دانلود رایگان


دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل

دانلود رایگان دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل فهرست موضوعات:
فصل اول: ولايت فقيه: مدل كارآمد حكومت اسلامي در عمل
سؤال 1: حكومت اسلامي در قبال چه حكومتي؟ چرا حكومت اسلامي حكومت برتر است؟
سؤال 2: اشكال قابل تصور از حكومت اسلامي؟!
سؤال 3: چرا در جمهوري اسلامي، ولايت فقيه گزينه برتر است؟
شرايط قابل تصور براي رهبري
حق حاكميت:
شرايط و صفات رهبر
اختیارات رهبری
جمع بندی
معنی کارآمدی
امتیاز رهبری در نظام اسلامی
فصل دوم: نقش ولي فقيه در 31 سال گذشته
الف) هدايت جامعه
اول- هدايت هاي پيامبر گونه حضرت امام(ره)
دوم- هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری
ب) حفظ حركت انقلاب از انحراف ها
اول- در زمان حضرت امام(ره)
دوم- در زمان مقام معظم رهبری
ج) پيشبرد انقلاب در عرصه داخلي و خارجي
فصل سوم: نگاهي بر بحران ها و فتنه هاي 32 ساله در مقاطع:
اول: تا پيروزي انقلاب
دوم: از پيروزي انقلاب تا 7 تير سال 60
سوم: از 7 تير سال 60 تا 14 خرداد سال 68
چهارم: از خرداد 68 تا تير 78
پنجم: از تير 78 تا خرداد 84
ششم: از خرداد 84 تا خرداد 88
هفتم: پس از خرداد 88
فصل چهارم: تطبيق انديشه و سيره مقام معظم رهبري با حضرت امام(ره)
فصل پنجم: عملکرد رهبری نسبت به فتنه 88
الف) قبل از فتنه
ب) بعد از فتنه
ج) خروج از فتنه
فصل ششم: ويژگي ها و زندگي شخصي مقام معظم رهبري
فصل اول: ولايت فقيه: مدل كارآمد حكومت اسلامي در عمل
سؤال 1: حكومت اسلامي در قبال چه حكومتي؟ چرا حكومت اسلامي حكومت برتر است؟
سؤال 2: اشكال قابل تصور از حكومت اسلامي؟!
سؤال 3: چرا در جمهوري اسلامي، ولايت فقيه گزينه برتر است؟
شرايط قابل تصور براي رهبري
حق حاكميت:
شرايط و صفات رهبر
اختیارات رهبری
جمع بندی
معنی کارآمدی
امتیاز رهبری در نظام اسلامی
فصل دوم: نقش ولي فقيه در 31 سال گذشته
الف) هدايت جامعه
اول- هدايت هاي پيامبر گونه حضرت امام(س)
دوم- هدایت های حکیمانه مقام معظم رهبری
ب) حفظ حركت انقلاب از انحراف ها
اول- در زمان حضرت امام(س)
دوم- در زمان مقام معظم رهبری
ج) پيشبرد انقلاب در عرصه داخلي و خارجي
فصل سوم: نگاهي بر بحران ها و فتنه هاي 32 ساله
در مقاطع:
اول: تا پيروزي انقلاب
دوم: از پيروزي انقلاب تا 7 تير سال 60
سوم: از 7 تير سال 60 تا 14 خرداد سال 68
چهارم: از خرداد 68 تا تير 78
پنجم: از تير 78 تا خرداد 84
ششم: از خرداد 84 تا خرداد 88
هفتم: پس از خرداد 88
فصل چهارم: تطبيق انديشه و سيره مقام معظم رهبري با حضرت امام(ره)
فصل پنجم: عملکرد رهبری نسبت به فتنه 88
الف) قبل از فتنه
ب) بعد از فتنه
ج) خروج از فتنه
فصل ششم: ويژگي ها و زندگي شخصي مقام معظم رهبري
-------------
فصل اول:
ولایت فقیه:
مدل كارآمد حكومت اسلامي
سؤال 1: حكومت اسلامي در قبال چه حكومتي؟ چرا حكومت اسلامي حكومت برتر است:
1ـ حكومت پارلماني پارلمان محور يا پارلمان سالار
2ـ حكومت دموكراتيك مردم محور يا مردم سالار
3ـ حكومت رياستي فرد محور يا فردسالار
4ـ حكومت ديكتاتوري قدرت محور يا قدرت سالار
5ـ حكومت موروثي یا شاهنشاهی
6ـ حكومت حزبي، حزب محور يا حزب سالار
نتیجه: نظام يا حكومت اسلامي ـ خدا محور ـ يا خداسالار ـ حكومت برتر
سؤال 2: اشكال قابل تصور از حكومت اسلامي؟!
1ـ حكومت دموكراتيك ـانتخاب مستقيم مردم ـ حكومت مسلمانان
2ـ حكومت حزبي ـ انتخاب حزب حاكم
3ـ حكومت پارلماني ـ انتخاب پارلمان
4- حكومت اسلامي ـ نيازي به تفكيك قوا نيست ـ قانون اساسي لازم نيست.
5- جمهوری اسلامی
نتیجه: در اشكال مختلف حكومت در نظام اسلامي = جمهوري اسلامي برتر است
پس از دو فرض عبور مي كنيم:
1ـ نظام اسلامي نظام برتر است
2ـ در نظام اسلامي، جمهوري اسلامي برتر است.
سؤال 3ـ چرا در جمهوري اسلامي، ولايت فقيه گزينه برتر است:
گزينه هاي قابل تصور نسبت به رهبري در جمهوري اسلامي
1ـ بدون رهبرـ رئيس جمهور با شرايط رهبري و اختيارات رهبري
2ـ رئيس جمهور بدون شرايط رهبري و يا اختيار كامل
3ـ رهبر تام الاختيار بدون رئيس جمهور
نتیجه: ولايت فقيه ـ گزينه برتر (در قالب جمهوری اسلامی و قانون اساسی)
شرايط قابل تصور براي رهبري
1ـ بدون تعيين شرايط
2ـ تعيين شرايط گزينه ممكن و برتر
حق حاكميت:
1ـ اصل 56= حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست
انسان بر سرنوشت خويش حاكم است.
هيچكس نمي تواند اين حق را سلب كند.
2ـ اصل 57= قواي حاكم؛ سه قوه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت اداره مي شود
شرايط و صفات رهبر:
الف:
اصل 5 قانون اساسی- در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عجل الله تعالي فرجه شريف) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده 1ـ فقيه 2ـ عادل 3ـ آگاه به زمان 4ـ شجاع 5ـ مدير 6ـ
مدبر است كه طبق اصل 107 عهده دار آن مي گردد.
ب:
اصل 107 قانون اساسی ـ خبرگان درباره همه فقها واجدالشرايط (مذكور در اصل 5ـ109) بررسي و مشورت مي كند هر گاه يكي از آنان را اعلم به احكام 2ـ و موضوعات فقهي يا 3ـ مسائل سياسي
واجتماعي يا 4ـ داراي مقبوليت عامه يا 5ـ واجد برجستگي خاص در يكي از صفات مذكور در اصل 109 تشخيص دهند او را به رهبري انتخاب مي كنند.
ج:
اصل 109: شرايط و صفات رهبر:
1ـ صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه
2ـ عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام
3ـ بينش صحيح سياسي و اجتماعي، تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري
در صورت تعدد واجدين شرايط فوق، شخصي كه داراي بينش فقهي و سياسي قوي ترين باشد مقدم است.
اختيارات رهبری:
ديدگاه حضرت امام خميني(س)
قانون اساسي (اصل 57 و اصل 110)
ديدگاه شوراي نگهبان
جمع بندي:
1ـ به لحاظ اعتقادي و نظري = اختيارات مطلقه است.
2ـ به لحاظ قانون اساسي ممکن است بعضي تلقي به قيد کنند(افرادی خاص)
3ـ به لحاظ رفتاري در زمان حضرت امام و هم اكنون مراعات شده(اعمال ولایت حداقل ممکن)
شامل 37 اسلاید POWERPOINT

دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت ولایت فقیه - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت جایگاه ولايت - 19 اسلاید .... این فایل حاوی مطالعه پاورپوينت
بررسی کارآمدی ولايت فقيه در صحنه عمل می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در
37 ...

پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل – دانش پروژه

پاورپوینت,پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل ... آزمایشگاه,فیزیک,گزارش
کار دانلود فایل گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C ) فرمت پی ...

پاورپوینت درباره روش تحقیق و ارائه گزارش(پایان نامه نویسی)|مهر فایل

6 دسامبر 2017 ... لینک دانلود پاورپوینت درباره روش تحقیق و ارائه گزارش(پایان نامه نویسی) همه ...
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - مهر فایل ...

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل – ایندکس

مطلب درباره پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل در دسته بندی ...
است، در صورت تمايل مي توانيد اين محصول را از فروشگاه خريداري و دانلود نماييد.

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دانلود فایل - بلاگ

18 ژانويه 1997 ... این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت بررسی قاعده لاضرر و لاضرار می باشد که به صورت
فرمت PowerPoint در 22 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته ...

بایگانی‌های کارآمدی ولایت فقیه - کتاب و جزوه - کتاب و جزوه - دانلود ...

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل اين فايل حاوي مطالعه
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل مي باشد که به صورت فرمت
PowerPoint ...

PDF: بررسی مشروعیت ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی | اینفوفایل 2017

6 مه 2017 ... را داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ. ... ﭘﺮﺳﺸﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ داﻧﻠﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ از دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در راﺑﻄﻪ .... 2017-05-26 ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﮐﺎرآﻣﺪی وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ در ﺻﺤﻨﻪ ﻋﻤﻞ q.

تبعیت از ولی فقيه، تمرين تبعیت از معصوم

من افتخار میکنم که فردی در حزب ولایت فقیه هستم. ... دانلود کلیپ صوتی ... سابقه
مباحث رهبر انقلاب درباره الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، در قالب فایل پاور پوینت(
PowerPoint) منتشر شد. .... پرسش و پاسخ بررسی کار آمدی ولایت فقیه در صحنه عمل
...

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل download

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل اين فايل حاوي مطالعه
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل مي باشد که به صورت فرمت
PowerPoint ...

پاورپوینت-بررسی-کارآمدی-ولایت-فقیه-در-صحنه-عمل - مرجع دانلود ...

اصل-5-قانون-اساسی--در-زمان-غيبت-حضرت-ولي-عصر(عجل‌-الله-تعالي-فرجه-شريف)-در
-جمهوري-اسلامي-ايران-ولايت-امر-و-امامت-امت-بر-عهده-1ـ-فقيه-2ـ-عادل-3ـ-آگاه-به-زمان-4ـ ...

پاورپوینت CRM چيست|دنیای فایل - فایل 85

9 دسامبر 2017 ... free download پاورپوینت CRM چيست همه مقالات پیرامون پاورپوینت CRM ...
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دنیای فایل ...

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دانلود فایل - بلاگ

18 ژانويه 1997 ... این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت بررسی قاعده لاضرر و لاضرار می باشد که به صورت
فرمت PowerPoint در 22 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته ...

پاورپوینت-بررسی-کارآمدی-ولایت-فقیه-در-صحنه-عمل - مرجع دانلود ...

اصل-5-قانون-اساسی--در-زمان-غيبت-حضرت-ولي-عصر(عجل‌-الله-تعالي-فرجه-شريف)-در
-جمهوري-اسلامي-ايران-ولايت-امر-و-امامت-امت-بر-عهده-1ـ-فقيه-2ـ-عادل-3ـ-آگاه-به-زمان-4ـ ...

کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دیدبان

دیدبان: متن حاضر، پیاده شده کلاس «بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل» است
که در جمع اساتید دانشگاه، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و طلاب ...

پاورپوینت درباره بیماری آسم - ایران اپارات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 42 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بیماری آسم ...

پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل – دانش پروژه

پاورپوینت,پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل ... آزمایشگاه,فیزیک,گزارش
کار دانلود فایل گزارش آزمایشگاه فیزیک 2 ( آزمایش بررسی مدار R-L-C ) فرمت پی ...

دانلود پاورپوینت ولایت فقیه - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت جایگاه ولايت - 19 اسلاید .... این فایل حاوی مطالعه پاورپوينت
بررسی کارآمدی ولايت فقيه در صحنه عمل می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در
37 ...

دانلود پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - فروشگاه ...

فهرست موضوعات: فصل اول: ولايت‌فقيه: مدل كارآمد حكومت اسلامي در عمل. سؤال 1: حكومت
اسلامي در قبال چه حكومتي؟ چرا حكومت اسلامي حكومت برتر است؟ سؤال 2: اشكال قابل ...

پاورپوینت بررسی قاعده لاضرر و لاضرار - دانلود کامل - صفحه نخست

پاورپوینت بررسی قاعده لاضرر و لاضرار اين فايل حاوي مطالعه پاورپوینت بررسی ...
پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل · پاورپوینت بررسی قاعده ...

کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دیدبان

دیدبان: متن حاضر، پیاده شده کلاس «بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل» است
که در جمع اساتید دانشگاه، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و طلاب ...

دانلود پاورپوینت ولایت فقیه - 37 اسلاید

دانلود پاورپوینت جایگاه ولايت - 19 اسلاید .... این فایل حاوی مطالعه پاورپوينت
بررسی کارآمدی ولايت فقيه در صحنه عمل می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در
37 ...

پاورپوینت درباره بیماری آسم - ایران اپارات

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات دسته بندی : پاورپوینت نوع فایل : .ppt ( قابل
ويرايش و آماده پرينت ) تعداد اسلاید : 42 اسلاید قسمتی از متن .ppt : بیماری آسم ...

کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - دیدبان

دیدبان: متن حاضر، پیاده شده کلاس «بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل» است
که در جمع اساتید دانشگاه، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و طلاب ...

تبعیت از ولی فقيه، تمرين تبعیت از معصوم

من افتخار میکنم که فردی در حزب ولایت فقیه هستم. ... دانلود کلیپ صوتی ... سابقه
مباحث رهبر انقلاب درباره الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، در قالب فایل پاور پوینت(
PowerPoint) منتشر شد. .... پرسش و پاسخ بررسی کار آمدی ولایت فقیه در صحنه عمل
...

پاورپوینت طراحی سایت دانلود کتاب12 اسلاید – سند مقاله

بررسی وضعیت اجارة بدون مدت در حقوق مدنی ایران دانلود فایل بررسي وضعيت اجارة ...
پاورپوینت,پاورپوینت کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل دانلود فایل پاورپوینت ...

پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل | Form360 :: فرم ۳۶۰

25 آوريل 2018 ... پاورپوینت بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل ... قرار گرفته است، در صورت
تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

پاورپوینت ماشین برداشت پنبه

پاورپوینت ماشین برداشت پنبه

دانلود فایل ورد اعلامیه ترحیم رنگی قابل تغییر

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در مورد ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point

دانلود فایل فلش فارسی HTC Desire 516t Dual Sim(رام فارسی)

دانلود پرسشنامه پادوآ (PPI) (اختلال وسواس فكري – عملي)

دانلود ترجمه و شرح کتاب مبادی العربیه رشید شرتونی جلد 1

پيشينه ي نظريّه ي ولايت فقيه

خلاصه کتاب تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر بحرینی

تعليق مراقبتي به عنوان كيفر جايگزين زندان (40 صفحه word)