورپوینت فرهنگ سازمانی

تحقیق درباره دكتر لطـف‌الله يـارمحمـدي

بک دراپ نوزاد سبد و گل رز

دانلود پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

سیستم خبره راهنمای خرید گوشی موبایل

دانلود پاورپوینت روستای امامه 155 صفحه ای

پاورپوینت درباره (RFP) درخواست پیشنهاد نامه

وکتور مهر-طرح مهر-وکتور مهر ژلاتینی -فایل کورل