دانلود رایگان


پروژه طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت - دانلود رایگاندانلود رایگان طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت

دانلود رایگان پروژه طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت نوع فایل:WORD
تعداد صفحه:106
نگارشگر:محمد رنجبر
قابلیت ویرایش: دارد
چکیده
خطوط هوایی توزیع که انرژی برق را از محل مبدا به محل مصرف انتقال می دهند ، باید از مسیر مناسبی عبور کنند. در واقع ، برای اتصال دو نقطه مسیرهای مختلفی وجود دارد و باید مسیری انتخاب نمود تا کوتاهترین طول برای خط انتقال انرژی انتخاب شود، از ایجاد زوایای بی مورد دوری شود، از مناطق کوهستانی خیلی سخت و دامنه های با شیب تند عبور نشود، جنس خاک، نوع زمین، مقاومت مکانیکی و احتمال رانش زمین مسیر خط بررسی شود به طور کلی طراحی خطوط انتقال به دو بخش طراحی الکتریکی و طراحی مکانیکی تقسیم می شود. بنابراین پیش از طراحی می بایست نسبت به شناخت اجزاء خطوط انتقال اقدام نمود. اجزاء خطوط انتقال نیرو عبارتند از: دکل، سیم هادی فاز، سیم محافظ هوایی، مقره، یراق آلات و سیستم زمین...
فهرست مطالب
فصل اول : مبانی خطوط انتقال نیرو
1-1 فلسفه احداث خطوط انتقال نیرو
1 - 2 مطالعات اولیه
1-3 سطوح ولتاژ و فرکانس شبکه
1-4 اجزاء خطوط انتقال نیرو
فصـل دوم : شناخت هادیهای متداول در خطوط انتقال نیرو
2- 1 مقدمه
2-2 ویژگی هادی رشته ای
2- 3 انواع هادیها
2-3-1 هادیهایGS
2-3-2 هادیهایAS
2-3-3 هادیهای AW
2-3-4 هادیهای AZ
2-3-5 هادیهای OPGW
2-3-6 هادیهای ACSR/GS
2-3-7 هادیهای TACSR
2-3-8 هادیهای AAAC
2-3-9 هادیهای ACAR
2-3-10 هادیهای AAC
2-3-11 هادیهای مسی
2-3-12 سیم محافظ هوایی
2-4 مشخصات هادیها
فـصل سـوم : شناخت دکل های خطوط انتقال نیرو
3-1 مقدمه
3-2 انواع پایه های خطوط انتقال نیرو
3- 3 شکل پایه ها
3-4 انواع برجهای معمولی
3-5 خطوط انتقال یک مداره
3-6 خطوط انتقال دو مداره
3-7 خطوط انتقال چند مداره
فـصل چهارم : شناخت مقره های خطوط انتقال نیرو
4-1 مقدمه
4-2 جنس مقره ها
4-3 انواع مقره ها
4-4 مشخصات عمومی مقره ها
فـصل پنجم : شناخت یراق آلات خطوط انتقال نیرو
5-1 مقدمه
5-2 مشخصات یراق آلات
5-3 انواع اتصالات
5-4 روشهای عمومی تولید یراق آلات
فـصل ششم : شناخت سیستم حفاظت زمین خطوط انتقال نیرو
6-1 مقدمه
6-2 نحوه حفاظت
6-3 مشخصه سیم محافظ
6-4 انتخاب سیم محافظ
6-5 استفاده از میله برقگیر
6-6 زمین کردن دکل ها
فـصل هفتم : طراحی خط 400 کیلو ولت
7-1 مقدمه
7-2 اطلاعات کلی طرح
7-3 شرایط آب و هوایی
7-4 تخمین ولتاژ با استفاده از روابط تجربی
7-5 تعیین تعداد مدار با توجه به توان و طول خط
7-6 انتخاب هادي
7-7 بررسی هادي ها از لحاظ گرادیان ولتاژ و محاسبه تلفات کرونا
7-8 محاسبه مقاومت زمین دکل
7-9 محاسبه سطح مقطع هادي زمین دکل
7-10 محاسبه امپدانس موجی زمین دکل
7-11 محاسبات مکانیکی
7-12 محاسبه نیروهاي وارد برسیم در شرایط مختلف آب و هوایی (هادي Cardinal)
7-13 محاسبه سطح حفاظتی سیم گارد
7-14 بررسی فواصل مجاز
7-15 طراحی مقره
7-16 محاسبه درصد افت ولتاژ و توان انتقالی خط
7-17 برآوردهای اقتصادی
نتيجه گيری
منابع و مراجع


طراحی خط انتقال 400 کیلو ولت


طراحی خط انتقال


خط انتقال 400 کیلو ولت


مبانی خطوط انتقال نیرو


شناخت هادیهای متداول در خطوط انتقال نیرو


شناخت دکل ه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


خطوط انتقال و فوق‌توزیع - آلوکاست ایران

ارتباط با ما · آلوکاست ایران · پروژه‌ها; خطوط انتقال و فوق‌توزیع. - خطوط 400 کیلو
ولت · - خطوط 230 کیلو ولت · - خطوط 132 کیلو ولت · - خطوط 63 کیلو ولت ...

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان ﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠ آﻣﺎر ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﻧﺘﻘﺎل 1389 درﺳﺎل - وزارت نیرو

ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط و ﭘﺴﺘﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ... 400. 230 و. ﮐﯿﻠﻮوﻟـﺖ. ﺑﺮاي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
و ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و. 132. ،. 66. 63 و. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺧﻄﻮط و ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻓـﻮق ﺗﻮزﯾـﻊ ﺿـﻤﻨﺎ ...... ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺭﺩﻳﻒ ۱ :ﺧﻂ ﺗﱪﻳﺰ۲ - ﺧﻮﻱ ۳ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ ۴۰۰ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﱄ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ۲۳۰ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ...

دکل تلسکوپی انتقال برق در ایران - احداث گستر نیروی پارس

اخبــــار · پروژه ها ... این دکل تلسکوپی برای انتقال 400 کیلو ولت برق در شرکت
صنعتی فراساز طراحی و ساخته شده است که در ... رضا حسین زاده از طراحان این دکل
تلسکوپی ، هزینه طراحی و ساخت این دکل را بیش از یک میلیارد ریال اعلام ... ویژگی
کم جا بودن دکل های تلسکوپی باعث شده مشکل انتقال خطوط نیرو در داخل شهرها برطرف
شود .

دانلود راهنمای طراحی شوت انتقال - سنگ شکن

دانلود جزوات مهندسی برق - دانلود جزوه طراحی خطوط انتقال. دانلود جزوه ... دانلود فایل
پاورپوینت پروژه طراحی خطوط انتقال نیرو - راهنمای دانشجو ... 400 کیلو ولت می باشد.

دکل تلسکوپی انتقال برق در ایران - احداث گستر نیروی پارس

اخبــــار · پروژه ها ... این دکل تلسکوپی برای انتقال 400 کیلو ولت برق در شرکت
صنعتی فراساز طراحی و ساخته شده است که در ... رضا حسین زاده از طراحان این دکل
تلسکوپی ، هزینه طراحی و ساخت این دکل را بیش از یک میلیارد ریال اعلام ... ویژگی
کم جا بودن دکل های تلسکوپی باعث شده مشکل انتقال خطوط نیرو در داخل شهرها برطرف
شود .

پروژه ها -گروه مهام شرق

عنوان پروژه, نام کارفرما, نام پیمانکار ... خرید و تحویل کلیه تجهیزات و ارتینگ و
روشنائی پست 132 کیلوولت سیمان بجنورد · کارخانه ... خطوط انتقال برق فشارقوی

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست::پروژه‌ها - پژوهشگاه نیرو

معرفی گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو · فهرست گروه‌های پژوهشی · حوزه‌ سازه‌ها و
مطالعات فشارقوی · گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست · اخبار و اطلاعات گروه · معرفی
شورای ...

پست برق 33/132 کیلوولت و خط انتقال برق ماهشهر به بهره برداری می رسد

24 سپتامبر 2013 ... پست برق، توسعه پست kv400 و خط انتقال برق ماهشهر با هدف برق رسانی به سه طرح
ساماندهي ... در این پروژه ، توسعه پست 400 كيلو ولت با احداث 2 بي خط كامل و اخذ
انشعاب ... ساخت نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت در منطقه آزاد انزلی ...

خطوط انتقال نیرو

خط 400 کيلو ولت پارس آباد، تقي ديزج، مرز آذربايجان · خط 400 کيلو لت کارون3 –
شهيد عباسپور · پروژه کابل 230 کيلو ولت تهران · کابل زير دريايي 20 کيلو ولت ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد طراحی خطوط انتقال

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد طراحی خطوط انتقال و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و ... پایان نامه بهینگی در طراحی پست های فشار قوی 230 و 400 کیلو
ولت.

پروژه ها - Taban Niroo co.

... خطوط توزیع و انتقال کشور تاسیس گردید و از سال 1381 بخشی از فعالیت خود را
در زمینه تولید مقره های کامپوزیتی تا سطح ولتاژ 1000 کیلوولت آغاز نموده است .

پارس ساختار

واحد کنترل پروژه،واحد طراحی و مهندسی ،واحد ساخت و برنامه ریزی تولید،واحد تولید
قطعات فولادی و واحد بازرگانی از ... احداث خط انتقال 400 کیلو ولت پارس آباد-
ایمیشلی.

رشد 5.6 درصدی طول خطوط انتقال 400 کیلوولت کشور | خبرگزاری ایلنا

14 جولای 2017 ... براساس اعلام دفتر آمار توانیر، طول خطوط انتقال با ولتاژ 400 کیلوولت کشور در
دولت یازدهم رشد 5.6درصد داشته است.

تابیران | خطوط نیرو و پستهای برق

... شرکت های فعال در زمینه خطوط انتقال نیرو و پست های فشار قوی از سطوح 20 تا 400
کیلو ولت می باشد . ... پروژه های انجام شده در زمینه خطوط نیرو و پستهای برق.

اینجا

مشخصات اساتید داوطلب برای انجام پروژههای تحقیقاتی ... مطالعات تأثير تغييرات
اقليم بر طراحي و اجراي خطوط انتقال. برق، مکانیک. 6. امكان سنجي تخمين حالت بر ...

بررسی تاثیر خطوط انتقال نیرو (فشار قوی) بر سیما و منظر شهری ...

2 جولای 2013 ... خطوط انتقال نیرو که در سیما و منظر شهری، سال ها با شکل و هیبت دکل‌های فولادی و ...
ذهنی برای شهروندان می‌باشد، در این مقاله، با تشریح ویژگی‌ها و انواع خطوط انتقال ... و
طراحان معماری و شهرسازی است و در این میان پرداختن به بحث خطوط انتقال .... توسط
خطوط انتقال 400 کیلو ولت، 230 کیلو ولت، 132 کیلو ولت و 63 کیلو ...

ﺩﻭ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ۶۳ ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ‐ ﺳ

10 سپتامبر 2008 ... ﺍﺭﺗﻘﺎﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ. ۶۳. ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ. ﺩﻭ. ﻣﺪﺍﺭﻩ. ﺳﺮﺍﻭﺍﻥ. –. ﺳﻮﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ. ۲۳۰. ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ. ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﺑﻴﻨﺎ. *. ۱
، ... در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ. ﻳﻚ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اراﻳﻪ. ﻣﻲ. ﮔﺮدد ﻛﻪ در آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارﺗﻘﺎي ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل. 63. ﻛﻴ ......
ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﺧـﻂ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﺴـﺘﮕ. ﻲ. دارد . در ﻃﺮاﺣـ. ﻲ. ﻫـﺎد. ي. ﺗﻠﻔﺎت ﻛﺮوﻧﺎ را در ﻫ. ﻮا. ي ... 400. وﻟﺘﺎژ
ﺑﺤﺮاﻧ. ﻲ. ﺷﺮوع ﻛﺮوﻧﺎ. )Vcr(. از راﺑﻄﻪ. زﻳﺮ. ﻗﺎﺑﻞ. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ. اﺳﺖ. : )10(. 2. 3. 21.1 ln.

تجهیزات و سازه های انتقال سمنان | محصولات

شبکه انتقال نیروی ایران دارای خطوط با ولتاژهای استاندارد 63، 132، 230 و400 ...
البته برای برخی خطوط فوق توزیع، ولتاژهای 6، 20، 33 کیلوولت نیز تعریف شده
است ... دکلهای مشبک مختلفی طراحی و تست شده اند و معمولا سعی میشود در پروژه های
جدید از ...

طراحی و مهندسی - شرکت صنعتی گـام اراک | GAM

5 فوریه 2017 ... طراحی خطوط انتقال نیرو شامل مطالعات فاز صفر خطوط انتقال، نظیر تعیین شرایط آب
و هوایی، مسیریابی، نقشه‌برداری، تشخیص عوارض، محاسبات ...

( اﻣﻮر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ) ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻃﺮ

ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮون ﻣﺮزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮر ﺧﻄﻮط. –1. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ...
ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ. ) - 3. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻂ. 400. ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ آﺑﺎدا. ن. –.
ﻫﺎرﺛﻪ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق. 4 .... ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو. 2. –. ﻃﺮاﺣﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ...

طراحی و مهندسی - شرکت صنعتی گـام اراک | GAM

5 فوریه 2017 ... طراحی خطوط انتقال نیرو شامل مطالعات فاز صفر خطوط انتقال، نظیر تعیین شرایط آب
و هوایی، مسیریابی، نقشه‌برداری، تشخیص عوارض، محاسبات ...

ﻣﮭﻨﺪﺳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﺪاره ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ دو ۶٣ ﺧﻂ

ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ. ۵. ١۵. ٣. ۶٣. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ. ١٣. ٢٠. ۴. ١٣٢. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ. ١۵. ٣٠. ۵. ٢٣٠. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ. ١٧. ۴٠. ۶. ۴٠٠. و.
۵٠٠ .... ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯿﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﯿﺮﯾﺎﺑﯽ و زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻼن و ﭘﺮوﻓﯿﻞ. ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺷﺮح ... زﻣﯿﻦِﺷﻨﺎﺳﯽ و زﻟﺰﻟﻪ ﺧﯿﺰي ﻣﺤﻞ ﭘﺮوژه در ﺣﺪ اﻃﻼﻋﺎت و آﻣﺎر .... 100. -. 75.
TACSR. 125. -. 105. 135. -. 115. ﺳﻄﺢ وﻟﺘﺎژ. (kV). Isc (KA) t (Sec). 400. 50. 0.2. ~.

پروژه ها - یاسان

پروژه خط انتقال 63KV ... 3, خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان, برق آذربايجان, NN,AA,CC.
4, كوير زدايي كاشان فرانيرو AA,CC ساخت برجهای, فرانیرو, AA,CC. 5, خط ۶۳ ...

انتقال انرژی الکتریکی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

امروزه خطوط انتقال ولتاژ، بیشتر شامل خطوطی با ولتاژ بالاتر از ۱۱۰ کیلوولت
می‌شوند. ... در جلسه گروه AIEE در ۱۶ می۱۸۸۸ نیکولا تسلا مقاله ای را با نام «سیستم
جدید ... مدتی بعد شرکت «وستینگ هوس» پیشنهاد ساخت اولین سیستم جریان متناوب
را داد.

استانداردیهای خطوط انتقال نیرو 63 تا 400 کیلوولت - پژوهشگاه علوم و ...

انجام مطالعات روی استانداردهایهای خطوط انتقال نیرو و فوق توزیع (از 63 کیلوولت تا
400 ... ارائه معیارها و ضوابط مناسب در طراحی بهینه پستهای 230 و 400 کیلوولت بها ...

پست ها و خطوط انتقال نیرو - معیار توسعه نیرو

... کیلوولت تا 400 کیلوولت می باشد و اخیرا طراحی و اجرای خطوط انتقال با ولتاژ ...
پروژه های انتقال نیروی برق درحوزه فعالیت این شرکت در بخش های طراحی ، مشاوره و ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﭘﺴ

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه. ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ...... ﺗﺮی اﻧﺠﺎم داد .
در وﻟﺘﺎژﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل. 230. 400 و. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﭘﻬﻨـﺎی ﺑﺎﻧـﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ،.

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق اﯾﺮان ﯽ ﺗﻔﺼﯿﻠ آﻣﺎر ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﻧﺘﻘﺎل 1389 درﺳﺎل - وزارت نیرو

ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﺣﺪاث و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻄﻮط و ﭘﺴﺘﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ ... 400. 230 و. ﮐﯿﻠﻮوﻟـﺖ. ﺑﺮاي ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل
و ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و. 132. ،. 66. 63 و. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﺑﺮاي ﺧﻄﻮط و ﭘﺴﺖ ﻫﺎي ﻓـﻮق ﺗﻮزﯾـﻊ ﺿـﻤﻨﺎ ...... ﺗﻮﺿﻴﺢ
ﺭﺩﻳﻒ ۱ :ﺧﻂ ﺗﱪﻳﺰ۲ - ﺧﻮﻱ ۳ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﻟﺘﺎﮊ ۴۰۰ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭﱄ ﻓﻌﻼ ﺑﺎ ﻭﻟﺘﺎﮊ ۲۳۰ ﮐﻴﻠﻮﻭﻟﺖ ...

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست::پروژه‌ها - پژوهشگاه نیرو

معرفی گروه‌های پژوهشی پژوهشگاه نیرو · فهرست گروه‌های پژوهشی · حوزه‌ سازه‌ها و
مطالعات فشارقوی · گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست · اخبار و اطلاعات گروه · معرفی
شورای ...

پروژه احداث خطوط 400 کیلو ولت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر

پروژه احداث خطوط 400 کیلو ولت مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر ... و طراحی صورت
گرفته توسط شرکت گهر انرژی سیرجان عملیات اجرایی خطوط انتقال 400 کیلوولت ...

( اﻣﻮر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ) ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻃﺮ

ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮون ﻣﺮزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮر ﺧﻄﻮط. –1. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ...
ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ. ) - 3. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻂ. 400. ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ آﺑﺎدا. ن. –.
ﻫﺎرﺛﻪ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق. 4 .... ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو. 2. –. ﻃﺮاﺣﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ...

نمونه پروژه های خطوط انتقال - پیما برق

ردیف, شرح پروژه, نام پروژه, کارفرما, تاریخ عقد قرارداد, شماره قرارداد. 1, نصب برج و
سیمکشی خط 400 کیلوولت جلال – ری شمالی, برق تهران, 1/12/74, 658/74 ... 38,
طراحی و نقشه برداری خط 132 کیلولت منصوری - سربندر, ساختار فردا, 1/4/86. 39,
احداث ...

پروژه ها - شرکت خط ساز

کارفرما : شركت طراحی و مهندسی و صنایع انرژی(EIED) و شرکت اروندان. وضعیت:
تحویل ... اجراي كامل خط انتقال 400 كيلوولت كشور ارمنستان (قطعه سوم). نوع قرارداد: C
.

دکل سازان کلان | درباره ما

طراحي و توليد انواع برج هاي انتقال نيرو تا سطح ولتاژي 400 کيلو ولت (تک مداره الی
4 مداره) به صورت ... پيمانکار کليد در دست پروژه های خطوط انتقال، پست و مخابرات.

همه چیز درباره برق - انتقال

همه چیز درباره برق - انتقال - مطالب جالب برق- پروژه برق. ... پارامترهای مشخص در آغاز
طراحی یک خط انتقال نیرو عبارتند از طول خط و قدرت مورد نظر جهت انتقال . اغلب با
مشخص بودن ... ولتاژهای استاندارد شده انتقال در ایران 400 و 230 کیلو ولت می باشند .

اینجا

مشخصات اساتید داوطلب برای انجام پروژههای تحقیقاتی ... مطالعات تأثير تغييرات
اقليم بر طراحي و اجراي خطوط انتقال. برق، مکانیک. 6. امكان سنجي تخمين حالت بر ...

سفیر نیرو آفرین - پروژه های انجام شده و در دست انجام

طراحی، تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی پروژه پست 63/20KV فولاد گیلان
... اين پروژه در قالب يك خط انتقال 400 كيلوولت به طول تقريبي 280 كيلومتر و يك ...

شرکت نیروصنعت سرچشمه - معرفي پست هاي فشار قوي

احداث خط انتقال 230 کیلو ولت و پست 230/33 کیلو ولت کارخانه فروکروم رفسنجان
به صورت EPC ... kv دو سویچگیر ( 230 , 63 ) وجود دارد و به عنوان مثال در پست های 400
/230/63kv سه سویچگیر ( 400 , 230 , 63 ) وجود دارد و . ... بنابراین در طراحی موقعیت
فیزیکی تجهیزات سویچگیرها باید محل مناسبی برای نصب ..... پروژه های اخیر.

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد طراحی خطوط انتقال

برای دانلود پایان نامه و پروپوزال در مورد طراحی خطوط انتقال و پروژه دانشجویی و
گزارش سمینار و ... پایان نامه بهینگی در طراحی پست های فشار قوی 230 و 400 کیلو
ولت.

پروژه های خطوط انتقال نیرو - پرشین سازه پرتو

تعدادی از پروژه های مهم انجام شده و در دست انجام شرکت پرشین سازه به صورتهای EPC و
... مشانیر, برق منطقه ای یزد, T30-2 , T60-2, تولید و اجرا, خط 400 کیلوولت دو مداره
اردکان ... TP2-60, طراحی، تولید و اجرا, برج تلسکوپی 400 کیلوولت آزادگان- همت 1.

پروژه ها - یاسان

پروژه خط انتقال 63KV ... 3, خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان, برق آذربايجان, NN,AA,CC.
4, كوير زدايي كاشان فرانيرو AA,CC ساخت برجهای, فرانیرو, AA,CC. 5, خط ۶۳ ...

( اﻣﻮر ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ) ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻃﺮ

ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮون ﻣﺮزي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻮر ﺧﻄﻮط. –1. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ...
ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﻠﺐ. ) - 3. ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳﻲ ﺧﻂ. 400. ﻛﻴﻠﻮ وﻟﺖ آﺑﺎدا. ن. –.
ﻫﺎرﺛﻪ ﻛﺸﻮر ﻋﺮاق. 4 .... ﺗﻬﻴﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮو. 2. –. ﻃﺮاﺣﻲ و آزﻣﺎﻳﺶ ...

پروژه ها - یاسان

پروژه خط انتقال 63KV ... 3, خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان, برق آذربايجان, NN,AA,CC.
4, كوير زدايي كاشان فرانيرو AA,CC ساخت برجهای, فرانیرو, AA,CC. 5, خط ۶۳ ...

انتقال انرژی الکتریکی و خطوط انتقال - NP - اتوماسیون افق

امروزه خطوط انتقال ولتاژ، بیشتر شامل خطوطی با ولتاژ بلاتر از ۱۱۰ کیلوولت
می‌شوند. ... در جلسه گروه AIEE در ۱۶ می‌۱۸۸۸ نیکولا تسلا مقاله ای را با نام «سیستم
جدید موتورها ... مهندسین طراح خطوط انتقال در محاسبات مربوط به طراحی این خطوط، میزان
توان ...

پروژه های خطوط انتقال نیرو - پرشین سازه پرتو

تعدادی از پروژه های مهم انجام شده و در دست انجام شرکت پرشین سازه به صورتهای EPC و
... مشانیر, برق منطقه ای یزد, T30-2 , T60-2, تولید و اجرا, خط 400 کیلوولت دو مداره
اردکان ... TP2-60, طراحی، تولید و اجرا, برج تلسکوپی 400 کیلوولت آزادگان- همت 1.

به سايت «آمار صنعت برق» خوش آمديد

پروژه هاي انتقال. پروژه هاي احداث و تکميل خطوط 400 کيلوولت. پروژه هاي احداث و
تكميل خطوط 400 كيلوولت در دست اقدام در پايان شهريور ماه سال 1393 ... موننكو, امكان
الكتريك - اسسكو, طراح گستران-سيم نورپويا-گام اراك-صنايع برق نامدار افروز-پارس
مقره ...

دکل انتقال نیرو

جهت خطوط انتقال با ولتاژهاي 63، 132 ،230 و 400 كيلو ولت; حداقل ارتفاع 8 متر و
حداكثر 35 متر; طراحي هاي مختلف در انواع دكل هاي آويزي (uspension Towers) ، دكل هاي
...

خلاصه ای از خطوط هوایی شبکه های توزیع برق ( تولید ، انتقال و مصرف )

مجری پروژه های برق صنعتی در کشور ... نرم افزار های مفید جهت طراحی خطوط انتقال ...
حریم درجه یک شبکه 400 کیلو ولت 20 متر وسیم بیرونی در هر طرف مسیر خط وحریم ...

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻄﻮط ﭘﺴ

ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﯾﮑﻨﻮاﺧﺘﯽ در ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﭘﺮوژه. ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ...... ﺗﺮی اﻧﺠﺎم داد .
در وﻟﺘﺎژﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل. 230. 400 و. ﮐﯿﻠﻮوﻟﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ. ﺗﻌﺪاد ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎی ﺑﯿﺸـﺘﺮ و ﭘﻬﻨـﺎی ﺑﺎﻧـﺪ. ﺑﺰرﮔﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ،.

پروژه های اجرا شده ی خطوط انتقال نیرو - صنایع آترین تبریز

سیم کشی بخش بهینه سازی شده خط 63 کیلوولت اردبیل غربی- سرعین- نیر. اجرای
اورهال خط 400 کیلوولت تبریز- آیدوغموش. نصب هادی دوم محافظ هوایی (سیمکارد) خط ...

دکل سازان کلان | درباره ما

طراحي و توليد انواع برج هاي انتقال نيرو تا سطح ولتاژي 400 کيلو ولت (تک مداره الی
4 مداره) به صورت ... پيمانکار کليد در دست پروژه های خطوط انتقال، پست و مخابرات.

تعاریف و مفاهیم اولیه در خطوط انتقال - آزمون تاپ

3 مارس 2017 ... بازار یابی و موفقیت; پروژه و عملیات ... عبارت است از خطوط هوایی با ولتاژ 400 ولت (
سه فاز) و یا 220 ولت (تکفاز) .... خطوط هوایی توزیع: این قسمت شامل معیارهای طراحی
الکتریکی و مکانیکی خطوط هوایی باتوجه به .... از فیدرهای خروجی پستهای فوق
توزیع و یا فیدرهای ورودی یا خروجی پستهای 20 کیلوولت برای کابلهای ...

نصر نیروی یزد - پروژه های خطوط انتقال

احداث خط 63 كيلوولت ارتباط خط دروازه قرآن - جهان‌آباد به پست 400 يزد 2 (پروژه کلید
در ... عملیات اجرایی و خرید برجهای تلسکوپی خط انتقال 63 کیلوولت دو مداره درگهان ...

پروژه های بارز | مهندسین مشاور موننكو ایران

همه پروژه های بارز ... خدمات مهندسی، نظارت عالیه و كارگاهی خط انتقال 400 كیلوولت كرخه
- العماره ... مطالعه و طراحی جابه‌جایی خط 400 كیلوولت در داخل مخزن سد حوضیان ...

استاندارد پست - شرکت توزیع برق شیراز

مديريت پروژه هاي نيرورساني. سامانه استعلام حفاري. سامانه رهگيري نامه ... استاندارد
طراحي بهينه پست هاي 230 و 400 كيلو ولت - جلد اول. • استاندارد طراحي بهينه پست هاي
...

پارس ساختار

واحد کنترل پروژه،واحد طراحی و مهندسی ،واحد ساخت و برنامه ریزی تولید،واحد تولید
قطعات فولادی و واحد بازرگانی از ... احداث خط انتقال 400 کیلو ولت پارس آباد-
ایمیشلی.

درباره پالانیر - palanir

اجرای پروژه ها بصورت EPC و PC در پست های برق فشارقوی ... خطوط انتقال نیرو تا
سطح ولتاژ 400 کیلوولت ... مشاوره و طراحی تابلوهای کنترلی مبتنی بر PLC.

رزومه آنلاین هادی هنرمند | کاربوم

معاون انتقال نیرو ... خدمات مهندسی طراحی پایه و تفصیلی پروژه های اصلاحات مجتمع
مس میدوک به شرح ... جهت توسعه پست 400 کیلوولت و احداث خط 66 کیلوولت جهت
تامین دیماند کارخانه. ۱۳۹۵. احداث پست های 63 کیلوولت برق منطقه ای سمنان ( 92 تا
کنون).

طراحی و مهندسی - شرکت صنعتی گـام اراک | GAM

5 فوریه 2017 ... طراحی خطوط انتقال نیرو شامل مطالعات فاز صفر خطوط انتقال، نظیر تعیین شرایط آب
و هوایی، مسیریابی، نقشه‌برداری، تشخیص عوارض، محاسبات ...

طرح بنر لایه باز فتوشاپ با موضوع کافه1

نقش گل و مرغ در مینای نقاشی

کتاب طراحی و بررسی آزمایش ها مونتگمری - ویرایش نهم (2017)

طرح درس روزانه فارسی پنجم (طرح درس سرود ملی)

اسکندر مقدونی و نقش آن در شاهنامه فردوسی

پاورپوینت درس 1 سواد رسانه ای ( مسابقه رسانه ها با زمان )

دانلود پاورپوینت اماده ادغام و تحصیل . فصل 19 تصمیم گیری در مسائل مالی

طرح توجیهی گاز سوز گردن خودرو

دانلود مجموعه مقالات و پایان نامه ها ی رشته مهندسی مکانیک

دانلود پاورپوینت اندام تحتانی و عظلات آن - 30 اسلاید