دانلود رایگان


تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی - دانلود رایگاندانلود رایگان تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی

دانلود رایگان تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : .doc ( قابل ويرايش و آماده پرينت )
تعداد صفحه : 5 صفحه
قسمتی از متن .doc :


تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی


پرسشنامه رابطه والدین بر پیشرفت تحصیلی


دانلود تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین بر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳ 13 - مجله دانشگاه علوم ...

اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ...
ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﺟﻤﻊ آوري. و. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﺮم اﻓﺰار. 16 spss. ﻣﻮرد ....
داﻧﺸﺠﻮ، روش و رﻓﺘـﺎر وي در داﻧﺸـﮑﺪه، ﺷـﻐﻞ واﻟـﺪﯾﻦ، ... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸـﮑﺪه ﻫـﺎي ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ و. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه د ..... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ
ﻧﺸ ...

بررسي رابطه عوامل خانوادگي در وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان دوره ...

نمونه تحقیق شامل 505 دانش آموز دختر و پسر دوره دبیرستانی در سال ... شاخص های
بدست آمده از پرسشنامه ها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که بر پايه معدل دانش
آموزان در نظر گرفته شده بود، مورد بررسی و تحلیل آماری قرار ... بررسي تأثير
چگونگي روابط والدين بر سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان پايه سوم مدارس راهنمائي
دخترانه شهر همدان.

دانلود پایان نامه پیرامون رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت ...

6 نوامبر 2014 ... ابزارهای مورد استفاده برای جمع¬آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت ... که فقر خانواده
مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان وضعیت مالی والدین می باشد . ... اولیه، به بیان
یافته های تحقیق درباره ماهیت و میزان رابطه پیشرفت تحصیل ...

دانلود رایگان پایان نامه ارتباط پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی دانش ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش ... و
پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز ...

بررسي رابطه عوامل خانوادگي در وضعيت تحصيلي دانش‌آموزان دوره ...

نمونه تحقیق شامل 505 دانش آموز دختر و پسر دوره دبیرستانی در سال ... شاخص های
بدست آمده از پرسشنامه ها با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان که بر پايه معدل دانش
آموزان در نظر گرفته شده بود، مورد بررسی و تحلیل آماری قرار ... بررسي تأثير
چگونگي روابط والدين بر سازگاري اجتماعي دانش‌آموزان پايه سوم مدارس راهنمائي
دخترانه شهر همدان.

بررسي رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

26 مه 2015 ... کمال گرایی ، پیشرفت تحصیلی ، فرزندان ، بررسي رابطه کمال گرایی ... گيري در
تحقيق حاضر پرسش نامه کماگرایی والدین و پيشرفت تحصيلي مي باشد . ... كمال
گرايي از اوايل قرن بيستم مفهوم مورد علاقه ي روان شناسان بوده است.

بررسی رابطه دینداری با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم ...

٣* - کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران. مؤلف
مسئول. ، دانشجوی ... ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای استاندارد دو قسمتی با آلفای
کرونباخ ۰. /. ۸۲۴ ... بین دینداری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد بررسی
تفاوت آماری معنی دار. مشاهده گردید .... سکونت، پیشرفت تحصیلی، شغل و تحصیلات
والدین،.

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت ... - boroojerddl

3 آوريل 2018 ... پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین تعامل ... تحقیق
در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته بندی: وورد نوع ... تحصیلی
فرزندان و تعامل عاطفی خانواده * ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت ...

بررسی روابط بین سواد والدین و پیشرفت تحصیلی - سیویلیکا

ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ - ﻧﺎﺷﺮ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻫﺎ ﻭ ﮊﻭﺭﻧﺎﻟﻬﺎ. ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.
com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺪﯾﻦﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ - ﺭﻭﺍﻧﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ...
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ. ﺑﯿﻦ ﺳﻮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﺪﯾﻦ ﻭ ... ﺳﺒﺐ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ.

بررسی تاثیر سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ اقتصادی خانواده بر موفقیت ...

درآمد خانواده و موفقیت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. .... مطالعه و تحقیق در مورد
عوامل مؤثر بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان از موضوعات جدی و مهمی ... انتظارات درسی
والدین از کودکان، بیشترین تأثیر را روی پیشرفت تحصیلی آنها داشت (لی و .... که
پس از حذف ۷ پرسشنامه، ۴۱۰ پرسشنامه در تحلیل نهایی مورد استفاده قرار گرفتند.

Obedience of Children in the Education System: A Genealogical ...

میدان تحقیق معلمان و والدین مدارس دخترانه سه دوره تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و ...
اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ روایی و پایایی پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
... باشند در ایجاد و نگهداری پیوندهایی که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را حمایت می
کند ... است و می تواند در بستر یک رابطه سالم و احترام آمیز با تعیین مسئولیت های ...

ان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ا

ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و از ﻧﻮع ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﺑـﻪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .... ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه. اﻧﺪ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻳﻜﻲ از.

کیفیت رابطه والدین )پدر و مادر(، غیرمستقیم اثرات مستقیم و آموزان ...

کیفیت. روابط. والدین. ) پدر. و. مادر. ،(. انگیزه. پیشرفت. و. انگیزه. تحصیلی. بر.
عزت ..... پایایی. پرسشنامه. 43. سؤالی. مورد. استفاده. در این. تحقیق توسط بحرانی ).

دانلود پایان نامه پیرامون رابطه وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت ...

6 نوامبر 2014 ... ابزارهای مورد استفاده برای جمع¬آوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت ... که فقر خانواده
مهمترین عامل افت تحصیلی دانش آموزان وضعیت مالی والدین می باشد . ... اولیه، به بیان
یافته های تحقیق درباره ماهیت و میزان رابطه پیشرفت تحصیل ...

بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی ... - پرشین مقاله

30 آگوست 2016 ... هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین بررسی درآمد والدین با پیشرفت تحصیلی ...
ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت ...

رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رقابت جویی و عزت نفس با پیشرفت ... اجتماعی
که به عنوان مولفه های انگیزش تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند با معدل كل ... مواد
اصلی این پرسشنامه یک مجموعه ۲۷ سوالی است که توسط فرانکن (۱۹۹۵) تهیه شده است .
..... حمایتهای والدین از نوجوان، طرز برخورد نوجوان نسبت به مدرسه و فعالیتهای ورزشی
...

خلاصه تحقیق رابطه ارتباط اولیاء با مدرسه و پیشرفت تحصیلی در ...

1- تعيين رابطه بين همكاري اولياء و مدرسه در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان . ...
تعريف عملياتي متغير پيش بين : اين متغير توسط پرسشنامه اي كه توسط محقق ...
در نظريه او ،فرضيه اساسي در مورد توجيه انسان ، مفهوم الگوپذيري و ياد گيري از طريق
... دراین پژوهش،والدین در سه بعد حمایت توام با استقلال، مداخله مستقیم ، دخالت افراطی
...

روش تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان

نحوه برخورد والدین در منزل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی رابطه ... نامه
در مورد پیشرفت علمی, پایان نامه در مورد دانش آموزان, پایان نامه در مورد سواد والدین, ...

مطالعه تأثیر مداخله های زود هنگام بر موفقیت تحصیلی دانش اموزان آسیب دی

ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ. ﺭﻭﺵ. ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ. ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔ. ﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ... ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩ. ﻫﺎﻩ ....
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﺔ. ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ. ﺯﻣﻴﻨ. ﻪ. ﻫﺎﻱ. ﻓﺮﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ. ....
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. -3. ﺑﻴﻦ. ﺳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ. ﻭ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ...

تأثير والدين بر پيشرفت تحصيلي نوجوانان

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺴـﺮ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ.
اﺳﺖ. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ..... ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ.

تبیین جامعه شناختی رابطه میزان سرمایه اجتماعی خانواده با موفقیت ...

روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که توسط دانش‌آموزان و
والدین ... برحسب یافته‌های پژوهش موفقیت تحصیلی این گروه از دانش‌آموزان نسبتاً
مطلوب و ... تحصیلی فرزندان است و نیز انگیزش پیشرفت به مثابه یک عامل واسط در
رابطه ... تحقیقات هوگان در مورد سرمایه اجتماعی در خانواده‌ها نشان داده است که تعاملات
والدین و ...

تاثير آموزش منظم به والدين بر روابط خانوادگي و پيشرفت تحصيلي ...

هدف از پژوهش حاضر، تعيين ميزان تاثير آموزش منظم به والدين دانش آموزان دختر مقطع ...
ابزار سنجش، پرسشنامه سنجش خانواده و پرسشنامه مقياس ارزيابي انطباق پذيري و ...
براي ارزيابي پيشرفت تحصيلي از معدل دانش آموزان قبل و بعد از اجراي متغير ...

دانلود رایگان پایان نامه ارتباط پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی دانش ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش ... و
پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز ...

رابطه کمال گرایی والدین با کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

عنوان, رابطه کمال‌گرایی والدین با کمال‌گرایی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در
نمونه‌ای ... چکیده, هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة ابعاد کمال¬گرایی (خودمحور، دیگر
محور، و ...

ارتباط بین عوامل مربوط به والدین و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در ...

ارتباط بین عوامل مربوط به والدین و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان در یادگیری زبان ...
دولتی - دانشگاه پیام نور (وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری) - دانشگاه پیام نور ...
اطلاعات مورد نیاز از 300 دانش آموز مقطع اول دبیرستان و والدین آنان گردآوری گردید. ...
جهت سنجش پیشرفت زبان انگلیسی به دانش آموزان و یک پرسشنامه به والدین آنان داده
شد.

رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رقابت جویی و عزت نفس با پیشرفت ... اجتماعی
که به عنوان مولفه های انگیزش تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند با معدل كل ... مواد
اصلی این پرسشنامه یک مجموعه ۲۷ سوالی است که توسط فرانکن (۱۹۹۵) تهیه شده است .
..... حمایتهای والدین از نوجوان، طرز برخورد نوجوان نسبت به مدرسه و فعالیتهای ورزشی
...

بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت ...

بررسي رابطه حمايت عاطفي ادراك شده و لذت تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در ...
تحصيلي. در. دانشجويان. جندي. شاپور. اهواز بود. پژوهش از نوع همبستگي. و. پيش ....
افزايش تجربه عاطفي مثبت يا كاهش انگيزه عواطف منفي مورد .... ابتدايي به يك
پرسشنامه خودسنجي كه رابطه بين لذت تحصيلي ..... موفقيت در جامعه و همچنين رضايت
والدين.

پرسشنامه تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

پایان نامه بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش ... ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﺯﻣﯿﻨﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﻧﯿﺰ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﭘﯿﺮﺳﻮﻥ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ...
تعدادی از دانش آموزان دبیرستان فوق و بطور تفاوتی توسط پرسشنامه مورد سئوال .

ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی ...

ارتباط سالمت عمومی و انگيزه پيشرفت با موفقيت تحصيلی دانشجويان دانشگاه علوم
... 2- دکترای علوم تغذیه، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودك، دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان، ... در بررسی چهار بخش پرسشنامه گلدبرگ و امتیازهای اضطراب،
افسردگی، اختالل در سالمت ... جنسیت، وضعیت فرهنگی و تحصیالت والدین را در این
مورد، مهم.

همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مامایی ... پژوهش
های متعدد نشان داده است که هوش هیجانی میتواند سبب افزایش میزان ... صاحب نظران
دیگر رابطه ی مستقیم این دو را مورد تردید قرار داده، معتقدند عزت نفس ... والدین،
وضعیت اقتصادی، محل سکونت، معدل دیپلم و بخش دوم پرسشنامه عزت نفس
کوپراسمیت بود.

پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ... - روانشناسی معاصر

ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ راﻫﺒﺮدﻫﺎي اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي. (. MSLQ. ) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﺗﺤﺼﯿﻼت، ﺷﻐﻞ
واﻟﺪﯾﻦ و درآﻣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان. ﺷﺎﺧﺺ. ﻫﺎي وﺿﻌﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ... در ﻣﻮرد اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ، از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺪل.
ﻫﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ... ﮐﻠﯽ اﯾﻦ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ،. ﭘﯿـﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤـﺼﯿﻠﯽ آﻧـﺎن ﻧﯿـﺰ. ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ. ﺷﻮد . ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺤﺴﻦ. ﭘﻮر. (. 1384. ) .... اﮐﺜــﺮ ﺗﺤــﺼﯿﻼت داﺧﻠــﯽ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﻗﺒﻠــﯽ درﻣــﻮرد راﺑﻄــﻪ. ﺧﻮد ...

تأثير والدين بر پيشرفت تحصيلي نوجوانان

ﭼﮑﯿﺪه ﺗﺤﻘﯿﻖ: ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮرﺳـﯽ ارﺗﺒـﺎط واﻟـﺪﯾﻦ ﺑـﺎ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺴـﺮ. دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ.
اﺳﺖ. اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﯽ اﻋﺘﺒﺎر آن ﻃﺒـﻖ ﻧﻈﺮﯾـﻪ. ﻫﺎ ﺗﺄﯾﯿـﺪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. ..... ﺳﺎﺧﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮزﻧـﺪان ﻣـﻮرد ارزﯾـﺎﺑﯽ. ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ.

بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

تحقيق انجام شده پيرامون ميزان تاثير سطح سواد والدين و با پيشرفت تحصيلي دانش
... و ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي براي دانش آموزان است استفاده كرده ام. ... هرگاه در
مورد وضع تحصيل و چگونگي پيشرفت تحصيلي فرزندان صحبت به ميان مي ... 4ـ
بين تشويق والدين به فرزندان جهت درس خواندن و پيشرفت تحصيلي آنها رابطه وجود
دارد.

ارتباط ادراک از سبک فرزندپروری والدین با انگیزش تحصیلی و ...

9 دسامبر 2009 ... هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ادراک از سبک های فرزندپروری والدین (درگیری،.
حمایت از .... فرزند پروری و پیشرفت تحصیلی را مورد بررسی قرار. داده و به این
نتیجه ... کلاس سوم ریاضی انتخاب و پرسشنامه در میان بیست. دانش آموز از ...

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت ... - boroojerddl

3 آوريل 2018 ... پایان نامه کارشناسی روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان رابطه بین تعامل ... تحقیق
در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته بندی: وورد نوع ... تحصیلی
فرزندان و تعامل عاطفی خانواده * ضمیمه شدن پرسشنامه بصورت ...

دانلود رایگان پایان نامه ارتباط پرخاشگری با پیشرفت تحصیلی دانش ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه پرخاشگری والدین و پیشرفت تحصیلی دانش ... و
پنجم تفاوت وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند از دانش آموزان مقطع ابتدایی به جز ...

ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی ...

ارتباط سالمت عمومی و انگيزه پيشرفت با موفقيت تحصيلی دانشجويان دانشگاه علوم
... 2- دکترای علوم تغذیه، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودك، دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان، ... در بررسی چهار بخش پرسشنامه گلدبرگ و امتیازهای اضطراب،
افسردگی، اختالل در سالمت ... جنسیت، وضعیت فرهنگی و تحصیالت والدین را در این
مورد، مهم.

بررسی رابطه كمال گرايی و خودكارآمدی تحصيلی با فرسودگی تحصيلی ...

متعالي نهاد آموزش و پرورش در كشورهای در حال توسعه محسوب مي شود. آن چه كه در اين
رابطه بسنده ... تحت تاثيرقرار داده و افكار و انديشه های والدين، دانش آموزان را در نورديده
است و نظام آموزش و پرورش مارا باپديده ايي به. نام فرسودگي .... ( در تحقيقي كه در مورد
رابطه بين كمال گرايي ) سازگارانه و .... ج : پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و
همکاران.

ارتباط افسردگی و عزت‌نفس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیرجند ...

1 نوامبر 2016 ... ارتباط افسردگی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیرجند ... پرسشنامه
های عزت نفس و افسردگی با ضریب پایایی ۰ ... شغل والدین تفاوت معنی دار نداشت. ...
مربی گروه آموزشی اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت و مرکز تحقیقات هپاتیت ... مطالعات
انجام شده در مورد عزت نفس نشان داده اند که داشته و اسناد رویدادهای ...

رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رقابت جویی و عزت نفس با پیشرفت ... اجتماعی
که به عنوان مولفه های انگیزش تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند با معدل كل ... مواد
اصلی این پرسشنامه یک مجموعه ۲۷ سوالی است که توسط فرانکن (۱۹۹۵) تهیه شده است .
..... حمایتهای والدین از نوجوان، طرز برخورد نوجوان نسبت به مدرسه و فعالیتهای ورزشی
...

بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت ...

بررسي رابطه حمايت عاطفي ادراك شده و لذت تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در ...
تحصيلي. در. دانشجويان. جندي. شاپور. اهواز بود. پژوهش از نوع همبستگي. و. پيش ....
افزايش تجربه عاطفي مثبت يا كاهش انگيزه عواطف منفي مورد .... ابتدايي به يك
پرسشنامه خودسنجي كه رابطه بين لذت تحصيلي ..... موفقيت در جامعه و همچنين رضايت
والدين.

ان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻣﻮز داﻧﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮ ا

ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و از ﻧﻮع ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن ﭘﺲ آزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺖ. ﺑـﻪ. اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر .... ﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﻨﻈﻢ
ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪه. اﻧﺪ .... ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق ﻳﻜﻲ از.

بررسی میزان فراوانی علل افت تحصیلی در دانشجویان دوره روزانه رشته ...

مشکلات اجرایی و محدودیت های پژوهش, محدودیت های پژوهش: دسترسی به کلیه ... کنید 4-
برقراری رابطه بین مطالب درسی با واقعیات زندگی در ایجاد انگیزه موثر ... ب: فقر
مالی خانواده یکی از عوامل مهم در افت تحصیلی است که بطور غیر مستقیم ... 4- فراوانی
افت تحصیلی دانشجویان پیراپزشکی کاشان برحسب تحصیلات والدین چقدر است؟

مطالعه تأثیر مداخله های زود هنگام بر موفقیت تحصیلی دانش اموزان آسیب دی

ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ. ﺭﻭﺵ. ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺿﺮﻳﺐ. ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ. ﭘﻴﺮﺳﻮﻥ. ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭﮔ. ﺮﻓﺘﻨﺪ . ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ: ... ﺗﺮﺑﻴﺖ
ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﮔﻔﺘﺎﺭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﻫﻤﻜﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺗﻮﺍﻧﺒﺨﺸﻲ، ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩ. ﻫﺎﻩ ....
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ. ﺟﺎﻧﺒﺔ. ﻛﻮﺩﻙ ﺩﺭ. ﺯﻣﻴﻨ. ﻪ. ﻫﺎﻱ. ﻓﺮﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺎﻃﻔﻲ، ﺯﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ. ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩ. ....
ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. -3. ﺑﻴﻦ. ﺳﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ. ﺷﻨﻮﺍﻳﻲ. ﻭ. ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ. ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ...

رابطه کمال گرایی والدین با کمال گرایی و پیشرفت تحصیلی فرزندان ...

عنوان, رابطه کمال‌گرایی والدین با کمال‌گرایی و پیشرفت تحصیلی فرزندان در
نمونه‌ای ... چکیده, هدف پژوهش حاضر بررسی رابطة ابعاد کمال¬گرایی (خودمحور، دیگر
محور، و ...

اصل مقاله (233 K)

9 فوریه 2016 ... ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮاﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻫﻮﺷﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺤﺼ. ﻴﻠﻲ
داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ... اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻧﮓ،. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ آﮔﺎﻫﻲ ... ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن و
رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ... ﻓﺮاﮔﻴﺮان، واﻟﺪﻳﻦ،. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﺮدازان .....
ﻋﻤﻠﻜﺮد، راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ارزش ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﻨﻔﻲ اﺛﺮ ﻣﻲ.

رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم ...

شماری از پژوهش ها این متغیر را در ارتباط با پدیده های مختلف مورد بررسی قرار داده اند.
... رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...
ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه 29 سوالی منبع کنترل راتر بوده است و محقق با
حضور ... جمعیت شناختی (سن، جنس و تحصیلات والدین) با منبع کنترل مشاهده نگردید
.

تحقیق تاثیر تحصیلات و درآمد والدین بر پیشرفت تحصیلی فرزندان

8 مه 2018 ... [2017-10-05]: تحقیق در مورد تحصیلات والدین بر پیشرفت دانش آموزان دسته ... از
متن. doc: بسمه تعالی پرسشنامه آماری درباره ی تا'ثیر روابط والدین بر. ... رابطه بین
تعداد و فاصله فرزندان در خانواده و پیشرفت تحصیلی انان در مقطع ...

بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری والدین با پیشرفت تحصیلی و ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه شیوه های فرزندپروری با پیشرفت تحصیلی و ... ها از
پرسشنامه سبکهای فرزندپروری بامریند و وضعیت تحصیلی آنان در مدرسه (معدل) به ...

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ

28 آوريل 2006 ... ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺳﻦ ، ﺟﻨﺴﻴﺖ ، ﺭﺗﺒﻪ ﺗﻮﻟﺪ ، ﻫﻮﺵ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ، ﺍﻧﮕﻴﺰﻩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ، ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ،. ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ... ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻭ.
۱۱ .... ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ، ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﻭ ....
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ، ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮاوﻧﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺳ 13 - مجله دانشگاه علوم ...

اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. ...
ﺷﺪﻧﺪ. داده ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﻣﻌﺘﺒﺮ. ﺟﻤﻊ آوري. و. ﺑﺎ. اﺳﺘﻔﺎده. از ﻧﺮم اﻓﺰار. 16 spss. ﻣﻮرد ....
داﻧﺸﺠﻮ، روش و رﻓﺘـﺎر وي در داﻧﺸـﮑﺪه، ﺷـﻐﻞ واﻟـﺪﯾﻦ، ... ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣـﻮرد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
داﻧﺸـﮑﺪه ﻫـﺎي ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷـﮑﯽ و. ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﮐﻦ ﺧﻮاﺑﮕﺎه د ..... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﮐـﺰ
ﻧﺸ ...

ارتباط سلامت عمومی و انگیزه پیشرفت با موفقیت تحصیلی ...

ارتباط سالمت عمومی و انگيزه پيشرفت با موفقيت تحصيلی دانشجويان دانشگاه علوم
... 2- دکترای علوم تغذیه، مرکز تحقیقات مراقبت های مادر و کودك، دانشگاه علوم
پزشکی هرمزگان، ... در بررسی چهار بخش پرسشنامه گلدبرگ و امتیازهای اضطراب،
افسردگی، اختالل در سالمت ... جنسیت، وضعیت فرهنگی و تحصیالت والدین را در این
مورد، مهم.

پرسشنامه تعارض با والدین (CP) | berry

6 ژوئن 2018 ... لینک مرتبط » پرسشنامه تعارض با والدین (CP). پرسشنامه رابطه والدین بر
پیشرفت تحصیلی. [2017-09-17]: تحقیق در مورد پرسشنامه رابطه والدین ...

روش تحقیق بررسی میزان درآمد والدین با وضعیت پیشرفت تحصیلی ...

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین بررسی درآمد والدین با پیشرفت تحصیلی دانش
... ابزارهای مورد استفاده برای جمعآوری اطلاعات شامل پرسشنامه وضعیت اقتصادی_ ...

رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم ...

شماری از پژوهش ها این متغیر را در ارتباط با پدیده های مختلف مورد بررسی قرار داده اند.
... رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ...
ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه 29 سوالی منبع کنترل راتر بوده است و محقق با
حضور ... جمعیت شناختی (سن، جنس و تحصیلات والدین) با منبع کنترل مشاهده نگردید
.

رابطه رقابت جویی وعزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه رقابت جویی و عزت نفس با پیشرفت ... اجتماعی
که به عنوان مولفه های انگیزش تحصیلی مورد بررسی قرار گرفتند با معدل كل ... مواد
اصلی این پرسشنامه یک مجموعه ۲۷ سوالی است که توسط فرانکن (۱۹۹۵) تهیه شده است .
..... حمایتهای والدین از نوجوان، طرز برخورد نوجوان نسبت به مدرسه و فعالیتهای ورزشی
...

مدل‌یابی رابطه بین درگیری تحصیلی والدین و پیشرفت تحصیلی ...

پرسشنامه درگیری تحصیلی والدین (بر اساس گزارش والدینپرسشنامه درگیری
والدین (بر ... (خرده مقیاس درگیری دانش‌آموزان) و پیشرفت تحصیلی در مورد آن‌ها اجرا
گردید. ... در مجموع، نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت ارتباط و درگیری والدین در
فعالیت‌های ...

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل ...

رابطه ساختاری پیوند با مدرسه و والدین با رضایت تحصیلی و کنترل تحصیلی:
نقش. میانجی ... گیری پژوهش شامل پرسشنامه پیوند با مدرسه، ابزار پیوند والدینی،
مقیاس ..... دارند، نمرات باال و پیشرفت تحصیلی دارند )سیموئس، متوس، تومه، فرریرا
و چینه. و،2. 6212 ..... در پژوهش خود روایی محتوایی خرده مقیاس کنترل تحصیلی را مورد
ت.

بررسی تأثیر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین در موفقیت تحصیلی ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین بر موفقیت
تحصیلی دانشجویان ... موفق و معدل کمتر از 14 به عنوان دانشجویان ناموفق در
پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و
سپس با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون آماری Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.

روش تحقیق تاثیر سواد والدین در پیشرفت تحصیلی وعلمی دانش آموزان

نحوه برخورد والدین در منزل با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی رابطه ... نامه
در مورد پیشرفت علمی, پایان نامه در مورد دانش آموزان, پایان نامه در مورد سواد والدین, ...

دریافت - پرتال جامع علوم انسانی

۰۰۰ نفر بودند تشکیل می دادند و نمونه مورد پژوهش به تعداد ۱۲۰۰ نفر از ۵ منطقه. تهران
به صورت خوشهای ... آوری داده ها از ۵ ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) و معدل دانش آموزان
استفاده شده. است. ... و درک دانش آموز از اهمیت تحصیلات در جامعه با پیشرفت
تحصیلی رابطه وجود ... خانواده، رابطه نیرومند والد فرزندی، فضای روانی مثبت و نگرش
والدین به.

تأثیر عزت نفس و ویژگی های فردی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

پرسشنامه ی استاندارد. کوپراسمیت به منظور سنجش عزت نفس این دانشجویان مورد
استفاده قرار گرفت. ... نفس دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده شد، بین
تحصیالت والدین، شغل ... پیشرفت تحصیلی آنان رابطه ی معناداری وجود نداشت و
سنجش شاخص های عزت نفس .... برایـن پایـه، درایـن پژوهـش افـزون بـر تأثیـر عـزت
نفس بر.

بررسی رابطه حمایت عاطفی ادراک شده و لذت تحصیلی با پیشرفت ...

بررسي رابطه حمايت عاطفي ادراك شده و لذت تحصيلي با پيشرفت تحصيلي در ...
تحصيلي. در. دانشجويان. جندي. شاپور. اهواز بود. پژوهش از نوع همبستگي. و. پيش ....
افزايش تجربه عاطفي مثبت يا كاهش انگيزه عواطف منفي مورد .... ابتدايي به يك
پرسشنامه خودسنجي كه رابطه بين لذت تحصيلي ..... موفقيت در جامعه و همچنين رضايت
والدين.

بررسی تأثیر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین در موفقیت تحصیلی ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین بر موفقیت
تحصیلی دانشجویان ... موفق و معدل کمتر از 14 به عنوان دانشجویان ناموفق در
پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و
سپس با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون آماری Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.

بررسی تأثیر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین در موفقیت تحصیلی ...

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر وضعیت تحصیلی و شغلی والدین بر موفقیت
تحصیلی دانشجویان ... موفق و معدل کمتر از 14 به عنوان دانشجویان ناموفق در
پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و
سپس با استفاده از نرم افزار 17 SPSS و آزمون آماری Chi-Square مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفتند.

موفقیت تحصیلی بر اساس جهتگیری هدف و بهزیستی ذهنی دانشآموزان و ...

3 نوامبر 2016 ... ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎري ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ذﻫﻨﯽ، ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﯾﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ.
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ. آﻣﻮزان و ..... ﮔﯿﺮي ﻫﺪﻓﯽ واﻟﺪﯾﻦ در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادراك.

همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان ...

همبستگی عزت نفس و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان مامایی ... پژوهش
های متعدد نشان داده است که هوش هیجانی میتواند سبب افزایش میزان ... صاحب نظران
دیگر رابطه ی مستقیم این دو را مورد تردید قرار داده، معتقدند عزت نفس ... والدین،
وضعیت اقتصادی، محل سکونت، معدل دیپلم و بخش دوم پرسشنامه عزت نفس
کوپراسمیت بود.

رابطه مشارکت والدین در فرآیند آموزشی فرزندان با پیشرفت تحصیلی ...

هدف اساسی از انجام پژوهش حاضر، آگاهی و شناخت تاثیر مشارکت والدین در فرایند
آموزشی ... توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش، شش سئوال در رابطه با مولفه های مورد
مطالعه مطرح، ... ابزار پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته حاوی 35 سئوال، شامل اطلاعات
عمومی، سوالات ... 6- بین همکاری اولیاء با مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
رابطه وجود دارد.

کتاب Nurse to Nurse ECG Interpretation

آموزش ساخت چرخدنده ناتیلوس و تحلیل حرکتی آن در SolidWork

دانلود پاورپوینت جغرافياي مرز با تأکید بر مرزهای ایران - 72 اسلاید

مجموعه سوالات آزمون ادواری فنی و حرفه ای در خصوص برق صنعتی درجه 1 و 2 و تابلو برق 700 نکته برق صنعتی

کتاب نانوپزشکی برای درمان سرطان : از شیمی درمانی تا ... (Nanomedicine for Cancer Therapy) ویرایش 2017

آزمایش اثر پس تصویری روانشناسی تجربی - گزارش کار آزمایش اثر پس تصویری

دانلود کتاب اقتصاد مهندسی دکتر حسینی

نمونه سوال مبانی جامعه شناسی بروس کوئن پیام نور

دانلود مقاله ادله الکترونیکی در دعوای کیفری

دانلود تحقیق در مورد آریوبرزن