دانلود رایگان


تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .doc :


تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی


پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی


دانلود تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروانه آبی | تاثیر فضای مجازی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

2 ژوئن 2017 ... در این پژوهش نقش تكنولوژي هاي مجازي و تأثیراتشان مورد بررسی قرار گرفته است.
... جامعه مشکل آفرینی می کند و حتی روابط والدین و فرزندان را تحت الشعاع خود قرار
می دهدشبكه هاي مجازي است. ... و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رابطه معني داري وجود
دارد. ..... پرسشنامه محقق ساخته تاثیر تكنولوژي هاي مجازي بر پيشرفت ...

مطالعه تأثیر مداخله های زود هنگام بر موفقیت تحصیلی دانش اموزان آسیب دی

ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ. ﺭﻭﺵ. ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ. ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔ. ﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ... ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩ. ﻫﺎﻩ ....
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﺔ. ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ. ﺯﻣﻴﻨ. ﻪ. ﻫﺎﻱ. ﻓﺮﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ. ....
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. -3. ﺑﻴﻦ. ﺳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ. ﻭ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ...

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل ...

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی:
نقش. میانجی ... گیری پژوهش شامل پرسشنامه پیوند با مدرسه، ابزار پیوند والدینی،
مقیاس ..... دارند، نمرات باال و پیشرفت تحصیلی دارند )سیموئس، متوس، تومه، فرریرا
و چینه. و،2. 6212 ..... در پژوهش خود روایی محتوایی خرده مقیاس کنترل تحصیلی را مورد
ت.

بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در ...

جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان فنی مهندسی و علوم ... پرسشنامه افسردگی بک (
۱۹۹۶) و معدل دانشجویان در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بود. جهت .... دائمی عزت نفس با کاهش
پیشرفت تحصیلی و افسردگی ... حد مورد احترام است و روابط متقابل او با والدین،.

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقيق انجام شده پيرامون ميزان تاثير سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش
... و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي براي دانش آموزان است استفاده كرده ام. ... هرگاه در
مورد وضع تحصيل و چگونگي پيشرفت تحصيلي فرزندان صحبت به ميان مي ... 4ـ
بين تشويق والدين به فرزندان جهت درس خواندن و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود
دارد.

بررسی تأثیر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین در موفقیت تحصیلی ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین بر موفقیت
تحصیلی دانشجویان ... موفق و معدل کمتر از 14 به عنوان دانشجویان ناموفق در
پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و
سپس با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون آماری Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز

پرسشنامه احساس مسئولیت در مورد پیشرفت تحصیلی دانش آموز ... الف: معمولاً به دلیل
آن است که شما بر روی مطلب مورد نظر تأکید لازم را نکرده بودید. ... هنگامی که والدین،
کار شما را به عنوان یک معلم ستایش می کنند، این معمولاً به دلیل آن است که . .... در
بررسی های انجام گرفته تا کنون هیچ تحقیق دیگری در مورد رابطه احساس مسئولیت
معلم و ...

بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ اقتصادی خانواده بر موفقیت ...

درآمد خانواده و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. .... مطالعه و تحقیق در مورد
عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان از موضوعات جدی و مهمی ... انتظارات درسی
والدین از کودکان، بیشترین تأثیر را روی پیشرفت تحصیلی آنها داشت (لی و .... که
پس از حذف ۷ پرسشنامه، ۴۱۰ پرسشنامه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.

ارتباط بین عوامل مربوط به والدین و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در ...

ارتباط بین عوامل مربوط به والدین و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در یادگیری زبان ...
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور ...
اطلاعات مورد نیاز از 300 دانش آموز مقطع اول دبیرستان و والدین آنان گردآوری گردید. ...
جهت سنجش پیشرفت زبان انگلیسی به دانش آموزان و یک پرسشنامه به والدین آنان داده
شد.

ارتباط افسردگی و عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیرجند ...

1 نوامبر 2016 ... ارتباط افسردگی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیرجند ... پرسشنامه
های عزت نفس و افسردگی با ضریب پایایی ۰ ... شغل والدین تفاوت معنی دار نداشت. ...
مربی گروه آموزشی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات هپاتیت ... مطالعات
انجام شده در مورد عزت نفس نشان داده اند که داشته و اسناد رویدادهای ...

ان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ا

ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و از ﻧﻮع ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﺑـﻪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .... ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه. اﻧﺪ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻳﻜﻲ از.

تأثير والدين بر پيشرفت تحصيلي نوجوانان

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺴـﺮ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ.
اﺳﺖ. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ..... ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ.

خلاصه تحقیق رابطه ارتباط اولیاء با مدرسه و پیشرفت تحصیلی در ...

1- تعيين رابطه بين همكاري اولياء و مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان . ...
تعريف عملياتي متغير پيش بين : اين متغير توسط پرسشنامه اي كه توسط محقق ...
در نظريه او ،فرضيه اساسي در مورد توجيه انسان ، مفهوم الگوپذيري و ياد گيري از طريق
... دراین پژوهش،والدین در سه بعد حمایت توام با استقلال، مداخله مستقیم ، دخالت افراطی
...

تحقیق پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی

5 مه 2018 ... تحقیق پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی: برای مطالعه پایان نامه ...
ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت.

تبیین جامعه شناختی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با موفقیت ...

روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که توسط دانش‌آموزان و
والدین ... برحسب یافته‌های پژوهش موفقیت تحصیلی این گروه از دانش‌آموزان نسبتاً
مطلوب و ... تحصیلی فرزندان است و نیز انگیزش پیشرفت به مثابه یک عامل واسط در
رابطه ... تحقیقات هوگان در مورد سرمایه اجتماعی در خانواده‌ها نشان داده است که تعاملات
والدین و ...

رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت تحصیلی ...

بین تعارض والد-نوجوان و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد. ... مانند
شاخص‌های رابطه والد- کودک (از جمله تعداد دفعاتی که والدین کودکان موضوعات مختلف را
مورد بحث ... جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مدارس
دولتی ابهر در ... الف: ابزار سنجش خانواده (FAD): این پرسشنامه دارای 60 سؤال است که
برای سنجش ...

رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم ...

شماری از پژوهش ها این متغیر را در ارتباط با پدیده های مختلف مورد بررسی قرار داده اند.
... رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...
ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه 29 سوالی منبع کنترل راتر بوده است و محقق با
حضور ... جمعیت شناختی (سن، جنس و تحصیلات والدین) با منبع کنترل مشاهده نگردید
.

بررسی رابطه بین افسردگی و عزت نفس با عملکرد تحصیلی در ...

جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان فنی مهندسی و علوم ... پرسشنامه افسردگی بک (
۱۹۹۶) و معدل دانشجویان در سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ بود. جهت .... دائمی عزت نفس با کاهش
پیشرفت تحصیلی و افسردگی ... حد مورد احترام است و روابط متقابل او با والدین،.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

۰۰۰ نفر بودند تشکیل می دادند و نمونه مورد پژوهش به تعداد ۱۲۰۰ نفر از ۵ منطقه. تهران
به صورت خوشهای ... آوری داده ها از ۵ ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) و معدل دانش آموزان
استفاده شده. است. ... و درک دانش آموز از اهمیت تحصیلات در جامعه با پیشرفت
تحصیلی رابطه وجود ... خانواده، رابطه نیرومند والد فرزندی، فضای روانی مثبت و نگرش
والدین به.

روش تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان

نحوه برخورد والدین در منزل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی رابطه ... نامه
در مورد پیشرفت علمی, پایان نامه در مورد دانش آموزان, پایان نامه در مورد سواد والدین, ...

بررسی روابط بین سواد والدین و پیشرفت تحصیلی - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.
com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ - ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ...
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ... ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش ... - uctjournals.com

که نشانگر تائید پایایی پرسشنامه مورد نظر می. باشد. نهایتاً مجموعه ... ج حاصل از
آزمون فرضیات پژوهش ..... ن نیز رابطه مستقیمی با پیشرفت تحصـیلی فرزنـدان
دارنـد.

پایان نامه رابطه¬ی بین شیوه فرزندپروری والدین با عملکرد تحصیلی ...

از طرف دیگر پیشرفت تحصیلی به عنوان یک متغیر وابسته، همواره مورد توجه ... از
جمله عوامل مرتبط با پیشرفت تحصیلی، چگونگی ارتباط والدین با فرزندان و به
نوعی ... برای تبیین رابطه سبک فرزندپروری با رفتارهای کودکان، تحقیقات جدید
بر روی .... منظور از سبک مقتدرانه نمره‌ای است که فرد از خرده‌مقیاس مقتدرانه پرسشنامه
سبک ...

موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و ...

3 نوامبر 2016 ... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و ..... ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراك.

رابطه بین وضعیت خانوادگی و پیشرفت تحصیلی در دانش ... - سیویلیکا

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﯿﻦ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﯽ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ
ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺎﯾﻪ. ﻫﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻧﻬﻢ ﺍﻧﺠﺎﻣﮕﺮﻓﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ...
ﺩﯾﮕﺮﯼ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮﺍﯼ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻥ ﺳﻄﺢ ... ﺑﯿﻦ ﺷﻐﻞ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯿﻔﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺩﺍﺭﯼ.

بررسی میزان سطح سواد سلامت والدین کودکان پیش دبستانی

17 ژانويه 2015 ... ﺑﺨﺶ اول ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﺨﺶ دوم ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي. ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺷﺎﻣﻞ. 40. ﭘﺮﺳﺶ ﭘﻨﺞ ﮔﺰﯾﻨﻪ ...
ﺗﺤﺼﯿﻼت واﻟﺪﯾﻦ. ﺳﻮاد ﺳﻼﻣﺖ ... اوﻟﻮﯾﺘﯽ ﮐﻪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ي آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ را دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﺪ. ﻣﻮرد. ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ. ).6(. ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ... درﺳﺖ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوري و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ . ﺑﺮرﺳﯽ
و ﺗﻌﯿﯿﻦ ... ﭘﮋوﻫﺶ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ از. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮده ...

رابطه مشارکت والدین در فرآیند آموزشی فرزندان با پیشرفت تحصیلی ...

هدف اساسی از انجام پژوهش حاضر، آگاهی و شناخت تاثیر مشارکت والدین در فرایند
آموزشی ... توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، شش سئوال در رابطه با مولفه های مورد
مطالعه مطرح، ... ابزار پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 35 سئوال، شامل اطلاعات
عمومی، سوالات ... 6- بین همکاری اولیاء با مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
رابطه وجود دارد.

پرسشنامه ارزیابی ارتباط عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دختران ...

10 آوريل 2018 ... پژوهش حاضرباهدف بررسی رابطه عزّت نفس وپیشرفت تحصیلی ... های پیشرفت
تحصیلی معدل ترم گذشته این افراد محاسبه و مورد بررسی قرار گرفت ...

دانلود پرسشنامه عوامل افت تحصیلی - a00b.com

توسط admin | گروه پرسشنامه روش تحقیق | 1394/07/30. نظرات 0. مدیر / دبیر ارجمند
... بی سواد بودن والدین تا چه میزان در افت تحصیلی دانش آموزان موثر است ؟ 12 .

مطالعه تأثیر مداخله های زود هنگام بر موفقیت تحصیلی دانش اموزان آسیب دی

ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ. ﺭﻭﺵ. ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ. ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔ. ﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ... ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩ. ﻫﺎﻩ ....
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﺔ. ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ. ﺯﻣﻴﻨ. ﻪ. ﻫﺎﻱ. ﻓﺮﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ. ....
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. -3. ﺑﻴﻦ. ﺳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ. ﻭ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ...

ان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ا

ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و از ﻧﻮع ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﺑـﻪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .... ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه. اﻧﺪ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻳﻜﻲ از.

رابطه عملکرد خانواده و تعارض والد-نوجوان با پیشرفت تحصیلی ...

بین تعارض والد-نوجوان و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوس وجود دارد. ... مانند
شاخص‌های رابطه والد- کودک (از جمله تعداد دفعاتی که والدین کودکان موضوعات مختلف را
مورد بحث ... جامعه مورد مطالعه در تحقیق حاضر کلیه دانش‌آموزان مقطع راهنمایی مدارس
دولتی ابهر در ... الف: ابزار سنجش خانواده (FAD): این پرسشنامه دارای 60 سؤال است که
برای سنجش ...

از دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮑﺪه ﺑﺮ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮرﺳﯽ - مجله دانشکده پرستاری و ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ و دﯾﺪﮔﺎه داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. يا.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ. ﺟﻤﻊ ... ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن داد اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در ﺑﯿﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﻮﺷﺒﺮي ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ. رﺷﺘﻪ. ﻫﺎ.
ﺑﻮد ( .... ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ... ﻣﯿـﺰان ﺗﺤﺼـﯿﻼت
واﻟـﺪﯾﻦ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳ 13 - مجله دانشگاه علوم ...

اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ...
ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﺟﻤﻊ آوري. و. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﺮم اﻓﺰار. 16 spss. ﻣﻮرد ....
داﻧﺸﺠﻮ، روش و رﻓﺘـﺎر وي در داﻧﺸـﮑﺪه، ﺷـﻐﻞ واﻟـﺪﯾﻦ، ... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸـﮑﺪه ﻫـﺎي ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ و. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه د ..... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ
ﻧﺸ ...

پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ...

6 نوامبر 2017 ... پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ... از مکانیسم
های زیر بنایی درگیر شناختی و فراشناختی هستند مورد توجه قرار ... بین شیوه های
مستبدانه با پیشرفت تحصیلی ارتباط مخفی وجود دارد .... پرسشنامه.

رابطه کیفیت زندگی سبک زندگی عملکرد تحصیلی با پیشرفت ...

زمینه و اهداف: با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان و عوامل تأثیرگذار برآن
و همچنین با ... روش و رفتار وی در دانشکده, شغل والدین, میزان تحصیلات والدین, بومی
بودن دانشجویان, وضعیت ... پرسشنامه با جلب همکاری افراد مورد پژوهش به آن‌ها داده شد.

پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ...

6 نوامبر 2017 ... پایان نامه رابطه سبک های فرزند پروری والدین و رضایت از زندگی دانش ... از مکانیسم
های زیر بنایی درگیر شناختی و فراشناختی هستند مورد توجه قرار ... بین شیوه های
مستبدانه با پیشرفت تحصیلی ارتباط مخفی وجود دارد .... پرسشنامه.

بررسی رابطه حمایت اجتماعی و تجربه دوره تحصیلی با عملکرد ...

26 فوریه 2018 ... جمعیت شناختی، پرسشنامه های تجربه دوره تحصیلی و حمایت اجتماعی ... پیشرفت
تحصیلی، خواهان شواهد تحقیقی و تجربی در مورد عوامل .... دهقان و مهدی سراجیان (۱۳۹۵) در
پژوهشی با عنوان رابطه سرمایه اجتماعی خانوادگی و مشارکت والدین در.

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

۰۰۰ نفر بودند تشکیل می دادند و نمونه مورد پژوهش به تعداد ۱۲۰۰ نفر از ۵ منطقه. تهران
به صورت خوشهای ... آوری داده ها از ۵ ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) و معدل دانش آموزان
استفاده شده. است. ... و درک دانش آموز از اهمیت تحصیلات در جامعه با پیشرفت
تحصیلی رابطه وجود ... خانواده، رابطه نیرومند والد فرزندی، فضای روانی مثبت و نگرش
والدین به.

تاثیر بازاریابی خصایص اماکن ورزشی بر وفاداری استفاده کنندگان استخرهای ورزشی

دانلود گزارش کاراموزی در کارخانه بلبنی پاک پی

دانلود پاورپوینت یونجه

دانلود نقشه GIS شهر بندرعباس

طلاعات جمع آوری کنید صفحه ۳۲ علوم هفتم برای ساخت هریک از وسایل زیر از چه موادی استفاده شده است

رام QA88-v2.3-A33

کتاب USMLE Step 1 Integrated Vignettes Must-know, high-yield review سال انتشار (2019)

دانلود مقاله کامل درباره فیزیک چیست

پروپوزال-علل تکدی گری

383 - خرید و دانلود تحقیق: بررسی معماری مسجد شیخ لطف اله اصفهان - 17 صفحه فایل ورد