دانلود فایل


بررسی دقت مدل نواری در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده - دانلود فایلدانلود فایل فروشگاه جامع عرضه پایان نامه و مقالات و نرم افزارهای مرتبط با دیوار برشی فولادی

دانلود فایل بررسی دقت مدل نواری در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده روش اجزا محدود دقیق ترین و بهترین روش جهت تحلیل دیوارهای برشی فولادی می باشد. از طرف دیگر روش مدل نواری نیز یکی از روشهای تقریبی تحلیل و مدل سازی دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده می باشد. هدف اصلی در پایان نامه مقایسه دو روش اجزا محدود و مدل نواری می باشد. در این پایان نامه مقاومت و سختی اولیه دیوارهای برشی فولادی حاصل از روش اجزا محدود با مدل سازی آنها در نرم افزار ABAQUS به دست می آید. در مرحله بعدی مقاومت و سختی اولیه دیوارهای برشی فولادی حاصل از روش نواری با مدل سازی آنها در نرم افزار PERFORMمورد ارزیابی قرار میگیرد. سپس مقاومت نهایی و سختی های حاصل از دو روش اجزا محدود و نواری با یکدیگر مقایسه می شوند. نتایج به دست آمده حاکی از اعتمادپذیری قابل قبول روش مدل نواری دارد.


دیوار برشی فولادی


روش اجزا محدود


روش مدل نواری


نرم افزار PERFORM


نرم افزار ABAQUS


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بسته جامع پژوهشی رفتار دیوارهای برشی فولادی | سرزمین دانش

در فصل اول این پژوهش بررسی رفتار دیوارهای برشی فولادی بررسی شده است ... لذا
مهندسين ، تكنسين ها و كارگران فني با دانش فني موجود و بدون نياز به كسب ... دقت
انجام كار در حد دقت هاي متعارف در اجراي سازه هاي فولادي بوده و با رعايت آن ..... 3-5 )
بررسی تاثیر ضخامت ورق فولادی و سخت کننده ها بر رفتار غیرخطی دیوار برشی
فولادی.

The second national conference on the new research in civil ...

مدلسازی عددی تیر تیموشنکو با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات .... تحلیل
عددی رفتار تیرهای بتن آرمه (RC) تحت اثر خمش و برش با ورق و ژاکت های FRP به
روش المان محدود · بررسی چیدمان سخت کننده های عرضی و طولی مورداستفاده در
دیواربرشی فولادی ... بررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی
فولادی جدار نازک.

بررسی دقت مدل نواری در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده

روش اجزا محدود دقیق ترین و بهترین روش جهت تحلیل دیوارهای برشی فولادی می باشد.
از طرف دیگر روش مدل نواری نیز یکی از روشهای تقریبی تحلیل و مدل سازی دیوارهای ...

مقاله ارائه روشی برای مدل سازی دیوار برشی فولادی سوراخدار بدون سخت ...

بنابراین مدل نواری روشی قابل اعتماد در تحلیل و طراحی دیوار برشی فولادی سوراخدار
و بدون سخت کننده است. که بزرگترین مزیت این روش کاهش حجم محاسبات بخصوص ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

مدل سازی و تحلیل عددی لوله فولادی با پوشش FRP در سازه های فراساحلی بررسی
نتایج ... بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی 8 طبقه بدون سخت کننده ...
بررسی دقت آنالیز پوش آور مودال برای تخمین عملکرد لرزه ای قاب های دارای دیوار
برشی فولادی سخت نشده با ورق نازک جان .... تحلیل دیوارهای برشی فولادی با مدل
نواری اصلاح شده

بررسی تحلیلی، عددی رفتار دیوارهای برشی فولادی با ستون های ...

دیوار برشی فولادی، بازشوی دروازه ای، مدل اندرکنش ورق و قاب، میدان کششی قطری،
المان های مرزی غیر یکسان. نشریه علمی و پژوهشی ... ورق در ظرفیت برشی سیستم،
مدلی موسوم به مدل نواری برای. شبیه سازی ... حالت های مختلف با سخت کننده، بدون
سخت کننده، با بازشو. و بدون بازشو ..... پس از اطمینان از دقت مدل اجزای محدود در محدوده
الاستیک.

بررسی دقت مدل نواری در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده

روش اجزا محدود دقیق ترین و بهترین روش جهت تحلیل دیوارهای برشی فولادی می باشد.
از طرف دیگر روش مدل نواری نیز یکی از روشهای تقریبی تحلیل و مدل سازی دیوارهای ...

Full Text

ديوارهاي برشي فولادي از دهه 1970 در برخي از سازه هاي مهم جهان به عنوان سيستم ...
تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover) اين نرم افزار و آنالیز مدل ها نشان مي دهد که
اثربکارگيري سخت کننده در بازشو به شکل ربع دايره در رفتار دیوار برشی فولادي
(سختی .... اولین کار جدی توسط واگنر(1931) به منظور بررسی مقاومت پانل های برشی
پس از ...

c (407) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی فولادی دارای بازشو و سخت کننده ... طراحی
دیوار برشی که مدل نواری است برای دیوار برشی بدون بازشو قابل استفاده است. ....
آنها یک مدل تحلیلی جدید تحت عنوان مدل نواری چند زاویه ای پیشنهاد نمودند. با این وجود
هنوز مدل چند نواری دقت بالایی نداشته و تحقیقات بیشتری در این زمینه پیشنهاد شده
بود.

بررسی دقت "مدل نواری" در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده

چکیده:در این پایان نامه به بررسی و مقایسه ی روش مدل نواری و خرپای معادل با روش اجزاء
محدود که هر سه از روشهای تحلیل دیوار برشی فولادی نازک و بدون سخت کننده می ...

مقاله ارائه روشی برای مدل سازی دیوار برشی فولادی سوراخدار بدون سخت ...

بنابراین مدل نواری روشی قابل اعتماد در تحلیل و طراحی دیوار برشی فولادی سوراخدار
و بدون سخت کننده است. که بزرگترین مزیت این روش کاهش حجم محاسبات بخصوص ...

تعیین زمان تناوب اصلی سازه‌ها با دیوار برشی فولادی - دانشگاه آزاد ...

عنوان. پارامترهای. مؤثر. بر. زمان. تناوب. اصلی. سازه. مورد. بررسی. قرار. گرفته .اند.
نتایج ... دهند . دیوار. برشی. فوالدی،. زمان. تناوب. اصلی،. نرم. افزار. اجزاء. محدود،.
تحلیل .... برای. آنالیز. دیوار. برشی. فوالدی. بدون. سخت. کننده. مدلی. نیز. توسط.
توربورن. [6] ... مدل. نواری. نامیده. شده. فرض. می. شود. که. مقاومت. ورق. فوالدی. قبل. از.
کمانش.

Archive of SID www.SID.ir

در این مقاله به بررسی و مقایسه روش های تحلیل. و طراحی دیوار برشی فولادی به صورت
المان های نواری و مدل سازی اجزا. محدود در نرم ... استفاده از پانل های بدون سخت کننده از
لحاظ اجرایی و اقتصادی. مقبولیت .... به منظور بررسی دقت مدل اجزاء محدود در. مقایسه با
...

مقايسه روش مدل نواري با روش اجزا محدود در تحليل ديوارهاي برشي فولادي ...

6 ژوئن 2018 ... برای مدل سازی دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده و لاغر روش های متفاوتی وجود
دارد ... روش اجزاء محدود ضمن داشتن دقت بالا، هزینه بر و زمان بر می باشد. ... مقاله حاضر
به بررسی مقایسه روش مدل نواری با روش اجزاء حدود که هر دو از روش های ...

اصل مقاله (5091 K) - نشریه مهندسی سازه و ساخت

ارزیابی رفتار غیر خطی سیستم دو گانه قاب دیوار برشی فولادی تحت گروهی از
زلزلههای واقعی ... بررسی رفتار لرزهای قابها با انجام تحلیلهای غیر خطی دینامیکی
انجام شده است. ... برشی فولادی نوع دارای سخت کننده میباشد، این سخت کنندهها ظرفیت
کمانشي .... همکاران مدل نرم افزاری برای صحت سنجی دقت نرم افزار تحت دو نوع
بارگذاری ...

Numerical and Experimental Investigation of Multi-Perforated Steel ...

تحقیقات بر روی دیوار برشی فوالدی دارای بازشو در اوایل دهه ی 86 میالدی با
مطالعات ... تحلیل عددی و با استفاده از نرم افزار المان محدود ABAQUS بررسی
گردیده است . ... تحلیل و طراحی سیستم دیوار برشی فوالدی بدون سخت کننده ) (
SPSW صورت ... آنها در روابط روشهای مدل نواری PFI ، و آنالیز فشاری سیستم ورق
در راستای یک سری ...

بررسی دقت "مدل نواری" در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده

چکیده:در این پایان نامه به بررسی و مقایسه ی روش مدل نواری و خرپای معادل با روش اجزاء
محدود که هر سه از روشهای تحلیل دیوار برشی فولادی نازک و بدون سخت کننده می ...

مؤسسه ي آموزش عالي اشراق بجنورد

ديوارهاي برشي مركب شامل : ورقها ي تقويت شده فولادي مدفون در بتن مسلح ، خرپاهاي
ورق .... مشاهده عملکرد سازه‌ها در هنگام وقوع زلزله و همچنين مطالعات تحليلي و کارهاي ....
به منظور بررسي توانايي و دقت مدل پيشنهادي، ديوارهاي برشي آزمايش شده توسط
محققين ... اساس ايده استفاده از ديوارهاي برشي فولادي بدون سخت كننده بهره گيري از
ميدان ...

مقايسه روش مدل نواري با روش اجزا محدود در تحليل ديوارهاي برشي فولادي ...

6 ژوئن 2018 ... برای مدل سازی دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده و لاغر روش های متفاوتی وجود
دارد ... روش اجزاء محدود ضمن داشتن دقت بالا، هزینه بر و زمان بر می باشد. ... مقاله حاضر
به بررسی مقایسه روش مدل نواری با روش اجزاء حدود که هر دو از روش های ...

اصل مقاله (5091 K) - نشریه مهندسی سازه و ساخت

ارزیابی رفتار غیر خطی سیستم دو گانه قاب دیوار برشی فولادی تحت گروهی از
زلزلههای واقعی ... بررسی رفتار لرزهای قابها با انجام تحلیلهای غیر خطی دینامیکی
انجام شده است. ... برشی فولادی نوع دارای سخت کننده میباشد، این سخت کنندهها ظرفیت
کمانشي .... همکاران مدل نرم افزاری برای صحت سنجی دقت نرم افزار تحت دو نوع
بارگذاری ...

مقايسه روش مدل نواري با روش اجزا محدود در تحليل ديوارهاي برشي فولادي ...

6 ژوئن 2018 ... برای مدل سازی دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده و لاغر روش های متفاوتی وجود
دارد ... روش اجزاء محدود ضمن داشتن دقت بالا، هزینه بر و زمان بر می باشد. ... مقاله حاضر
به بررسی مقایسه روش مدل نواری با روش اجزاء حدود که هر دو از روش های ...

ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻮﺳﺘﺮي ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺮان

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺪدي رﻓﺘﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﺳﺪ ﺑﺘﻦ وزﻧﯽ ﺑﺎ. اﺣﺘﺴﺎب ﻻﯾﻪ ﯾﺦ ﺑﺎ ... دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪي. اﺑﻮذر اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري ﭘﻮر. 7
... ﻣﻬﺎرﺑﻨﺪﻫﺎي واﮔﺮا از ﻧﻮع ﻓﻮﻻدي و آﻟﯿﺎژﻫﺎي ﺣﺎﻓﻈﻪ دار. ﺷﮑﻠﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﯿﺪﻣﺎن ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﻋﺮﺿﯽ و
ﻃﻮﻟﯽ ... ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﺖ ﻣﺪل ﻧﻮاري در ﻣﺪﻟﺴﺎزي ﻋﺪدي رﻓﺘﺎر. دﯾﻮار ... ﺑﺪون ﺷﺒﮑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻫﻤﭙﻮش.

c (407) – مرجع دانلود مقاله تحقیق و پروژه

بررسی آزمایشگاهی رفتار دیوار برشی فولادی دارای بازشو و سخت کننده ... طراحی
دیوار برشی که مدل نواری است برای دیوار برشی بدون بازشو قابل استفاده است. ....
آنها یک مدل تحلیلی جدید تحت عنوان مدل نواری چند زاویه ای پیشنهاد نمودند. با این وجود
هنوز مدل چند نواری دقت بالایی نداشته و تحقیقات بیشتری در این زمینه پیشنهاد شده
بود.

بررسی دقت مدل نواری در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده

روش اجزا محدود دقیق ترین و بهترین روش جهت تحلیل دیوارهای برشی فولادی می باشد.
از طرف دیگر روش مدل نواری نیز یکی از روشهای تقریبی تحلیل و مدل سازی دیوارهای ...

مؤسسه ي آموزش عالي اشراق بجنورد

ديوارهاي برشي مركب شامل : ورقها ي تقويت شده فولادي مدفون در بتن مسلح ، خرپاهاي
ورق .... مشاهده عملکرد سازه‌ها در هنگام وقوع زلزله و همچنين مطالعات تحليلي و کارهاي ....
به منظور بررسي توانايي و دقت مدل پيشنهادي، ديوارهاي برشي آزمايش شده توسط
محققين ... اساس ايده استفاده از ديوارهاي برشي فولادي بدون سخت كننده بهره گيري از
ميدان ...

Full Text

ديوارهاي برشي فولادي از دهه 1970 در برخي از سازه هاي مهم جهان به عنوان سيستم ...
تحلیل استاتیکی غیرخطی (Pushover) اين نرم افزار و آنالیز مدل ها نشان مي دهد که
اثربکارگيري سخت کننده در بازشو به شکل ربع دايره در رفتار دیوار برشی فولادي
(سختی .... اولین کار جدی توسط واگنر(1931) به منظور بررسی مقاومت پانل های برشی
پس از ...

The second national conference on the new research in civil ...

مدلسازی عددی تیر تیموشنکو با استفاده از روش بدون شبکه حداقل مربعات .... تحلیل
عددی رفتار تیرهای بتن آرمه (RC) تحت اثر خمش و برش با ورق و ژاکت های FRP به
روش المان محدود · بررسی چیدمان سخت کننده های عرضی و طولی مورداستفاده در
دیواربرشی فولادی ... بررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی
فولادی جدار نازک.

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

مدل سازی و تحلیل عددی لوله فولادی با پوشش FRP در سازه های فراساحلی بررسی
نتایج ... بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی 8 طبقه بدون سخت کننده ...
بررسی دقت آنالیز پوش آور مودال برای تخمین عملکرد لرزه ای قاب های دارای دیوار
برشی فولادی سخت نشده با ورق نازک جان .... تحلیل دیوارهای برشی فولادی با مدل
نواری اصلاح شده

بررسی دقت " مدل نواری " در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده

16 مارس 2015 ... جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد. عنوان: «بررسی دقت " مدل نواری " در تحلیل
دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده». دانشجو: توحید رکان ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

مدل سازی و تحلیل عددی لوله فولادی با پوشش FRP در سازه های فراساحلی بررسی
نتایج ... بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی 8 طبقه بدون سخت کننده ...
بررسی دقت آنالیز پوش آور مودال برای تخمین عملکرد لرزه ای قاب های دارای دیوار
برشی فولادی سخت نشده با ورق نازک جان .... تحلیل دیوارهای برشی فولادی با مدل
نواری اصلاح شده

دیوار برشی فولادی پایان نامه بررسی دقت مدل نواری در تحلیل دیوارهای ...

بررسی دقت مدل نواری در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده روش اجزا محدود
دقیق ترین و بهترین روش جهت تحلیل دیوارهای برشی فولادی می باشد. از طرف ...

ایران سازه، وبسایت مهندسی عمران

مدل سازی و تحلیل عددی لوله فولادی با پوشش FRP در سازه های فراساحلی بررسی
نتایج ... بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی 8 طبقه بدون سخت کننده ...
بررسی دقت آنالیز پوش آور مودال برای تخمین عملکرد لرزه ای قاب های دارای دیوار
برشی فولادی سخت نشده با ورق نازک جان .... تحلیل دیوارهای برشی فولادی با مدل
نواری اصلاح شده

ﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺑﺮآورد ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺰون ﺳﺎزه دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮ - مهندسی عمران مدرس

دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدي، ﺿﺮﯾﺐ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻓﺰون، ﻣﺪل اﻧﺪرﮐﻨﺶ ﻗﺎب و ورق، آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﻮش ... ﮐﻤﺎﻧﺶ ورق، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي و
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺮﺷﯽ ورق ﻓﻮﻻدي ﺑـﺎﻻ. ﻣﯽ. رود، در دﯾﻮارﻫﺎي ﺑﺮﺷﯽ. ﻓﻮﻻدي ﺑﺪون ﺳـﺨﺖ. ﮐﻨﻨـﺪه ﺑـﺎ ... ﻣـﺪل ﻧـﻮاري
ﻣـﻮرب ... ﯾـﮏ ﻣـﺪل. ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﻃﺮاﺣـﯽ اﻧـﻮاع ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن دﯾﻮارﻫـﺎي. ﺑﺮﺷـﯽ ﻓـﻮﻻدي از ﺟﻤﻠـﻪ
دﯾﻮارﻫـﺎي داراي ورق ... ﻗﻮا، رﻓﺘﺎر ﭘﺎﻧﻞ و اﻧﺪرﮐﻨﺶ ورق ﺑﺎ ﻗـﺎب ﺑﺮرﺳـﯽ ...... دﻫﻨﺪه دﻗﺖ ﻗﺎﺑـﻞ ﻗﺒـﻮل و ﺗـﺎ ﺣـﺪي
.

بررسی دقت مدل نواری در مدلسازی عددی رفتار دیوار برشی فولادی جدار نازک

مهندسان سازه و محققان برای ارزیابی رفتار غیرارتجاعی دیوار برشی فولادی نیاز به
روشی ... بررسی دقت "مدل نواری" در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده.

اصل مقاله (5091 K) - نشریه مهندسی سازه و ساخت

ارزیابی رفتار غیر خطی سیستم دو گانه قاب دیوار برشی فولادی تحت گروهی از
زلزلههای واقعی ... بررسی رفتار لرزهای قابها با انجام تحلیلهای غیر خطی دینامیکی
انجام شده است. ... برشی فولادی نوع دارای سخت کننده میباشد، این سخت کنندهها ظرفیت
کمانشي .... همکاران مدل نرم افزاری برای صحت سنجی دقت نرم افزار تحت دو نوع
بارگذاری ...

بررسی دقت " مدل نواری " در تحلیل دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده

16 مارس 2015 ... جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد. عنوان: «بررسی دقت " مدل نواری " در تحلیل
دیوارهای برشی فولادی بدون سخت کننده». دانشجو: توحید رکان ...

دانلود فیلم آموزشی پیاده سازی اتوماتای سلولی یک بعدی در متلب

پاورپوینت در مورد درس آشنایی با مهندسی برق

اموزش تعمیرات اجاق گازفایل فلش فارسی گوشی چینی A9 2016 A910Fبامشخصات مینبرد Z8054-MB-V1.0کار تحقیقی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان

پایان نامه معرفی و عملکرد تیتانیم اکسید و سنتز نانو ذرات تیتانیوم اکسید