دانلود فایل


خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای - دانلود فایلدانلود فایل مقاله ارزان و مناسب

دانلود فایل خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی شناختی اجتماعیT یک دوره ی آموزش خلاقیت را برگزار نمودیم. این دوره به دو شکل اجرا شد: یک دوره ی پنج روزه و یک دوره ی فشرده ی یک روزه. نمونه ی آماری شامل دانش آموزان و کارکنان شهرداری (دوره ی پنج روزه) و معلمان آموزش استثنایی (دوره ی یک روزه) بود.


خودکارآمدی خلاق


آموزش خلاقیت


دوره‌ی خلاقیت


خلاقیت


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه گاردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ...

در ضمن، یک جلسه پی گیری به منظور میزان ماندگاری اثر این روش برای گروه نمونه ...
در اهمیت برنامههای مداخلهای و افزایش خودکارآمدی، زاده محمدی و عابدی(1386) مطالعه‌ای با ...

مدیران خلاق

16 آوريل 2018 ... [2017-10-12]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت
بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی ...

رابطه ساده و چندگانه جهت گیری های انگیزشی با خودکار آمدی خلاق در دانش آ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﯼ ﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ. ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﯼ ... ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﯿﺰﺵ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای - پورتال پویان

چکیده. این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما
بر مبنای نظریه‌ی شناختی اجتماعیT یک دوره‌ی آموزش خلاقیت را برگزار نمودیم.

اویرایش شده بررسی پیشایندها و پیامدهای تاب آوری تحصیلی در بین ...

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر خودکارآمدی خلاق، کنترل شغ ... نمایه ها: خلّاقیت |.
کارکنان | ... این پژوهش در دو بخش مقطعی و مداخله‌ای در سال 3-1392 ... نمایه ها: مدل
پرسید-پروسید ... پژوهش حاضر یک مطالعه ی توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد
302 نفر از ...

تأثیر مداخله مبتنی بر نظریه گاردنر بر خودکارآمدی عمومی دانش آموزان ...

در ضمن، یک جلسه پی گیری به منظور میزان ماندگاری اثر این روش برای گروه نمونه ...
در اهمیت برنامههای مداخلهای و افزایش خودکارآمدی، زاده محمدی و عابدی(1386) مطالعه‌ای با ...

مدیران خلاق | culture

27 مه 2018 ... [2017-11-05]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت
بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی ...

مدیران خلاق | culture

27 مه 2018 ... [2017-11-05]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت
بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی ...

لینک دانلود-خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای - yBook.ir

این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر
مبنای نظریه‌ی شناختی اجتماعی T یک دوره‌ی آموزش خلاقیت را برگزار نمودیم. این دوره
به دو ...

ابعاد خودکارآمدی نوجوانان درگونه های مختلف خانواده در مدل بافت نگر ...

برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ابعاد خودکارآمدی موریس، پرسشنامه خودکارآمدی خلاق ...
برنامه سیستماتیک ارتباط زوجین شرکت کرد و گروه کنترل مداخله ای را دریافت
نکرد. یک هفته پس از اتمام جلسات از گروه گواه و آزمایش پس آزمون به عمل آمد و 2 ماه بعد
از ... مطالعهی انجام شده، بررسی توصیفی- پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی
بود.

رابطه مولفه های سبک زندگی ارتقاء‌دهنده سلامت با خودکارآمدی تحصیلی ...

مقدمه: خودکارآمدی تحصیلی از جمله عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان می
باشد ... خودکارآمدی یک ساختار چند بعدی است که اساس آن به رویکــرد شنـاختـی- ....
خودشکوفایی به عنوان استفاده فرد از قابلیت و توانمندیها در راههای خلاق و موثر ...
همچنین اخیراً مطالعهای در زمینه خودکارآمدی تغذیه (Nutrition Self Efficacy) به عنوان یک
متغیر ...

مدیران خلاق

16 آوريل 2018 ... [2017-10-12]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت
بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی ...

کریم خان زند – ستاره شعری

با یک بار مشاهده و مطالعه فایلهای ما دوباره به تارنگار سر خواهید زد. ایرانیان و گرامیان
شما به پیج پیشنویس تحقیق درباره قوانین فیزیک وارد شده اید جهت کسب ...

ویژگیهای شخصیت خلاق

16 آوريل 2018 ... [2017-11-12]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت
بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی ...

نشريه راهبردهاي شناختي در يادگيري، - Magiran

18 فوریه 2016 ... پيش بيني آمادگي شناختي عاطفي خلاقيت پژوهشي دانشجويان با توجه به خودكارآمدي
پژوهشي حسين كارشكي ، شهناز احمدي ، بهروز مهرام ص 39

دانشگاه بوعلی سینا دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423 ...

روش: در یک مطالعهی توصیفی همبستگی، 280 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ...
آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی 39
.... ابتدا بر روی هر دو گروه پیشآزمون اجرا شد، سپس مداخله آزمایشی فقط بر روی گروه ...

خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه مداخله ای

7 مه 2018 ... خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای. این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی
خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی شناختی اجتماعی ...

بررسی تأثیر آموزش شیردهی از طریق همتا بر خودکارآمدی شیردهی در ...

خودکارآمدی شیردهی یک متغیر روان‌شناختی و انگیزشی مهم و در عین حال ... شیردهی، یک
جلسه قبل از زایمان و یک جلسه بعد از زایمان قرار گرفتند ولی گروه مداخله، علاوه بر ...

2017: Volume 28 - Number 0 - تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های ...

اصالت/ارزش: تحقیق حاضر یک تحقیق در سطح مراکز پژوهشی اسلامی است با توجه ....
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که دو متغیر خودکارآمدی و سرسختی روان شناختی به .....
رابطه هوش اجتماعی با مهارت‌های کارآفرینی و خلاقیت دانش آموزان هنرستان‌های شهر شیراز.
.... ساختار فکری دانش در حوزه‌ی رفتار اطلاعاتی: مطالعه‌ی هم‌واژگانی، ‌تعامل انسان و ...

دانشگاه بوعلی سینا دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423 ...

روش: در یک مطالعهی توصیفی همبستگی، 280 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ...
آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی 39
.... ابتدا بر روی هر دو گروه پیشآزمون اجرا شد، سپس مداخله آزمایشی فقط بر روی گروه ...

بررسی اثر کتاب های تعاملی الکترونیکی بر خلاقیت، علاقه به مطالعه ...

روش: پژوهش حاضر مطالعۀ نیمه آزمایشی مبتنی بر اندازهگیری تأثیر مداخله متغیر ...
های تعاملی الکترونیکی سبب افزایش میزان خلاقیت، علاقه به مطالعه و خودکارآمدی در
آنها ... پیشنهادی تأسیس شبکه اطلاع رسانی برای کتابخانه های عمومی درجه یک سراسر
ایران ... بررسی وضعیت مطالعه ی آزاد دانش آموزان دبیرستان های استان خوزستان و عوامل
...

خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای - دانلود رایگان

3 ژوئن 2017 ... این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر
مبنای نظریه‌ی شناختی اجتماعی T یک دوره‌ی آموزش خلاقیت را برگزار ...

پاورپوینت درس شیوه های مطالعه، منبع درسی: کتاب یادگیری خلاق | 31135

29 ژوئن 2018 ... -هدف های افزایش سرعت مطالعه به قصد یادگیری خلاق، توسعه اقتصادی صرفه ... [2017-
10-12]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر ...

نشريه راهبردهاي شناختي در يادگيري، - Magiran

18 فوریه 2016 ... پيش بيني آمادگي شناختي عاطفي خلاقيت پژوهشي دانشجويان با توجه به خودكارآمدي
پژوهشي حسين كارشكي ، شهناز احمدي ، بهروز مهرام ص 39

پاورپوینت زندگینامه و آثارنورمن فاستر :: stosay

9 نوامبر 1996 ... خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای این مطالعه
تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد.

پاورپوینت زندگینامه و آثارنورمن فاستر :: stosay

9 نوامبر 1996 ... خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای این مطالعه
تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد.

ویژگیهای شخصیت خلاق

16 آوريل 2018 ... [2017-11-12]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت
بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی ...

سنجي ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻢ پژوهش ﻣﻄاﻟﻌﻪ :ي با اﺳتفاده از روش هﻢ ... - پژوهش نامه علم سنجی

هنرستان كشاورزي، خودكارآمدي، دانش بومي، تنش خشكي و.... بعنوان ... تحليل ﻣتون و
ﻣقاﻻت علمي در يك زﻣينة تخصصي، ﻣوضوعات خاص آن. رشتﻪ را ... خﻼقيت (ژانگ.

رابطه ساده و چندگانه جهت گیری های انگیزشی با خودکار آمدی خلاق در دانش آ

ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﺍﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺁﻣﺪﯼ ﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻥ ﭘﺴﺮ ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ. ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻫﺎﯼ ... ﺩﺭﻭﻧﯽ ﻭ ﺍﻧﮕﯿﺰﺵ ﺑﯿﺮﻭﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭﺁﻣﺪﯼ ﺧﻼﻕ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.

دانشگاه بوعلی سینا دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری 2423 ...

روش: در یک مطالعهی توصیفی همبستگی، 280 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ...
آمادگی شناختی عاطفی خلاقیت پژوهشی دانشجویان با توجه به خودکارآمدی پژوهشی 39
.... ابتدا بر روی هر دو گروه پیشآزمون اجرا شد، سپس مداخله آزمایشی فقط بر روی گروه ...

دانلود فایل جدید مبانی نظری خودکارآمدی، خودکارآمدی حرفه ای – داروگ فایل

8 ا کتبر 2017 ... به نظر بندورا (1989) چهار عامل اصلی در شخص ایجاد خودکارآمدی می کنند ..... R30- مقاله
ترجمه شده 2009 : خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای: (

نشريه راهبردهاي شناختي در يادگيري، - Magiran

18 فوریه 2016 ... پيش بيني آمادگي شناختي عاطفي خلاقيت پژوهشي دانشجويان با توجه به خودكارآمدي
پژوهشي حسين كارشكي ، شهناز احمدي ، بهروز مهرام ص 39

پاورپوینت درس شیوه های مطالعه، منبع درسی: کتاب یادگیری خلاق | 31135

29 ژوئن 2018 ... -هدف های افزایش سرعت مطالعه به قصد یادگیری خلاق، توسعه اقتصادی صرفه ... [2017-
10-12]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر ...

مدیران خلاق

16 آوريل 2018 ... [2017-10-12]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت
بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی ...

چراغ مطالعه

10 آوريل 2018 ... [2017-10-12]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت
بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر مبنای نظریه ی ...

خودکارآمدی تحصیلی

14 آوريل 2018 ... بر اساس مدل خودکارآمدی برای اینکه شخص برای رسیدن به یک هدف تلاش کند ... [2017-
10-04]: خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه ی مداخله ای این مطالعه تاثیر ...

مقاله در مورد ماهیت حقوقی اجاره بشرط تملیک – ستاره شعری

با یک بار مشاهده و مطالعه فایلهای ما دوباره به تارنگار سر خواهید زد. ایرانیان و گرامیان
شما به پیج پیشنویس تحقیق درباره قوانین فیزیک وارد شده اید جهت کسب ...

نشريه راهبردهاي شناختي در يادگيري، - Magiran

18 فوریه 2016 ... پيش بيني آمادگي شناختي عاطفي خلاقيت پژوهشي دانشجويان با توجه به خودكارآمدي
پژوهشي حسين كارشكي ، شهناز احمدي ، بهروز مهرام ص 39

نگرشی بر سیر تكاملی شهرهای اروپائی و ایران – ستاره شعری

با یک بار مشاهده و مطالعه فایلهای ما دوباره به تارنگار سر خواهید زد. ایرانیان و گرامیان
شما به پیج پیشنویس تحقیق درباره قوانین فیزیک وارد شده اید جهت کسب ...

خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای - مرجع دانلود فایل

1 ژوئن 2018 ... این مطالعه تاثیر آموزش خلاقیت بر خودکارآمدی خلاق را مورد بررسی قرار داد. ما بر
مبنای نظریه‌ی شناختی اجتماعی T یک دوره‌ی آموزش خلاقیت را برگزار ...

پاورپوینت امام هادی(ع)

سازه های بتنی

دانلود پاورپوینت بررسی نقش رفتار سیاسی در عملکرد نیروی انسانی (رضایت گروه های ذی نفع)

پاورپوینت سيستمهای بايومتريک

تکس آموزشی EKG جهت تدریس اساتید

پاورپوینت معیارهای ارزیابی سرمایه گذاری و تصمیم گیریهای مربوط به بودجه بندی سرمایه ای

کاتالوگ مبل ال 2013

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی نهم

مقیاس خودسنجی التزام عملي به اعتقادات اسلامي

دانلود مقاله کامل درباره قتل عمد شبه عمد و خطاي محض 24ص