دانلود فایل


دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دانلود فایلدانلود فایل دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

دانلود فایل دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل فهرست موضوعات:
فصل اول: ولايت فقيه: مدل كارآمد حكومت اسلامي در عمل
سؤال 1: حكومت اسلامي در قبال چه حكومتي؟ چرا حكومت اسلامي حكومت برتر است؟
سؤال 2: اشكال قابل تصور از حكومت اسلامي؟!
سؤال 3: چرا در جمهوري اسلامي، ولايت فقيه گزينه برتر است؟
شرايط قابل تصور براي رهبري
حق حاكميت:
شرايط و صفات رهبر
اختیارات رهبری
جمع بندی
معنی کارآمدی
امتیاز رهبری در نظام اسلامی
فصل دوم: نقش ولي فقيه در 31 سال گذشته
الف) هدايت جامعه
اول- هدايت هاي پيامبر گونه حضرت امام(ره)
دوم- هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری
ب) حفظ حركت انقلاب از انحراف ها
اول- در زمان حضرت امام(ره)
دوم- در زمان مقام معظم رهبری
ج) پيشبرد انقلاب در عرصه داخلي و خارجي
فصل سوم: نگاهي بر بحران ها و فتنه هاي 32 ساله در مقاطع:
اول: تا پيروزي انقلاب
دوم: از پيروزي انقلاب تا 7 تير سال 60
سوم: از 7 تير سال 60 تا 14 خرداد سال 68
چهارم: از خرداد 68 تا تير 78
پنجم: از تير 78 تا خرداد 84
ششم: از خرداد 84 تا خرداد 88
هفتم: پس از خرداد 88
فصل چهارم: تطبيق انديشه و سيره مقام معظم رهبري با حضرت امام(ره)
فصل پنجم: عملکرد رهبری نسبت به فتنه 88
الف) قبل از فتنه
ب) بعد از فتنه
ج) خروج از فتنه
فصل ششم: ويژگي ها و زندگي شخصي مقام معظم رهبري
فصل اول: ولايت فقيه: مدل كارآمد حكومت اسلامي در عمل
سؤال 1: حكومت اسلامي در قبال چه حكومتي؟ چرا حكومت اسلامي حكومت برتر است؟
سؤال 2: اشكال قابل تصور از حكومت اسلامي؟!
سؤال 3: چرا در جمهوري اسلامي، ولايت فقيه گزينه برتر است؟
شرايط قابل تصور براي رهبري
حق حاكميت:
شرايط و صفات رهبر
اختیارات رهبری
جمع بندی
معنی کارآمدی
امتیاز رهبری در نظام اسلامی
فصل دوم: نقش ولي فقيه در 31 سال گذشته
الف) هدايت جامعه
اول- هدايت هاي پيامبر گونه حضرت امام(س)
دوم- هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری
ب) حفظ حركت انقلاب از انحراف ها
اول- در زمان حضرت امام(س)
دوم- در زمان مقام معظم رهبری
ج) پيشبرد انقلاب در عرصه داخلي و خارجي
فصل سوم: نگاهي بر بحران ها و فتنه هاي 32 ساله
در مقاطع:
اول: تا پيروزي انقلاب
دوم: از پيروزي انقلاب تا 7 تير سال 60
سوم: از 7 تير سال 60 تا 14 خرداد سال 68
چهارم: از خرداد 68 تا تير 78
پنجم: از تير 78 تا خرداد 84
ششم: از خرداد 84 تا خرداد 88
هفتم: پس از خرداد 88
فصل چهارم: تطبيق انديشه و سيره مقام معظم رهبري با حضرت امام(ره)
فصل پنجم: عملکرد رهبری نسبت به فتنه 88
الف) قبل از فتنه
ب) بعد از فتنه
ج) خروج از فتنه
فصل ششم: ويژگي ها و زندگي شخصي مقام معظم رهبري
-------------
فصل اول:
ولایت فقیه:
مدل كارآمد حكومت اسلامي
سؤال 1: حكومت اسلامي در قبال چه حكومتي؟ چرا حكومت اسلامي حكومت برتر است:
1ـ حكومت پارلماني پارلمان محور يا پارلمان سالار
2ـ حكومت دموكراتيك مردم محور يا مردم سالار
3ـ حكومت رياستي فرد محور يا فردسالار
4ـ حكومت ديكتاتوري قدرت محور يا قدرت سالار
5ـ حكومت موروثي یا شاهنشاهی
6ـ حكومت حزبي، حزب محور يا حزب سالار
نتیجه: نظام يا حكومت اسلامي ـ خدا محور ـ يا خداسالار ـ حكومت برتر
سؤال 2: اشكال قابل تصور از حكومت اسلامي؟!
1ـ حكومت دموكراتيك ـانتخاب مستقيم مردم ـ حكومت مسلمانان
2ـ حكومت حزبي ـ انتخاب حزب حاكم
3ـ حكومت پارلماني ـ انتخاب پارلمان
4- حكومت اسلامي ـ نيازي به تفكيك قوا نيست ـ قانون اساسي لازم نيست.
5- جمهوری اسلامی
نتیجه: در اشكال مختلف حكومت در نظام اسلامي = جمهوري اسلامي برتر است
پس از دو فرض عبور مي كنيم:
1ـ نظام اسلامي نظام برتر است
2ـ در نظام اسلامي، جمهوري اسلامي برتر است.
سؤال 3ـ چرا در جمهوري اسلامي، ولايت فقيه گزينه برتر است:
گزينه هاي قابل تصور نسبت به رهبري در جمهوري اسلامي
1ـ بدون رهبرـ رئيس جمهور با شرايط رهبري و اختيارات رهبري
2ـ رئيس جمهور بدون شرايط رهبري و يا اختيار كامل
3ـ رهبر تام الاختيار بدون رئيس جمهور
نتیجه: ولايت فقيه ـ گزينه برتر (در قالب جمهوری اسلامی و قانون اساسی)
شرايط قابل تصور براي رهبري
1ـ بدون تعيين شرايط
2ـ تعيين شرايط گزينه ممكن و برتر
حق حاكميت:
1ـ اصل 56= حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست
انسان بر سرنوشت خويش حاكم است.
هيچكس نمي تواند اين حق را سلب كند.
2ـ اصل 57= قواي حاكم؛ سه قوه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي شود
شرايط و صفات رهبر:
الف:
اصل 5 قانون اساسی- در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه شريف) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده 1ـ فقيه 2ـ عادل 3ـ آگاه به زمان 4ـ شجاع 5ـ مدير 6ـ
مدبر است كه طبق اصل 107 عهده دار آن مي گردد.
ب:
اصل 107 قانون اساسی ـ خبرگان درباره همه فقها واجدالشرايط (مذكور در اصل 5ـ109) بررسي و مشورت مي كند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام 2ـ و موضوعات فقهي يا 3ـ مسائل سياسي
واجتماعي يا 4ـ داراي مقبوليت عامه يا 5ـ واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل 109 تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند.
ج:
اصل 109: شرايط و صفات رهبر:
1ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه
2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام
3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي ترين باشد مقدم است.
اختيارات رهبری:
ديدگاه حضرت امام خميني(س)
قانون اساسي (اصل 57 و اصل 110)
ديدگاه شوراي نگهبان
جمع بندي:
1ـ به لحاظ اعتقادي و نظري = اختيارات مطلقه است.
2ـ به لحاظ قانون اساسي ممکن است بعضي تلقي به قيد کنند(افرادی خاص)
3ـ به لحاظ رفتاري در زمان حضرت امام و هم اكنون مراعات شده(اعمال ولایت حداقل ممکن)
شامل 37 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی نرم افزار , پاورر پوینت

دانلود مقاله , کارآموزی , آموزش , پاورپوینت , کارآفرینی , جزوه , تحقیق , پروژه
دانشجویی. ... دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل.

امتحان زبان انگلیسی هفتم مدرسه فرهنگ ده بالا-دی ماه 93 – بیت فایل

بررسی علل سقوط صفویه,تشکیل دولت صفوی,روند شکل گیری و انقراض دولت ....
پاورپوینت,پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل دانلود فایل پاورپوینت ...

PDF: بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی | اینفوفایل 2017

6 مه 2017 ... را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ... ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ .... 2017-05-26 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ q.

پاورپوینت درباره روش تحقیق و ارائه گزارش(پایان نامه نویسی)|مهر فایل

6 دسامبر 2017 ... لینک دانلود پاورپوینت درباره روش تحقیق و ارائه گزارش(پایان نامه نویسی) همه ...
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - مهر فایل ...

پاورپوینت بررسی قاعده لاضرر و لاضرار - دانلود کامل - صفحه نخست

پاورپوینت بررسی قاعده لاضرر و لاضرار اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی ...
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل · پاورپوینت بررسی قاعده ...

پاورپوینت طراحی سایت دانلود کتاب12 اسلاید – سند مقاله

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران دانلود فایل بررسي وضعيت اجارة ...
پاورپوینت,پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل دانلود فایل پاورپوینت ...

PDF: بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی | اینفوفایل 2017

6 مه 2017 ... را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ... ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ .... 2017-05-26 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ q.

پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل – دانش پروژه

پاورپوینت,پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل ... آزمایشگاه,فیزیک,گزارش
کار دانلود فایل گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C ) فرمت پی ...

ولایت فقیه در حکومت اسلام | نارنج فایل

27 مه 2017 ... دانلود ولایت فقیه در حکومت اسلام فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) ... مقاله
بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی در 47 صفحه ورد قابل ...
پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل فهرست مطالب: فصل اول: ولایت ...

بررسی کارآمدی ولایت فقیه در دوره امام خمینی و مقام معظم رهبری - اخبار ...

4 ژوئن 2013 ... به گزارش خبرگزاری تسنیم، متن حاضر، پیاده‌شده کلاس «بررسی کارآمدی ولایت
فقیه در صحنه عمل» است که از سوی حسین فدایی در جمع اساتید ...

ولایت فقیه در حکومت اسلام | نارنج فایل

27 مه 2017 ... دانلود ولایت فقیه در حکومت اسلام فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) ... مقاله
بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی در 47 صفحه ورد قابل ...
پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل فهرست مطالب: فصل اول: ولایت ...

ولایت فقیه در حکومت اسلام | نارنج فایل

27 مه 2017 ... دانلود ولایت فقیه در حکومت اسلام فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) ... مقاله
بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی در 47 صفحه ورد قابل ...
پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل فهرست مطالب: فصل اول: ولایت ...

فروشگاه تخصصی علمی آموزشی فایل ویکی نرم افزار , پاورر پوینت

دانلود مقاله , کارآموزی , آموزش , پاورپوینت , کارآفرینی , جزوه , تحقیق , پروژه
دانشجویی. ... دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل.

ولایت فقیه در حکومت اسلام | نارنج فایل

27 مه 2017 ... دانلود ولایت فقیه در حکومت اسلام فرمت فایل: ورد (قابلیت ویرایش و آماده چاپ) ... مقاله
بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی در 47 صفحه ورد قابل ...
پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل فهرست مطالب: فصل اول: ولایت ...

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل download

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل اين فايل حاوي مطالعه
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل مي باشد که به صورت فرمت
PowerPoint ...

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

12 آوريل 2018 ... پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل این فایل حاوی مطالعه ... صورت
تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

پاورپوینت طراحی سایت دانلود کتاب12 اسلاید – سند مقاله

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران دانلود فایل بررسي وضعيت اجارة ...
پاورپوینت,پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل دانلود فایل پاورپوینت ...

کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دیدبان

دیدبان: متن حاضر، پیاده شده کلاس «بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل» است
که در جمع اساتید دانشگاه، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و طلاب ...

پاورپوینت بررسی قاعده لاضرر و لاضرار - دانلود کامل - صفحه نخست

پاورپوینت بررسی قاعده لاضرر و لاضرار اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی ...
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل · پاورپوینت بررسی قاعده ...

بازی دما با انحلال پذیری2

پاورپوینت درس هفتم جغرافیای ایران پایه دهم

جزوه کریستالیزاسیون صنعتی دکتر مهرداد منطقیان دانشگاه تربیت مدرس

قام - شامان و نگاهی به اساطیر خلقهای ترک

پاورپوینت APA چیست؟

دانلود رام نایاب فول فارسی نوکیا 5130 آخرین ورژن

پاورپوینت كنترل موجودي توسط فروشندهVendor-Managed Inventory(VMI)

جواب تمرینات Touchstone Workbook 1

پروژه راهسازی

برنامه ریزی ذهن برای ثروتمند شدن با پیامهای پنهان صوتی و تصویری