دانلود فایل


پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی،pptx،در 186 اسلاید - دانلود فایلدانلود فایل این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی در 186 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکت

دانلود فایل پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی،pptx،در 186 اسلاید این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی در 186 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی،انرژی خورشیدی,خورشید,آبگرم کن خورشیدی,سلولهای خورشیدی,فتوولتاییک,کوره خورشیدی,پنلهای خورشیدی, و...ومنابع می باشد
این پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی در 154 اسلاید کامل با افکت مناسب و شامل: انرژی خورشیدی،خورشید،آبگرم کن خورشیدی،سلولهای خورشیدی،فتوولتاییک،کوره خورشیدی،پنلهای خورشیدی، و...ومنابع می باشد
قسمتی از متن:
انرژي خورشيدي و ساختار آن
شناخت انرژي خورشيدي و استفاده از آن براي منظورهاي مختلف به زمان ماقبل تاريخ باز مي گردد. شايد به دوران سفالگري در آن هنگام روحانيون معابد به کمک جامهاي بزرگ طلائي صيقل داده شده و اشعه خورشيد آتشدانهاي محرابها را روشن مي کردند. يکي از فراعنه مصر معبدي ساخته بود که با طلوع خورشيد درب آن باز و با غروب خورشيد درب بسته مي شد.
ولي مهم ترين روايتي که درباره استفاده از خورشيد بيان شده داستان ارشميدس دانشمند و مخترع بزرگ يونان قديم مي باشد که ناوگان روم را با استفاده از انرژي حرارتي خورشيد به آتش کشيد. گفته مي شود که ارشميدس با نصب تعداد زيادي آئينه هاي کوچک مربعي شکل در کنار يکديگر که روي يک پايه متحرک قرار داشته است اشعه خورشيد را از راه دور روي کشتي­هاي روميان متمرکز ساخته و به اين ترتيب آنها را به آتش کشيده است. در ايران نيز معماري سنتي ايرانيان باستان نشان دهنده توجه خاص آنان در استفاده صحيح و مؤثر از انرژي خورشيد در زمان هاي قديم بوده است.
با وجود آنکه انرژي خورشيد و مزاياي آن در قرون گذشته به خوبي شناخته شده بود ولي بالا بودن هزينه اوليه چنين سيستم­هايي از يک طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف ديگر سد راه پيشرفت اين سيستمها شده بود تا اينکه افزايش قيمت نفت در سال ۱۹۷۳ باعث شد که کشورهاي پيشرفته صنعتي مجبور شدند به مسئله توليد انرژي از راههاي ديگر (غير از استفاده سوختهاي فسيلي) توجه جدي تري نمايند.
خورشيد يکي از منابع عمده انرژي در منظومه شمسي ميباشد. طبق آخرين برآوردهاي رسمي اعلام شده عمر خورشد بيش از 14 ميليارد سال ميباشد. در هر ثانيه ۲/۴ ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي تبديل مي شود. با توجه به وزن خورشيد که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمين است. اين کره نوراني را مي توان به عنوان منبع عظيم انرژي تا ۵ ميليارد سال آينده به حساب آورد. خورشيد از گازهايي نظير هيدروژن (۸/۸۶ درصد) هليوم (۳ درصد) و ۶۳ عنصر ديگر که مهم ترين آنها اکسيژن، کربن، نئون و نيتروژن است تشکيل شده است. ميزان دما در مرکز خورشيد حدود ۱۰ تا ۱۴ ميليون درجه سانتيگراد مي باشد که از سطح آن با حرارتي نزديک به ۵۶۰۰ درجه و به صورت امواج الکترو مغناطيسي در فضا منتشر مي شود.
زمين در فاصله ۱۵۰ ميليون کيلومتري خورشيد واقع است و ۸ دقيقه و ۱۸ ثانيه طول مي کشد تا نور خورشيد به زمين برسد. بنابراين سهم زمين در دريافت انرژي از خورشيد ميزان کمي از کل انرژي تابشي آن مي باشد. سرمنشاء تمام اشکال مختلف انرژيهاي شناخته شده (سوختهاي فسيلي ذخيره شده درزمين، انرژيهاي بادي، آبشارها، امواج درياها و ...) موجود در کره زمين از خورشيد مي باشد. انرژي خورشيد همانند ساير انرژيها بطور مستقيم يا غير مستقيم مي تواند به ديگر اشکال انرژي تبديل شود؛ همانند گرما و الکتريسيته و.... ليکن موانعي شامل ضعف علمي و تکنيکي در تبديل بعلت کمبود دانش و تجربه ميداني - متغير و متناوب بودن مقدار انرژي به دليل تغييرات جوي و فصول سال و جهت تابش - محدوده توزيع بسيار وسيع موجب گرديده که نتوان استفاده مناسبي از اين موهبت خدايي داشته باشيم. استفاده ازمنابع عظيم انرژي خورشيد براي توليد انرژي الکتريسته، استفاده ديناميکي، ايجاد گرمايش محوطه ها و ساختمان­ها، خشک کردن توليدات کشاورزي و تغييرات شيميايي و ... اخيرا شروع گرديده است.
در سال۱۸۳۰ ستاره شناس انگليسي به نام جان هرشل يک جعبه جمع آوري خورشيدي را براي پختن غذا در طول يک سفر در افريقا استفاده کرد. هم اکنون در جهان کاربردهاي الکتريکي فتوولتايک ها را آزمايش مي کنند يک فرايند که توسط آن انرژي نور خورشيد به طور مستقيم به الکتريسيته تبديل مي شود. الکتريسيته مي تواند به طور مستقيم از انرژي خورشيد توليد شود و به طور غير مستقيم از ژنراتورهاي بخار ذخاير حرارتي خورشيدي را براي گرما بخشيدن به يک سيال کاربردي مورد استفاده قرار مي دهند.
کاربردهاي انرژي خورشيد
در عصر حاضر از انرژي خورشيدي توسط سيستم هاي مختلف استفاده مي شود که عبارت اند از: استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي مصارف خانگي، صنعتي و نيروگاهي و تبديل مستقيم پرتوهاي خورشيد به الکتريسيته بوسيله تجهيزاتي به نام فتوولتائيک.
استفاده از انرژي حرارتي خورشيد
اين بخش از کاربردهاي انرژي خورشيد شامل دو گروه نيروگاهي و غير نيروگاهي مي باشد.
کاربردهاي نيروگاهي
تأسيساتي که با استفاده از آنها انرژي جذب شده حرارتي خورشيد به الکتريسيته تبديل مي شود نيروگاه حرارتي خورشيدي ناميده مي شود اين تأسيسات بر اساس انواع متمرکز کننده هاي موجود و بر حسب اشکال هندسي متمرکز کننده ها به سه دسته تقسيم مي شوند:
قبل از توضيح در خصوص نيروگاه خورشيدي بهتر است شرح مختصري از نحوه کارکرد نيروگاه هاي توليد الکتريسيته داده شود. بهتر است بدانيم در هر نيروگاهي اعم از نيروگاههاي آبي، نيروگاههاي بخاري و نيروگاههاي گازي براي توليد برق از ژنراتورهاي الکتريکي استفاده مي شود که با چرخيدن اين ژنراتورها برق توليد مي شود. اين ژنراتورهاي الکتريکي انرژي دوراني خود را از دستگا­هي بنام توربين تأمين مي کنند. بدين ترتيب مي توان گفت که ژنراتورها انرژي جنبشي را به انرژي الکتريکي تبديل مي کنند. تأمين کننده انرژي جنبشي ژنراتورها توربين ها هستند توربين­ها انواع مختلف دارند در نيروگاههاي بخاري توربين­هايي وجود دارند که بخار با فشار و دماي بسيار بالا وارد آنها شده و موجب به گردش در آمدن پره هاي توربين مي گردد. در نيروگاه هاي آبي که روي سدها نصب مي شوند انرژي پتانسيل موجود در آب موجب به گردش در آمدن پره هاي توربين مي شود.
بدين ترتيب مي توان گفت در نيروگاه­هاي آبي انرژي پتانسيل آب به انرژي جنبشي و سپس به الکتريکي تبديل مي شود، در نيروگاههاي حرارتي بر اثر سوختن سوختهاي فسيلي مانند مازوت، آب موجود در سيستم بسته نيروگاه داخل ديگ بخار (بويلر) به بخار تبديل مي شود و بدين ترتيب انرژي حرارتي به جنبشي و سپس به الکتريکي تبديل مي شود در نيروگاههاي گازي توربين­هايي وجود دارد که بطور مستقيم بر اثر سوختن گاز به حرکت درآمده و ژنراتور را مي گرداند و انرژي حرارتي به جنبشي و سپس به الکتريکي تبديل مي شود و اما در نيروگاههاي حرارتي خورشيدي وظيفه اصلي بخش هاي خورشيدي توليد بخار مورد نياز براي تغذيه توربين­ها است؛ يا به عبارت ديگر مي توان گفت که اين نوع نيروگاه­ها شامل دو قسمت هستند:
نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي
در اين نيروگاهها از منعکس کننده هايي که به صورت سهموي خطي مي باشند جهت تمرکز پرتوهاي خورشيد در خط کانوني آنها استفاده مي شود و گيرنده به صورت لوله اي در خط کانوني منعکس کننده ها قرار دارد. در داخل اين لوله روغن مخصوصي در جريان است که بر اثر حرارت پرتوهاي خورشيد گرم و داغ مي گردد. روغن داغ از مبدل ح


انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی


انرژی خورشیدی


خورشید


آبگرم کن خورشیدی


سلولهای خورشیدی


فتوولتاییک


کوره خورشیدی


پنلهای خورشی?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت درباره کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک ...

کنترل وضعیت تعادلی حالت ایستاده به کمک کنترل فیدبک – ۴۰ اسلاید. ... ایستاده
به کمک کنترل فیدبک · پاورپوینت شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی ... ایران
رساله - صفحه 186 ... مدلهای پیش بینی وضعیت جاده ای بر پایه تعادل انرژی و .

پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی

پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی این پاورپوینت
در مورد انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی در 186 اسلاید کامل ...

دانلود پاورپوینت اقتصاد گوسفنداری – وان داک

1 روز پیش ... مطلبی در موضوع پاورپوینت انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی
،pptx،در 186 اسلاید رفتن به سایت اصلی پاورپوینت انرژی ...

بانک پاورپوینت مهندسی

فایل های عمرانی،دانلود فایل های معماری،فروشگاه معماری،سایت پاورپوینت،بانک ... در
مورد انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی در 186 اسلاید کامل با ...

صنایع نفت و گاز - شعبه ویژه و ایستگاه ناب و تمام عیار فایل تو آنلاین

تعداد صفحات: 186 حجم فایل: 13781 قیمت: 8500 تومان. بخشی از متن: این
پاورپوینت در مورد انرژی خورشیدی و شبکه متصل به الکترونیک خورشیدی در 186
اسلاید ...

پاورپوینت کامل با عنوان سلول های خورشیدی بر مبنای نقطه های ...

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمایشگاه شیمی معدنی 1 در 186 اسلاید ... سلول
خورشیدی (به انگلیسی: solar cell یا photoelectric cell) یا سلول فتوولتائیک (به ...
الکترونیکی حالت جامد است که درصدی از انرژی نور خورشید را، مستقیماً توسط اثر
فوتوولتاییک؛ که .... استخراج حداکثر توان از سلول خورشیدی با استفاده از شبکه
عصبی.پاورپوینت قیام 17شهریور

تحفه العراقین(خاقانی)