دانلود رایگان


پروژه طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت

دانلود رایگان پروژه طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت نوع فایل:WORD
تعداد صفحه:106
نگارشگر:محمد رنجبر
قابلیت ویرایش: دارد
چکیده
خطوط هوایی توزیع که انرژی برق را از محل مبدا به محل مصرف انتقال می دهند ، باید از مسیر مناسبی عبور کنند. در واقع ، برای اتصال دو نقطه مسیرهای مختلفی وجود دارد و باید مسیری انتخاب نمود تا کوتاهترین طول برای خط انتقال انرژی انتخاب شود، از ایجاد زوایای بی مورد دوری شود، از مناطق کوهستانی خیلی سخت و دامنه های با شیب تند عبور نشود، جنس خاک، نوع زمین، مقاومت مکانیکی و احتمال رانش زمین مسیر خط بررسی شود به طور کلی طراحی خطوط انتقال به دو بخش طراحی الکتریکی و طراحی مکانیکی تقسیم می شود. بنابراین پیش از طراحی می بایست نسبت به شناخت اجزاء خطوط انتقال اقدام نمود. اجزاء خطوط انتقال نیرو عبارتند از: دکل، سیم هادی فاز، سیم محافظ هوایی، مقره، یراق آلات و سیستم زمین...
فهرست مطالب
فصل اول : مبانی خطوط انتقال نیرو
1-1 فلسفه احداث خطوط انتقال نیرو
1 - 2 مطالعات اولیه
1-3 سطوح ولتاژ و فرکانس شبکه
1-4 اجزاء خطوط انتقال نیرو
فصـل دوم : شناخت هادیهای متداول در خطوط انتقال نیرو
2- 1 مقدمه
2-2 ویژگی هادی رشته ای
2- 3 انواع هادیها
2-3-1 هادیهایGS
2-3-2 هادیهایAS
2-3-3 هادیهای AW
2-3-4 هادیهای AZ
2-3-5 هادیهای OPGW
2-3-6 هادیهای ACSR/GS
2-3-7 هادیهای TACSR
2-3-8 هادیهای AAAC
2-3-9 هادیهای ACAR
2-3-10 هادیهای AAC
2-3-11 هادیهای مسی
2-3-12 سیم محافظ هوایی
2-4 مشخصات هادیها
فـصل سـوم : شناخت دکل های خطوط انتقال نیرو
3-1 مقدمه
3-2 انواع پایه های خطوط انتقال نیرو
3- 3 شکل پایه ها
3-4 انواع برجهای معمولی
3-5 خطوط انتقال یک مداره
3-6 خطوط انتقال دو مداره
3-7 خطوط انتقال چند مداره
فـصل چهارم : شناخت مقره های خطوط انتقال نیرو
4-1 مقدمه
4-2 جنس مقره ها
4-3 انواع مقره ها
4-4 مشخصات عمومی مقره ها
فـصل پنجم : شناخت یراق آلات خطوط انتقال نیرو
5-1 مقدمه
5-2 مشخصات یراق آلات
5-3 انواع اتصالات
5-4 روشهای عمومی تولید یراق آلات
فـصل ششم : شناخت سیستم حفاظت زمین خطوط انتقال نیرو
6-1 مقدمه
6-2 نحوه حفاظت
6-3 مشخصه سیم محافظ
6-4 انتخاب سیم محافظ
6-5 استفاده از میله برقگیر
6-6 زمین کردن دکل ها
فـصل هفتم : طراحی خط 400 کیلو ولت
7-1 مقدمه
7-2 اطلاعات کلی طرح
7-3 شرایط آب و هوایی
7-4 تخمین ولتاژ با استفاده از روابط تجربی
7-5 تعیین تعداد مدار با توجه به توان و طول خط
7-6 انتخاب هادي
7-7 بررسی هادي ها از لحاظ گرادیان ولتاژ و محاسبه تلفات کرونا
7-8 محاسبه مقاومت زمین دکل
7-9 محاسبه سطح مقطع هادي زمین دکل
7-10 محاسبه امپدانس موجی زمین دکل
7-11 محاسبات مکانیکی
7-12 محاسبه نیروهاي وارد برسیم در شرایط مختلف آب و هوایی (هادي Cardinal)
7-13 محاسبه سطح حفاظتی سیم گارد
7-14 بررسی فواصل مجاز
7-15 طراحی مقره
7-16 محاسبه درصد افت ولتاژ و توان انتقالی خط
7-17 برآوردهای اقتصادی
نتيجه گيری
منابع و مراجع


طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت


طراحی خط انتقال


خط انتقال 400 کیلو ولت


مبانی خطوط انتقال نیرو


شناخت هادیهای متداول در خطوط انتقال نیرو


شناخت دکل ه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


زمینه های فعالیت - شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان ...

همچنین جهت انجام هر پروژه از ساختار مناسب آن پروژه استفاده نموده که زیر نظر هر یک از
.... این شرکت دارای تجهیزات تعمیرات اساسی ترانسفورماتور و ساخت انواع کویل های
ترانسهای .... 7-احداث خط 400 و 230 کیلو ولت خروجی ایستگاه برق شهید دقایقی.

تجهیزات و سازه های انتقال سمنان | محصولات

شبکه انتقال نیروی ایران دارای خطوط با ولتاژهای استاندارد 63، 132، 230 و400 ...
البته برای برخی خطوط فوق توزیع، ولتاژهای 6، 20، 33 کیلوولت نیز تعریف شده
است ... دکلهای مشبک مختلفی طراحی و تست شده اند و معمولا سعی میشود در پروژه های
جدید از ...

Document - شرکت برق منطقه ای کرمان

طراحي و ساخت ربات بازديد خطوط انتقال ... و امنیت شبکه و سرورهای شرکت برق منطقه
ای کرمان(در قالب حماین از پایان نامه) ... طراحي و ساخت سوكت كابل 20 كيلو ولت.

دکل سازان کلان | درباره ما

طراحي و توليد انواع برج هاي انتقال نيرو تا سطح ولتاژي 400 کيلو ولت (تک مداره الی
4 مداره) به صورت ... پيمانکار کليد در دست پروژه های خطوط انتقال، پست و مخابرات.

رزومه آنلاین هادی هنرمند | کاربوم

معاون انتقال نیرو ... خدمات مهندسی طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اصلاحات مجتمع
مس میدوک به شرح ... جهت توسعه پست 400 کیلوولت و احداث خط 66 کیلوولت جهت
تامین دیماند کارخانه. ۱۳۹۵. احداث پست های 63 کیلوولت برق منطقه ای سمنان ( 92 تا
کنون).

تجهیزات و سازه های انتقال سمنان | محصولات

شبکه انتقال نیروی ایران دارای خطوط با ولتاژهای استاندارد 63، 132، 230 و400 ...
البته برای برخی خطوط فوق توزیع، ولتاژهای 6، 20، 33 کیلوولت نیز تعریف شده
است ... دکلهای مشبک مختلفی طراحی و تست شده اند و معمولا سعی میشود در پروژه های
جدید از ...

Document - شرکت برق منطقه ای کرمان

طراحي و ساخت ربات بازديد خطوط انتقال ... و امنیت شبکه و سرورهای شرکت برق منطقه
ای کرمان(در قالب حماین از پایان نامه) ... طراحي و ساخت سوكت كابل 20 كيلو ولت.

پروژه های خطوط انتقال نیرو - پرشین سازه پرتو

تعدادی از پروژه های مهم انجام شده و در دست انجام شرکت پرشین سازه به صورتهای EPC و
... مشانیر, برق منطقه ای یزد, T30-2 , T60-2, تولید و اجرا, خط 400 کیلوولت دو مداره
اردکان ... TP2-60, طراحی، تولید و اجرا, برج تلسکوپی 400 کیلوولت آزادگان- همت 1.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﭘﺴ

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه. ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ...... ﺗﺮی اﻧﺠﺎم داد .
در وﻟﺘﺎژﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل. 230. 400 و. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﭘﻬﻨـﺎی ﺑﺎﻧـﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ،.

دکل انتقال نیرو

جهت خطوط انتقال با ولتاژهاي 63، 132 ،230 و 400 كيلو ولت; حداقل ارتفاع 8 متر و
حداكثر 35 متر; طراحي هاي مختلف در انواع دكل هاي آويزي (uspension Towers) ، دكل هاي
...

خطوط انتقال و فوق‌توزیع - آلوکاست ایران

ارتباط با ما · آلوکاست ایران · پروژه‌ها; خطوط انتقال و فوق‌توزیع. - خطوط 400 کیلو
ولت · - خطوط 230 کیلو ولت · - خطوط 132 کیلو ولت · - خطوط 63 کیلو ولت ...

پروژه های مهم - شرکت مشاور نیروی خراسان(منیران)

خطوط 63 ، 132 ، 230 و 400 كيلوولت در استان‌هاي خراسان ، تهران ، سمنان ، زنجان ، يزد ،
كرمان ... شبكه انتقال نيروي برق اختصاصي طرح آبرساني از سد دوستي به مشهد . ...
خرید خدمات مهندسی به منظور طراحی پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

رشد 5.6 درصدی طول خطوط انتقال 400 کیلوولت کشور | خبرگزاری ایلنا

14 جولای 2017 ... براساس اعلام دفتر آمار توانیر، طول خطوط انتقال با ولتاژ 400 کیلوولت کشور در
دولت یازدهم رشد 5.6درصد داشته است.

استاندارد پست - شرکت توزیع برق شیراز

مديريت پروژه هاي نيرورساني. سامانه استعلام حفاري. سامانه رهگيري نامه ... استاندارد
طراحي بهينه پست هاي 230 و 400 كيلو ولت - جلد اول. • استاندارد طراحي بهينه پست هاي
...

Parsian Group

پست و خط انتقال 400 كيلوولت مجتمع فولاد ني ريز برقدار گرديد. ... ابلاغ پروژه
طراحي،تأمين تجهيزات و احداث پست 20/230 كيلوولت پالايشگاه گاز بيدبلند خليج ...

تجهیزات و سازه های انتقال سمنان | محصولات

شبکه انتقال نیروی ایران دارای خطوط با ولتاژهای استاندارد 63، 132، 230 و400 ...
البته برای برخی خطوط فوق توزیع، ولتاژهای 6، 20، 33 کیلوولت نیز تعریف شده
است ... دکلهای مشبک مختلفی طراحی و تست شده اند و معمولا سعی میشود در پروژه های
جدید از ...

انتقال - شرکت توان برق آذربایجان

شرکت توان برق آذربایجان طرح و اجرای هرگونه پروژه های تاسیساتی و انجام هرگونه ...
عملیات سیم کشی قطعه سوم خط 400 کیلو ولت تک باندل دو سیمه میانه – اردبیل.

پست 400/230 كيلوولت مركز مازندران و خط تغذيه كننده آن تابستان ...

26 آوريل 2016 ... محل اجراي پروژه پست 400/230 كيلوولت: حد فاصل ساري -قائمشهر واقع در ... كاهش
تلفات شبكه انتقال و فوق توزيع مازندران -بهبود ولتاژ شبكه انتقال ...

دکل تلسکوپی انتقال برق در ایران - احداث گستر نیروی پارس

اخبــــار · پروژه ها ... این دکل تلسکوپی برای انتقال 400 کیلو ولت برق در شرکت
صنعتی فراساز طراحی و ساخته شده است که در ... رضا حسین زاده از طراحان این دکل
تلسکوپی ، هزینه طراحی و ساخت این دکل را بیش از یک میلیارد ریال اعلام ... ویژگی
کم جا بودن دکل های تلسکوپی باعث شده مشکل انتقال خطوط نیرو در داخل شهرها برطرف
شود .

بهره برداری از پست 400 كيلوولت لردگان اصفهان - برق نیوز BarghNews

15 آگوست 2016 ... پست 400 کیلوولت لردگان در استان اصفهان توسط شرکت برق منطقه‌ای ... وی ادامه داد:
با پیشرفت بیش از 85 درصد با پیگیری مجری طرح خطوط انتقال و فوق توزیع در
حال انجام است و تا هفته دولت سال ... بهره برداري از پروژه های برقی چهارمحال و بختياری
در اخرین روز هفته ... کاهش هزینه های طراحی و اجرای خطوط انتقال برق ...

نمونه پروژه های خطوط انتقال - پیما برق

ردیف, شرح پروژه, نام پروژه, کارفرما, تاریخ عقد قرارداد, شماره قرارداد. 1, نصب برج و
سیمکشی خط 400 کیلوولت جلال – ری شمالی, برق تهران, 1/12/74, 658/74 ... 38,
طراحی و نقشه برداری خط 132 کیلولت منصوری - سربندر, ساختار فردا, 1/4/86. 39,
احداث ...

سفیر نیرو آفرین - پروژه های انجام شده و در دست انجام

طراحی، تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی پروژه پست 63/20KV فولاد گیلان
... اين پروژه در قالب يك خط انتقال 400 كيلوولت به طول تقريبي 280 كيلومتر و يك ...

انتقال انرژی الکتریکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امروزه خطوط انتقال ولتاژ، بیشتر شامل خطوطی با ولتاژ بالاتر از ۱۱۰ کیلوولت
می‌شوند. ... در جلسه گروه AIEE در ۱۶ می۱۸۸۸ نیکولا تسلا مقاله ای را با نام «سیستم
جدید ... مدتی بعد شرکت «وستینگ هوس» پیشنهاد ساخت اولین سیستم جریان متناوب
را داد.

پست برق 33/132 کیلوولت و خط انتقال برق ماهشهر به بهره برداری می رسد

24 سپتامبر 2013 ... پست برق، توسعه پست kv400 و خط انتقال برق ماهشهر با هدف برق رسانی به سه طرح
ساماندهي ... در این پروژه ، توسعه پست 400 كيلو ولت با احداث 2 بي خط كامل و اخذ
انشعاب ... ساخت نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت در منطقه آزاد انزلی ...

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست::پروژه‌ها - پژوهشگاه نیرو

معرفی گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو · فهرست گروه‌های پژوهشی · حوزه‌ سازه‌ها و
مطالعات فشارقوی · گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست · اخبار و اطلاعات گروه · معرفی
شورای ...

تعيين تعداد بهينه هاديها در خطوط انتقال نيرو

در‌اين مقاله تعداد بهينه هاديها در هر فاز مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس رابطه‌اي جهت ...
باشد بهمين دليل طراحان بايداين موضوع را در كل سرمايه گذاري خطوط انتقال يا توزيع
مد ... Inv سرمايه گذاري اوليه خطوط انتقال تك سيم چون د سطح ولتاژ 400 كيلوولت ...

به سايت «آمار صنعت برق» خوش آمديد

پروژه هاي انتقال. پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت. پروژه هاي احداث و
تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393 ... موننكو, امكان
الكتريك - اسسكو, طراح گستران-سيم نورپويا-گام اراك-صنايع برق نامدار افروز-پارس
مقره ...

ایستگاه 63/400 کیلو ولت هاتف اصفهان اوایل سال آینده به بهره برداری ...

29 آگوست 2017 ... ایستگاه 63/400 کیلو ولت هاتف اصفهان اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد ... دو
نیروگاه برق، پروژه خط انتقال یا فوق توزیع 132 کیلو ولت و ایمنی و انرژی ... و
فرعی تقلیل فشار گاز، طراحی خطوط فلر، ایستگاههای آب آتش نشانی، ...

قطعات به کار رفته در خطوط انتقال - وبلاگ تخصصی شبکه های انتقال ...

15 مه 2012 ... شاخصها و پارامترهاي مشخص كننده طراحي و انتخاب كليدهاي فشار قوي .... خطوط فشار
ضعیف: عبارت است از خطوط هوایی با ولتاژ 400 ولت (سه فاز) و یا 220 ولت ... دانلود
مقاله فارسی شستشوی مقره های برق دار بوسیله آب - ۷۲۰ کیلو بایت.

پروژه ها - یاسان

پروژه خط انتقال 63KV ... 3, خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان, برق آذربايجان, NN,AA,CC.
4, كوير زدايي كاشان فرانيرو AA,CC ساخت برجهای, فرانیرو, AA,CC. 5, خط ۶۳ ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد طراحی خطوط انتقال

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد طراحی خطوط انتقال و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و ... پایان نامه بهینگی در طراحی پست های فشار قوی 230 و 400 کیلو
ولت.

Document - شرکت برق منطقه ای کرمان

طراحي و ساخت ربات بازديد خطوط انتقال ... و امنیت شبکه و سرورهای شرکت برق منطقه
ای کرمان(در قالب حماین از پایان نامه) ... طراحي و ساخت سوكت كابل 20 كيلو ولت.

طراحی و مهندسی - شرکت صنعتی گـام اراک | GAM

5 فوریه 2017 ... طراحی خطوط انتقال نیرو شامل مطالعات فاز صفر خطوط انتقال، نظیر تعیین شرایط آب
و هوایی، مسیریابی، نقشه‌برداری، تشخیص عوارض، محاسبات ...

خطوط انتقال و فوق‌توزیع - آلوکاست ایران

ارتباط با ما · آلوکاست ایران · پروژه‌ها; خطوط انتقال و فوق‌توزیع. - خطوط 400 کیلو
ولت · - خطوط 230 کیلو ولت · - خطوط 132 کیلو ولت · - خطوط 63 کیلو ولت ...

خطوط - به سايت «آمار صنعت برق» خوش آمديد

خلاصه وضعيت پروژه هاي احداث و توسعه خطوط در دست اقدام انتقال و فوق توزيع در
پايان دی ماه 1396 ... 400 کيلوولت, 230 کيلوولت, 132 کيلوولت, 66و63 کيلوولت.

انتقال انرژی الکتریکی و خطوط انتقال - NP - اتوماسیون افق

امروزه خطوط انتقال ولتاژ، بیشتر شامل خطوطی با ولتاژ بلاتر از ۱۱۰ کیلوولت
می‌شوند. ... در جلسه گروه AIEE در ۱۶ می‌۱۸۸۸ نیکولا تسلا مقاله ای را با نام «سیستم
جدید موتورها ... مهندسین طراح خطوط انتقال در محاسبات مربوط به طراحی این خطوط، میزان
توان ...

دانلود راهنمای طراحی شوت انتقال - سنگ شکن

دانلود جزوات مهندسی برق - دانلود جزوه طراحی خطوط انتقال. دانلود جزوه ... دانلود فایل
پاورپوینت پروژه طراحی خطوط انتقال نیرو - راهنمای دانشجو ... 400 کیلو ولت می باشد.

طراحی خطوط

بهمراه چکیده پروژه های دانشجویی. دکتر قره .... 400 km. ضمن محاسبه سطح ولتاژ
انتقالی از. روابط کلون و گشتاور بار نتایج را با رابطه دقیق مقایسه کنید. .... در
طراحی هادی خط انتقال استفاده گردد میزان اندوکتانس معادل خط ..... کیلوولت استفاده می
شود.

ﺩﻭ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ۶۳ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ‐ ﺳ

10 سپتامبر 2008 ... ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ. ۶۳. ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ. ﺩﻭ. ﻣﺪﺍﺭﻩ. ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ. –. ﺳﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ. ۲۳۰. ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ. ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﻴﻨﺎ. *. ۱
، ... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اراﻳﻪ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﻛﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارﺗﻘﺎي ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل. 63. ﻛﻴ ......
ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺴـﺘﮕ. ﻲ. دارد . در ﻃﺮاﺣـ. ﻲ. ﻫـﺎد. ي. ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺮوﻧﺎ را در ﻫ. ﻮا. ي ... 400. وﻟﺘﺎژ
ﺑﺤﺮاﻧ. ﻲ. ﺷﺮوع ﻛﺮوﻧﺎ. )Vcr(. از راﺑﻄﻪ. زﻳﺮ. ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. اﺳﺖ. : )10(. 2. 3. 21.1 ln.

پروژه ها -گروه مهام شرق

عنوان پروژه, نام کارفرما, نام پیمانکار ... خرید و تحویل کلیه تجهیزات و ارتینگ و
روشنائی پست 132 کیلوولت سیمان بجنورد · کارخانه ... خطوط انتقال برق فشارقوی

پروژه های مهم - شرکت مشاور نیروی خراسان(منیران)

خطوط 63 ، 132 ، 230 و 400 كيلوولت در استان‌هاي خراسان ، تهران ، سمنان ، زنجان ، يزد ،
كرمان ... شبكه انتقال نيروي برق اختصاصي طرح آبرساني از سد دوستي به مشهد . ...
خرید خدمات مهندسی به منظور طراحی پروژه های شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد طراحی خطوط انتقال

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد طراحی خطوط انتقال و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و ... پایان نامه بهینگی در طراحی پست های فشار قوی 230 و 400 کیلو
ولت.

تعاریف و مفاهیم اولیه در خطوط انتقال - آزمون تاپ

3 مارس 2017 ... بازار یابی و موفقیت; پروژه و عملیات ... عبارت است از خطوط هوایی با ولتاژ 400 ولت (
سه فاز) و یا 220 ولت (تکفاز) .... خطوط هوایی توزیع: این قسمت شامل معیارهای طراحی
الکتریکی و مکانیکی خطوط هوایی باتوجه به .... از فیدرهای خروجی پستهای فوق
توزیع و یا فیدرهای ورودی یا خروجی پستهای 20 کیلوولت برای کابلهای ...

نصر نیروی یزد - پروژه های خطوط انتقال

احداث خط 63 كيلوولت ارتباط خط دروازه قرآن - جهان‌آباد به پست 400 يزد 2 (پروژه کلید
در ... عملیات اجرایی و خرید برجهای تلسکوپی خط انتقال 63 کیلوولت دو مداره درگهان ...

پروژه احداث خطوط 400 کیلو ولت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه احداث خطوط 400 کیلو ولت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ... و طراحی صورت
گرفته توسط شرکت گهر انرژی سیرجان عملیات اجرایی خطوط انتقال 400 کیلوولت ...

تابیران | خطوط نیرو و پستهای برق

... شرکت های فعال در زمینه خطوط انتقال نیرو و پست های فشار قوی از سطوح 20 تا 400
کیلو ولت می باشد . ... پروژه های انجام شده در زمینه خطوط نیرو و پستهای برق.

پروژه ها - یاسان

پروژه خط انتقال 63KV ... 3, خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان, برق آذربايجان, NN,AA,CC.
4, كوير زدايي كاشان فرانيرو AA,CC ساخت برجهای, فرانیرو, AA,CC. 5, خط ۶۳ ...

انتقال انرژی الکتریکی و خطوط انتقال - NP - اتوماسیون افق

امروزه خطوط انتقال ولتاژ، بیشتر شامل خطوطی با ولتاژ بلاتر از ۱۱۰ کیلوولت
می‌شوند. ... در جلسه گروه AIEE در ۱۶ می‌۱۸۸۸ نیکولا تسلا مقاله ای را با نام «سیستم
جدید موتورها ... مهندسین طراح خطوط انتقال در محاسبات مربوط به طراحی این خطوط، میزان
توان ...

پروژه ها و مشتریان - شرکت مرکید

فروش 800 تن پایه های مشبک برجهای 400 کیلو ولت برق خوزستان, : نام پروژه ...
تکمداره و دو مداره و عملیات نصب برجهای خطوط 400 کیلو ولت ارتباطی نیروگاه
شیروان, : نام پروژه ... طراحی و خرید دکلهای مخابراتی شرکت ملی انتقال گاز ایران, : نام
پروژه.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﭘﺴ

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه. ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ...... ﺗﺮی اﻧﺠﺎم داد .
در وﻟﺘﺎژﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل. 230. 400 و. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﭘﻬﻨـﺎی ﺑﺎﻧـﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ،.

تابیران | پروژه های خطوط نیرو و پستهای برق

در اين بخش مختصری از اطلاعات مربوط به پروژه های عمده انجام شده توسط شرکت ... 230
کیلو ولت چشمه خوش و 14 دستگاه پست 33 کیلو ولت و 110 کیلومتر خط انتقال 33 ...

مسیریابی خطوط انتقال برق با استفاده از الگوریتم NSGA-II ...

روش‌هاي نوين بهينه‌سازي فرايند مسيريابي خطوط انتقال برق مي‌توانند بسياري از
مسائل ... تأثيرات سوء زيست‌محيطي و اجتماعي و F3- دسترسي و نگهداری راحت از خط
انتقال، طراحي شده است. ... مدل مذكور براي مسيريابي بين دو پست برق 400 کيلوولت
ناريوران (شهر آمل) و ... همه; نویسندگان; عنوان مقاله; چکیده; کلمات ایندکس; متن کامل
مقاله.

ايستگاه - پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون) | جزییات خبر

فاز نخست ايستگاه 400 به 230 و 400 به 63 كيلوولت سپاهان به عنوان يکی از
ايستگاه ... كشور و از پروژه هاي راهبردی و ملي صنعت برق با ظرفيت نهايی 800
مگاولت آمپر و با ... در دستور كار قرار گرفت و براي طراحي و اجرا به معاونت طرح و
توسعه ابلاغ شد. ... موثری در كاهش بار خطوط 230 كيلوولت آبشار - نقش جهان و پست های
انتقال آبشار و ...

ایستگاه 63/400 کیلو ولت هاتف اصفهان اوایل سال آینده به بهره برداری ...

29 آگوست 2017 ... ایستگاه 63/400 کیلو ولت هاتف اصفهان اوایل سال آینده به بهره برداری می رسد ... دو
نیروگاه برق، پروژه خط انتقال یا فوق توزیع 132 کیلو ولت و ایمنی و انرژی ... و
فرعی تقلیل فشار گاز، طراحی خطوط فلر، ایستگاههای آب آتش نشانی، ...

پروژه های انتقال نیرو - مهندسین مشاور نیرو

13, خدمات مهندسی طراحی خطوط 20 کیلوولت انتقال انرژی نیروگاه های خورشیدی جرقویه
... 19, خدمات نظارت کارگاهی احداث پست 400/63/20 کیلوولت GIS سعادت آباد, پست ...

Print پروژه توسعه و افزايش ظرفيت پست 400 به 63 كيلوولت شهركرد

17 آگوست 2013 ... پروژه توسعه و افزايش ظرفيت پست 400 به 63 كيلوولت شهركرد ... پرباري خطوط
انتقال و فوق توزيع متصل به اين پست، اين پروژه بطور كامل اتمام و با ... و احداث
فونداسيون ترانسفورماتور، نصب و مونتاژ ترانسفورماتور، ساخت و نصب ...

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست::پروژه‌ها - پژوهشگاه نیرو

معرفی گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو · فهرست گروه‌های پژوهشی · حوزه‌ سازه‌ها و
مطالعات فشارقوی · گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست · اخبار و اطلاعات گروه · معرفی
شورای ...

انتقال انرژی الکتریکی و خطوط انتقال - NP - اتوماسیون افق

امروزه خطوط انتقال ولتاژ، بیشتر شامل خطوطی با ولتاژ بلاتر از ۱۱۰ کیلوولت
می‌شوند. ... در جلسه گروه AIEE در ۱۶ می‌۱۸۸۸ نیکولا تسلا مقاله ای را با نام «سیستم
جدید موتورها ... مهندسین طراح خطوط انتقال در محاسبات مربوط به طراحی این خطوط، میزان
توان ...

خلاصه ای از خطوط هوایی شبکه های توزیع برق ( تولید ، انتقال و مصرف )

مجری پروژه های برق صنعتی در کشور ... نرم افزار های مفید جهت طراحی خطوط انتقال ...
حریم درجه یک شبکه 400 کیلو ولت 20 متر وسیم بیرونی در هر طرف مسیر خط وحریم ...

فعاليتهای عمده خاتمه يافته تاکنون و و يا در دست اقدام 1ـ طراحي ، تامين ...

طراحي ، تامين كالا و نصب و راه اندازي بخشي از توسعه پستهاي 400 كيلوولت شادمهر
.... 4) مديريت پروژه (‌طراحي ، تامين كالا ، نقشه برداري و احداث ) خطوط انتقال تا سطح ...

پروژه ها -گروه مهام شرق

عنوان پروژه, نام کارفرما, نام پیمانکار ... خرید و تحویل کلیه تجهیزات و ارتینگ و
روشنائی پست 132 کیلوولت سیمان بجنورد · کارخانه ... خطوط انتقال برق فشارقوی

استاندارد پست - شرکت توزیع برق شیراز

مديريت پروژه هاي نيرورساني. سامانه استعلام حفاري. سامانه رهگيري نامه ... استاندارد
طراحي بهينه پست هاي 230 و 400 كيلو ولت - جلد اول. • استاندارد طراحي بهينه پست هاي
...

Print پروژه توسعه و افزايش ظرفيت پست 400 به 63 كيلوولت شهركرد

17 آگوست 2013 ... پروژه توسعه و افزايش ظرفيت پست 400 به 63 كيلوولت شهركرد ... پرباري خطوط
انتقال و فوق توزيع متصل به اين پست، اين پروژه بطور كامل اتمام و با ... و احداث
فونداسيون ترانسفورماتور، نصب و مونتاژ ترانسفورماتور، ساخت و نصب ...

تعيين تعداد بهينه هاديها در خطوط انتقال نيرو

در‌اين مقاله تعداد بهينه هاديها در هر فاز مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس رابطه‌اي جهت ...
باشد بهمين دليل طراحان بايداين موضوع را در كل سرمايه گذاري خطوط انتقال يا توزيع
مد ... Inv سرمايه گذاري اوليه خطوط انتقال تك سيم چون د سطح ولتاژ 400 كيلوولت ...

فعاليتهای عمده خاتمه يافته تاکنون و و يا در دست اقدام 1ـ طراحي ، تامين ...

طراحي ، تامين كالا و نصب و راه اندازي بخشي از توسعه پستهاي 400 كيلوولت شادمهر
.... 4) مديريت پروژه (‌طراحي ، تامين كالا ، نقشه برداري و احداث ) خطوط انتقال تا سطح ...

تعاریف و مفاهیم اولیه در خطوط انتقال - آزمون تاپ

3 مارس 2017 ... بازار یابی و موفقیت; پروژه و عملیات ... عبارت است از خطوط هوایی با ولتاژ 400 ولت (
سه فاز) و یا 220 ولت (تکفاز) .... خطوط هوایی توزیع: این قسمت شامل معیارهای طراحی
الکتریکی و مکانیکی خطوط هوایی باتوجه به .... از فیدرهای خروجی پستهای فوق
توزیع و یا فیدرهای ورودی یا خروجی پستهای 20 کیلوولت برای کابلهای ...

تابیران | خطوط نیرو و پستهای برق

... شرکت های فعال در زمینه خطوط انتقال نیرو و پست های فشار قوی از سطوح 20 تا 400
کیلو ولت می باشد . ... پروژه های انجام شده در زمینه خطوط نیرو و پستهای برق.

پروژه های خطوط انتقال - شرکت مهندسی فرانیرو

1, احداث خطوط انتقال نيروي 400kV و 230kV كشور اتيوپي, Ethiopian Electric ... 2,
احداث خط 400 كيلوولت ارتباطي نيروگاه سيكل تركيبي شيركوه يزد به پست 400 ...

نمونه پروژه های خطوط انتقال - پیما برق

ردیف, شرح پروژه, نام پروژه, کارفرما, تاریخ عقد قرارداد, شماره قرارداد. 1, نصب برج و
سیمکشی خط 400 کیلوولت جلال – ری شمالی, برق تهران, 1/12/74, 658/74 ... 38,
طراحی و نقشه برداری خط 132 کیلولت منصوری - سربندر, ساختار فردا, 1/4/86. 39,
احداث ...

کتاب هماتولوژی و انکولوژی نوزادی و کودکی ناتان و اوسکی (2 جلدی) ویرایش 8 (Nathan and Oskis Hematology and Oncology of Infancy and Childhood)

اخلاق حرفه ای در تجارت و بازار آژاد

پاورپوینت آشنایی با پزشكي از راه دور

فایل فلش رسمی و فارسی آلکاتل مدل Alcatel OneTouch 6033X مخصوص فلش تولز

راهنمای پرسشنامه دلبستگی پس از تولد(MPAS)

دانلود بازی قلعه 1 دوبله فارسی (Stronghold 1 Farsi)

دانلود پاورپوینت آسیب های سوختگی - 29 اسلاید

مقاله درباره خمس

دانلود تحقیق اتحاد ملي و انسجام اسلامي راهكارمقابله با توطئه دشمنان انقلاب اسلامي

دانلود 5 مرثیه زیبای امام زمان(عج) با صدای حاج جواد مقدم ــ بخش نهم