دانلود رایگان


تحقیق بررسی کشور افغانستان - دانلود رایگاندانلود رایگان ابتدا شمه ای از موقعیت جغرافیایی و تاریخچه این کشور: این کشور در شرق ایران با جمعیتی حدوداً 20 میلیون واقع می باشد. این کشور را شیعه و بقیه را ?

دانلود رایگان تحقیق بررسی کشور افغانستان دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بررسی کشور افغانستان
بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :
ابتدا شمه اي از موقعيت جغرافيايي و تاريخچه اين كشور:
اين كشور در شرق ايران با جمعيتي حدوداً 20 ميليون واقع مي باشد. اين كشور را شيعه و بقيه را سني ها تشكيل مي دهند. منطقه افغانسان را كوهستان، به نام بلنديهاي هندوكش اشغال نموده است. تمركز جمعيت بيشتر در جنوب جنوب شرقي است. نيروهاي شيعي مذهب اكثراً در مناطق مركزي كه به هزار جات معروف مي باشد ساكن اند. و در جدار مرز اكثراً اهل تسنن ساكن هستند تا سال 1315 نارد شاه در افغانستان حكومت مي نمود كه با كشته شدن وي ظاهر شاه به سلطنت رسيد. در اين زمان بود كه رابطه بين افغانسان با شوروي افزايش يافت بدين ترتيب كه ظاهر شاه با گرفتن وامهاي طويل المدت و بتسن قراردادهايي با شوروي با اين كشور رابطه زيادي داشت.
تا به سال 1340 داود خان نخست وزير ظاهر شاه بود كه با اعلام دموكراسي در اين سال داود خان به همراه كابينه از كار بركنار شد و از اين سال است كه اولين احزاب متولد مي شوند كه در ذيل مختصري از تاريخچه تشكل احزاب و تعداد اين احزاب بيان مي گردد.
اولين حذب به نام ويش زيليميان به معناي جوانان بيدار اعلام موجوديت كرد كه افكار مائوئيسي داشت و حزب خلق و پرچم فعلي از بقاياي اين حزب مي باشد. در سال 1341 گروهي به نام جوانان مترقي (شعله جاويد) از اين حزب جدا مي شود و بعد از آن حزب دموكراتيك خلق (تركي-كارمل) جدا مي شود و ببرك كامل هم با عنوان حزب پرچم مستقلاً انشعاب مي كند.
در سال 1347 اولين تشكل اسلامي به نام نهضت جوانان مسلمان در بين نيروهاي جوانان اهل تسنن دانشگاه كابل ايجاد شد كه زير نظر اخوان المسلمين بود البته بعد از فوت آقاي عبدالرحيم نيازي و حبيب الرحمن وحدت اين تشكل از بين رفت و انشعابات آن شروع شد ...

بــانک جامع تــحــقــیــقـات رشتــه جغرافــــیـــا
تـوضـیـحــاتِ فـایــل :
- این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

- تعداد صفحات : 17
- قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی

- جهت دانـلـود این تحقیق به انتهای صفحه مراجعه کنید.
کـلمـات کـلـیـدی : ,بررسی کشور افغانستان, تحقیق در مورد بررسی کشور افغانستان, دانلود تحقیق بررسی کشور افغانستان, دانلود رایگان تحقیق بررسی کشور افغانستان, پروژه بررسی کشور افغانستان, مقاله بررسی کشور افغانستان, مقاله در مورد بررسی کشور افغانستان, پروژه در مورد بررسی کشور افغانستان, پایان نامه بررسی کشور افغانستان, تحقیق آماده در مورد بررسی کشور افغانستان, رایگان , word , ورد, پاورپوینت , pdf, رشته جغرافیا , power point , فرمت ورد , تحقیق آماده جغرافیا در مورد بررسی کشور افغانستان, تحقیق دانش آموزی بررسی کشور افغانستان, تحقیق کلاسی آماده بررسی کشور افغانستان, تحقیق درباره بررسی کشور افغانستان, تحقیق رایگان بررسی کشور افغانستان, پاورپوینت بررسی کشور افغانستان, تحقیق در رابطه با بررسی کشور افغانستان, تحقیق راجب بررسی کشور افغانستان, پروژه درباره بررسی کشور افغانستان, دانلود پاورپوینت آماده بررسی کشور افغانستان, مقاله در مورد بررسی کشور افغانستان, مقاله درباره بررسی کشور افغانستان,دانلود تحقیق دانش آموزی , تحقیق با موضوع بررسی کشور افغانستان, تحقیق دانش آموزی در مورد بررسی کشور افغانستان, تحقیق آماده بررسی کشور افغانستان, درس جغرافیا , دانلود رایگان تحقیق در مورد بررسی کشور افغانستان


بررسی کشور افغانستان


تحقیق در مورد بررسی کشور افغانستان


دانلود تحقیق بررسی کشور افغانستان


دانلود رایگان تحقیق بررسی کشور افغانستان


پروژ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی فضای آموزشی؛ بانک جهانی و توصیف بحرانی معارف افغانستان |

9 ا کتبر 2017 ... بر اساس تحقیق بانک جهانی، نظام آموزشی افغانستان با کیفیت پایین ... بانک
جهانی گفته که در کشور کنیا ساعات درسی مکاتب ۲ ساعت و ۳۰ دقیقه ...

ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آن ي رو ي ﭘﯿﺶ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ - فصلنامه مطالعات راهبردی

10 مه 2010 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ روﻧـﺪ ﺣـﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﺎﺗﻮ در. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ و .... ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ و آﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﮐـﺸﻮر. را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد، ...

Karwan University | recent-ku-public-download

ترکمنستان به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده انرژی در آسیا میانه از موقعیت
خوبی .... این تحقیق به بررسی تاثیر جنگ سرد بر تحولات افغانستان پرداخته است.

اصل مقاله

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ... ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ زاﺑﻞ در ﺷﺮق ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن.

افغانستان، نظام سياسي و دموكراسي | معرفت

18 آگوست 2010 ... افغانستان يكي از کشورهاي اسلامي است كه در سه دهه اخير تاريخ خود، با .... از مفاهيم
اصلي به دست آمده، قالب نظري اين تحقيق نيز مشخص خواهد شد. ..... اين ملاحظات با توجه
به شرايط لازم دموكراسي در اين كشور قابل مطالعه و بررسي هستند.

بررسی عوامل افراط گرایی در کشور - ویب سایت خبری کلید گروپ

دو منسوب قوای هوایی کشور در شهر کابل به قتل رسیدند ... نفری از سوی حکومت و
قوماندانی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان، یافته های این تحقیق را بررسی می کنند
.

بررسی تاریخچه روابط ایران و افغانستان - خبرگزاری فارس

9 فوریه 2013 ... با توجه به جایگاه «پیرامونی» دو کشور ایران و افغانستان در نظام بین ... از آنجائیکه
موضوع نسبتاً کلی است و این تحقیق مختصر گنجایش آنرا ندارد ...

شکل گیری «مرز» ها و ایجاد «کشور» افغانستان | Jawedan: News ...

22 ا کتبر 2016 ... به این ترتیب کشور افغانستان با مرز های موجود در زمان عبدالرحمن ایجاد می ...
افغانستان – پاکستان» (۶) بررسی نموده که نکات مهم آنها قرار زیر است:.

TISRI-کتاب آسیا

استراتژی امنیت ملی چین و آثار آن بر روابط منطقه‌ای کشورهای شرق آسیا مطالب مقاله ...
کتاب حاضر به بررسی کامل تحولات افغانستان طی سال ۱۳۸۹ پرداخته و تحلیل ...

حکومت محمدداوود خان در افغانســتان )1973-1978م/1357- 1352ش( و ...

7 فوریه 2017 ... مقاله، بررسی تاثیرات روابط ایران با افغانستان بر حکومت محمد داوود خان، در این
کشور است. محمد داوود ... بنابراین به این دلیل که محمد داوود خان نتوانســت در داخل کشور
خود به یک توازن .... این تحقیق، دهه 1350ش/ 1970م، بــه طور پراکنده و.

کشتار هزاران غیرنظامی طی 16 سال توسط آمریکا در افغانستان | TRT دری

27 فوریه 2018 ... کشته شدن هزاران تن از شهروندان غیرنظامی افغانستان در عملیات نظامی و حملات ...
المللی و نهادهای مدنی در افغانستان، از زمان اشغال اين كشور توسط ایالات متحده در ماه ....
در سال گذشته میلادی در افغانستان خبر داده و خواستار تحقیق و بررسی ...

دادگاه بین‌المللی جزایی خواستار آغاز تحقیق در افغانستان شده است ...

20 نوامبر 2017 ... دادگاه بین‌المللی جزایی خواستار آغاز تحقیق در افغانستان شده است ... دادگاه
بین‌المللی جزایی، صلاحیت بررسی جرایم سنگین بین‌المللی تمامی افراد که پس از
اول ... تمام کشورهای نامبرده عضویت محکمه بین‌المللی جزایی را حاصل کرده‌اند.

دادگاه بین المللی لاهه خواستار بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان شده ...

4 نوامبر 2017 ... رییس اجرایی: حکومت به تنهایی نمی‌تواند در وضعیت زنان کشور تغییر آورد ... هدف
بررسی موارد جنایت‌های جنگی در افغانستان خواهان تحقیقات بیشتر ...

ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻦ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎزي ﺻﻠﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ارزﯾ 2 - دانشگاه علامه طباطبائی

25 آوريل 2015 ... ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ. ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ. ﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر. درﮔﯿﺮ در ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﮐﻤﮏ. ﮐـﺮد. ﺗـﺎ. ﺿﻤﻦ ﻏﻠﺒـﻪ ﺑـﺮ ﭼـﺎﻟﺶ ...
ﻣﺪﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده. اﻧﺪ. در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﮔﯿﺮ در ﻣﻨﺎزﻋﻪ داﺧﻠﯽ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘـﺲ ... ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺎﻟﺶ. ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﺴـﯿﺮ ﺻـﻠﺢ.

مسایل کلیدی که باید در سال 2017 در افغانستان دنبال شود ...

این موضوعات از بحران ها در حکومت افغانستان و اینکه چگونه دگردیسی ها در ... منطقه ای
به شمول پاکستان، ایران، روسیه، چین، هندوستان و کشورهای خلیج، در برابر گروه های
.... گوهای صلح شود، زیرا این تحقیق از اعتماد کردن طالبان به حکومت جلوگیری خواهد
کرد. این که بررسی های مقدماتی دادگاه بین المللی جزایی از ایالات متحده به عنوان یکی
...

ﺟﻤﻬﻮرﯼ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺬارش ﻧﻬﺎﻳﯽ - OSCE

20 آگوست 2009 ... ﺑﺮرﺳﯽ و. اﻃﻤﻴﻨﺎن. ﭘﺎرﻟﻤﺎن. در ﻣﻮرد ﻧﺎﻣﺰد هﺎﻳ. ﻴ. ﭙﻴﺸﻨﻬﺎد. ﯼ. رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر. ،. ﺷﻮ. (د. ﮔﺮﻓﺘﻦ راﯼ اﻋﺘﻤﺎد از ...
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﻪ. څ. ﺎرﻧﻮاﻟﻲ راﺟﻊ آﻨﺪ . آﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻧﻬﺎد هﺎي اﻣﻨﻴﺘﻲ دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺎن ﻧﺸﺎن
ﺑﺪهﻨﺪ آﻪ آﺎرﻣ ..... ﺟﻨﮕﻬﺎﻳﯽ در ﺳﺎﺣﺎت ﺷﺮﻗﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺁﻏﺎز ﻳﺎﻓﺖ واداﻣﻪ ﭘﻴﺪاﻧﻤﻮد.

Karwan University | recent-ku-public-download

ترکمنستان به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده انرژی در آسیا میانه از موقعیت
خوبی .... این تحقیق به بررسی تاثیر جنگ سرد بر تحولات افغانستان پرداخته است.

حکومت محمدداوود خان در افغانســتان )1973-1978م/1357- 1352ش( و ...

7 فوریه 2017 ... مقاله، بررسی تاثیرات روابط ایران با افغانستان بر حکومت محمد داوود خان، در این
کشور است. محمد داوود ... بنابراین به این دلیل که محمد داوود خان نتوانســت در داخل کشور
خود به یک توازن .... این تحقیق، دهه 1350ش/ 1970م، بــه طور پراکنده و.

فرهنگ –

7 دسامبر 2016 ... 1. 1. گزارش تحقیقی. بررسی. وضعیت زنان زندانی در افغانستان ..... در نتیجه
تحوالت غیر منتظره اخیر در سطح جهان و کشور ما ، با ورقه های امید بر ...

اتحادیه اروپا در "افغانستان" خواستار بررسی فساد در پارلمان این کشور ...

8 جولای 2017 ... منشی هیئت پارلمان در ادامه افزود: تا زمانی که شواهد در این مورد به نهادهای قضایی سپرده
نشده باشد بررسی و تحقیق از نمایندگان افغانستان صورت نخواهد ...

وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان - کمیسیون مستقل حقوق بشر ...

میلیون مهاجر افغان، به کشور بازگشته اند. میزان. بازگشت تا ... تحقیق. : هدف از تهیه
این گزارش بررسی وضعیت حقوق. بشری بازگشت کنندگان. می باشد. بازگشت.

اصل مقاله

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ... ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ زاﺑﻞ در ﺷﺮق ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن.

Karwan University | recent-ku-public-download

ترکمنستان به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده انرژی در آسیا میانه از موقعیت
خوبی .... این تحقیق به بررسی تاثیر جنگ سرد بر تحولات افغانستان پرداخته است.

ریشه‌ها و پیامدهای همسایگی با دولت‌های ورشکسته: افغانستان و شکست ...

در این میان کشور افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ داخلی و نیز کشمکش‌های ... بررسی
اختلافات، منازعات و حتی جنگ‌هایی که در سطح منطقه خاورمیانه در طول بیش از دو دهه .... در
مدل تقدم و تاخر دولت و ملت با دو شیوه به تحقیق روند دولت- ملت سازی می پردازند.

ریشه‌ها و پیامدهای همسایگی با دولت‌های ورشکسته: افغانستان و شکست ...

در این میان کشور افغانستان به دلیل چندین دهه جنگ داخلی و نیز کشمکش‌های ... بررسی
اختلافات، منازعات و حتی جنگ‌هایی که در سطح منطقه خاورمیانه در طول بیش از دو دهه .... در
مدل تقدم و تاخر دولت و ملت با دو شیوه به تحقیق روند دولت- ملت سازی می پردازند.

بررسی عوامل موثر برهمگرایی تجاری افغانستان با کشورهای عضو ...

بررسی عوامل موثر برهمگرایی تجاری افغانستان با کشورهای عضو سازمان همکارهای ...
این تحقیق به بررسی هم‌گرایی اقتصادی میان کشور افغانستان با کشورهای سازمان ...

اصل مقاله

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ... ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ زاﺑﻞ در ﺷﺮق ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن.

بررسی تطبیقی نظام حقوقی مطبوعات کشورهای افغانستان، ایران و ...

رویا معتمدنژاد,عبدالبصیر احمدی ; مجله: علوم اجتماعی(دانشگاه علامه طباطبائی) ; بهار
1390 - شماره 52 ;

افغانستان به عنوان ملت بالقوه (افغانستان بدون افغان‌ها) – نقد و جامعه

25 فوریه 2018 ... به عبارت دیگر “ملت” در کشور ما یک امکان است نه یک واقعیت؛ و انتقال آن ..... تحقیق
و بررسی در زمینهء ملت از آغاز دههء هشتاد (قرن گذشته) بدینسو رو ...

Screening For Mental Disorders Among Afghan Immigrants ...

اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان .... ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه. ﺷﺪن و. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ. در. ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر.
ﻣﯿﺰﺑـﺎن. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸـﺪ. ؛. اﯾـﻦ. زﻣﺎن. ﺑﺮای .... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن.
15. ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ. در. ﺷﻬﺮک. ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪ. ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق، ﻏﺮب. و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬـﺮان ﺑﻮد.

بررسي روند دولت-ملت سازي در افغانستان و موانع پيش رو

عنوان مقاله: بررسي روند دولت - ملت سازي در افغانستان و موانع پيش رو ... اين جنگ پس
از 9 سال علي رغم پيروزي ظاهري و اشغال اين کشور همچنان در سال 2010 نيز با ...

دادگاه بین المللی لاهه خواستار بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان شده ...

4 نوامبر 2017 ... رییس اجرایی: حکومت به تنهایی نمی‌تواند در وضعیت زنان کشور تغییر آورد ... هدف
بررسی موارد جنایت‌های جنگی در افغانستان خواهان تحقیقات بیشتر ...

مهاجرت، پدیده ثابت در زندگی افغان‌ ها؟ - روزنامه افغانستان

مقامات اين وزارت مي گويند که اين کشورها در برابر مهاجرين افغان تبعيض قايل شده
... براساس تحقيقات و دريافت هاي مختلف راجع به علل و دلايل مهاجرت دوامدار افغان ها ...

درخواست دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای تحقیق در مورد جنایات ...

در حدود 17 سالی که از اشغال افغانستان از سوی امریکا و انگلیس می گذرد گزارشهای ...
بررسی دربارۀ همۀ جنایات مرتکب شده در خاک این کشور یا توسط اتباع آن را دارد.

رولا غنی: اصلاحات در افغانستان نیاز به تحقیق دارد

24 مه 2017 ... رولا غنی، بانوی نخست افغانستان، می‌گوید که دولت آن کشور برای ایجاد اصلاحات
نیاز به تحقیق و بررسی دارد. بانو غنی که در کنفرانس "دوسال مجمع ...

وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان - کمیسیون مستقل حقوق بشر ...

میلیون مهاجر افغان، به کشور بازگشته اند. میزان. بازگشت تا ... تحقیق. : هدف از تهیه
این گزارش بررسی وضعیت حقوق. بشری بازگشت کنندگان. می باشد. بازگشت.

افغانستان سرشار از منابع آبی، اما تشنه به آب - رادیو آزادی

6 آگوست 2015 ... آگاهان یکی از دلایل عمدهء این مشکل را جریان آب افغانستان به کشورهای همسایه ...
براساس یک بررسی بانک جهانی، جریان دریای کنر در هر ثانیه 611 متر مکعب ... در
یک تحقیق بانک جهانی گفته شده است که در بخش اول دریای کابل سالانه ...

بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای ...

بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای اجتماعی آن بر
کشور بر مبنای جغرافیای جرم و آسیب های اجتماعی. زن در فرهنگ و هنر. مقاله 5، دوره 7، ...

Screening For Mental Disorders Among Afghan Immigrants ...

اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان. و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ روان .... ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه. ﺷﺪن و. ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ. در. ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮر.
ﻣﯿﺰﺑـﺎن. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻃﻮل ﺑﮑﺸـﺪ. ؛. اﯾـﻦ. زﻣﺎن. ﺑﺮای .... ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻬﺎﺟﺮان اﻓﻐﺎن.
15. ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺳﺎﮐﻦ. در. ﺷﻬﺮک. ﻫﺎ و ﻣﺤﻠﻪ. ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب، ﺷﺮق، ﻏﺮب. و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻬـﺮان ﺑﻮد.

درخواست دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای تحقیق در مورد جنایات ...

در حدود 17 سالی که از اشغال افغانستان از سوی امریکا و انگلیس می گذرد گزارشهای ...
بررسی دربارۀ همۀ جنایات مرتکب شده در خاک این کشور یا توسط اتباع آن را دارد.

معرفى مختصر افغانستان | Pajhwok Election site

افغانستان ( سرزمين افغانها ) يک کشور کوهستانى و محاط به خشکه است که در آسياى
مرکزى موقعيت دارد . اين کشور که تاريخ پنج هزار ساله دارد ، نخست به نام آريانا و ...

بررسی عوامل افراط گرایی در کشور - ویب سایت خبری کلید گروپ

دو منسوب قوای هوایی کشور در شهر کابل به قتل رسیدند ... نفری از سوی حکومت و
قوماندانی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان، یافته های این تحقیق را بررسی می کنند
.

افغانستان به عنوان ملت بالقوه (افغانستان بدون افغان‌ها) – نقد و جامعه

25 فوریه 2018 ... به عبارت دیگر “ملت” در کشور ما یک امکان است نه یک واقعیت؛ و انتقال آن ..... تحقیق
و بررسی در زمینهء ملت از آغاز دههء هشتاد (قرن گذشته) بدینسو رو ...

گذار به دموکراسی در افغانستان | زمين

3 فوریه 2016 ... تحقیقات میدانی در برخی از کشور هایی که در مرحله گذار نتوانستند برنامه ... روند
گذار در افغانستان از طریق بررسی میزان تحول در پنج حوزه یاد شده، ...

RFI - صنعت قالین بافی در افغانستان

2 نوامبر 2008 ... افغانستان با تولید بیش از دو میلیون متر مربع قالین، یکی از کشورهای تولید
کننده قالین سنتی در جهان به حساب می آید. اداره انکشاف صادرات ...

درخواست دیوان بین المللی دادگستری لاهه برای تحقیق در مورد جنایات ...

در حدود 17 سالی که از اشغال افغانستان از سوی امریکا و انگلیس می گذرد گزارشهای ...
بررسی دربارۀ همۀ جنایات مرتکب شده در خاک این کشور یا توسط اتباع آن را دارد.

مشارکت فعال مردان در برابری جنسیتی - Afghanistan Research and ...

واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان تحقیق برای افغانستان بهتر ... و دخترانِ افغان به
فرصت ها چه در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع مورد بررسی قرار گیرد. افغانستان به
عنوان یکی از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد برای بهتر ساختن زندگی زنان و کودکان
در ... عنوان : خصوصیات مردانگی و تاثیرات آن بالای برابری جنسیتی در افغانستان.

بررسي ميزان نقش و نفوذ ايران در افغانستان

در طي ماه هاي اخير، به دنبال پيشروي‌هاي سريع و نگران‌كننده داعش، مطالب و مقالات
بسياري درباره ايران و نقش مهم اين كشور به عنوان همسايه عراق به رشته تحرير درآمده
است.

ﺣﻀﻮر ﻧﺎﺗﻮ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و آن ي رو ي ﭘﯿﺶ ﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ - فصلنامه مطالعات راهبردی

10 مه 2010 ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﯽ روﻧـﺪ ﺣـﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫـﺎي ﻧـﺎﺗﻮ در. اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﺐ آﻧﻬﺎ و .... ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ و آﻏﺎز
ﺑﻪ ﮐﺎر ارﺗﺶ ﻣﻠﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻨﺘﺮل اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﮐـﺸﻮر. را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد، ...

اصل مقاله

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ... ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ زاﺑﻞ در ﺷﺮق ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن.

بررسی حکومت‌داری در دو سال اخیر از سوی یک نهاد پژوهشی | طلوع‌نیوز

در همین حال، نخست بانوی کشور، این گزارش را می‌ستاید. ... در گزارش واحد تحقیق و
ارزیابی افغانستان، افزون بر بررسی حکومت داری در دو سال اخیر، به حکومت وحدت ملی
...

بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای ...

بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای اجتماعی آن بر
کشور بر مبنای جغرافیای جرم و آسیب های اجتماعی. زن در فرهنگ و هنر. مقاله 5، دوره 7، ...

بررسي روند دولت-ملت سازي در افغانستان و موانع پيش رو

عنوان مقاله: بررسي روند دولت - ملت سازي در افغانستان و موانع پيش رو ... اين جنگ پس
از 9 سال علي رغم پيروزي ظاهري و اشغال اين کشور همچنان در سال 2010 نيز با ...

بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی

بررسی شیوه‌ها و سیاست‌های مدیریت مرز‌ها و نقش آن در امنیت مرز نمونه موردی: مرزهای
شرقی ... است که مرزهای کشورها جز در برخی گذرگاه‌های مجاز غیر قابل نفوذ باشد تا
امنیت کشور ... در بین مرزهای ایران و همسایگان، مرزهای شرقی ایران و افغانستان به
دلیل وجود ...

بررسی تاریخچه روابط ایران و افغانستان - خبرگزاری فارس

9 فوریه 2013 ... با توجه به جایگاه «پیرامونی» دو کشور ایران و افغانستان در نظام بین ... از آنجائیکه
موضوع نسبتاً کلی است و این تحقیق مختصر گنجایش آنرا ندارد ...

معلومات عمومی - BAMF

توسطه کشورهای هند، ایران، جاپان برای افغانستان اهدا شده است ..... اینرا مشکل می سازد
تا اثرات مساعی فعلی را باالی اقتصاد افغانستات بررسی نماید . عایدات.

افغانستان، نظام سياسي و دموكراسي | معرفت

18 آگوست 2010 ... افغانستان يكي از کشورهاي اسلامي است كه در سه دهه اخير تاريخ خود، با .... از مفاهيم
اصلي به دست آمده، قالب نظري اين تحقيق نيز مشخص خواهد شد. ..... اين ملاحظات با توجه
به شرايط لازم دموكراسي در اين كشور قابل مطالعه و بررسي هستند.

Karwan University | recent-ku-public-download

ترکمنستان به عنوان بزرگترین کشور صادر کننده انرژی در آسیا میانه از موقعیت
خوبی .... این تحقیق به بررسی تاثیر جنگ سرد بر تحولات افغانستان پرداخته است.

سرتاتیژی ملی تنوع بیولوژیکی و برنامۀ عمل افغانستان

هرچند، درمورد تنوع بیولوژیکی افغانستان معلومات به مقدار نسبتاً زیاد موجود است، اما
هنوز هم مسائل .... بررسی سرتاتیژی های ملی تنوع بیولوژیکی و برنامه های عمل کشور
های همجوار، و سرتاتیژی های ...... تحقیق و بررسی اندکی صورت گرفته است و معلوما.

همایش تخصصی معرفی فرصت های بازرگانی و سرمایه گذاری صنعت ...

بررسی اطلاعات تحقیقات بازار صنعت ساختمان افغانستان ( با محوریت رقیب
شناسی ) ... جهت افزایش صادرات کالاهای تولیدی و خدمات فنی و مهندسی در کشور
افغانستان ...

اصل مقاله

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ... ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ زاﺑﻞ در ﺷﺮق ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن.

دری نیوز | واکنش آمریکا به بررسی جنایات جنگی این کشور در افغانستان

ایالات متحده آمریکا با تحقیقات محکمه بین المللی جرایم جنگی (هاگ) در افغانستان
مخالفت کرد.

بررسي روند دولت-ملت سازي در افغانستان و موانع پيش رو

عنوان مقاله: بررسي روند دولت - ملت سازي در افغانستان و موانع پيش رو ... اين جنگ پس
از 9 سال علي رغم پيروزي ظاهري و اشغال اين کشور همچنان در سال 2010 نيز با ...

ایرنا - نیکی هیلی: راهبرد نوین ترامپ درباره افغانستان حاصل بررسی ...

22 آگوست 2017 ... ... درباره افغانستان را حاصل شور و بررسی های طولانی ژنرال های این کشور خواند ...
افغانستان را حاصل تحقیق و بررسی ژنرال های کشورش توصیف کرد.

بررسی گفتگو‌های صلح در افغانستان در چهار دهه اخیر در تحقیق جدید ...

در تحقیق جدید انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان ... بیرونی و عوامل درونی
یکی از عوامل اساسی دوام جنگ و خشونت و مانعی برای صلح و ثبات در کشور می‌باشد.

بیانیه دادستان دیوان کیفری بین المللی خانم فاتو بنسودا درمورد ...

3 نوامبر 2017 ... ... کیفری بین المللی خانم فاتو بنسودا درمورد تصمیم ایشان برای کسب اجازه
قضائی جهت شروع تحقیقات درمورد وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان.

اصل مقاله

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ... ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻮﻧﻲ زاﺑﻞ در ﺷﺮق ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و در ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﺸﻮر
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ... ﺑﺮرﺳﻲ آﺛﺎر و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻀﻮر ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ اﻓﻐﺎن.

دورنمای ثبات و امنیت در افغانستان - دیپلماسی ایرانی

1 آوريل 2017 ... دیپلماسی ایرانی: بررسی ابعاد پیچیده و چندوجهی مولفه های اصلی ثبات و امنیت در
افغانستان نشان می دهد که اوضاع امنیتی این کشور در سال آینده ...

بررسي روند دولت-ملت سازي در افغانستان و موانع پيش رو

عنوان مقاله: بررسي روند دولت - ملت سازي در افغانستان و موانع پيش رو ... اين جنگ پس
از 9 سال علي رغم پيروزي ظاهري و اشغال اين کشور همچنان در سال 2010 نيز با ...

دادگاه بین‌المللی جزایی خواستار آغاز تحقیق در افغانستان شده است ...

20 نوامبر 2017 ... دادگاه بین‌المللی جزایی خواستار آغاز تحقیق در افغانستان شده است ... دادگاه
بین‌المللی جزایی، صلاحیت بررسی جرایم سنگین بین‌المللی تمامی افراد که پس از
اول ... تمام کشورهای نامبرده عضویت محکمه بین‌المللی جزایی را حاصل کرده‌اند.

دادگاه بین المللی لاهه خواستار بررسی جنایت‌های جنگی در افغانستان شده ...

4 نوامبر 2017 ... رییس اجرایی: حکومت به تنهایی نمی‌تواند در وضعیت زنان کشور تغییر آورد ... هدف
بررسی موارد جنایت‌های جنگی در افغانستان خواهان تحقیقات بیشتر ...

بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای ...

بررسی ازدواج مردان مهاجر افغانی با دختران ایرانی و آثار و پیامدهای اجتماعی آن بر
کشور بر مبنای جغرافیای جرم و آسیب های اجتماعی. زن در فرهنگ و هنر. مقاله 5، دوره 7، ...

نقش بازیگران منطقه ای در فرایند دولت سازی افغانستان در دوران طالبان ...

پاکستان یکی از مهمترین کشورهای تاثیر گذار در تحولات افغانستان است به طوری
... این مقاله به بررسی و تجزیه و تحلیل نقش بازیگران منطقه ای و شبه منطقه ای سه
کشور ... شماره 132، پژوهش‌های سیاست خارجی، مرکز تحقیقات استراتژیک، بهمن 1388
.

چگونگی پرورش پیاز

چه گوارا - نوشته اندرو سینکلر

دانلود پاورپوینت دستاورد فعالیتهای امام باقر علیه السلام - 3 اسلاید

طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس سرود ملی)

پاورپوینت پرورش طیور گوشتی

دانلود مجموعه مقالات و پایان نامه ها ی رشته مهندسی مکانیک

پاورپوینت با موضوع وحی

راهى براى رهايى از افسردگى

مدارفلزیاب توباکس ساشو - قویترین فلزیاب جهان

سورس پخش زنده تلویزیون